เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าและการจัดส่ง

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนการสั่งซื้อสินค้า

เมื่อสั่งซื้อสินค้าแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
 1. ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามต้องการ แต่ต้องมียอดการสั่งซื้อมากกว่า 200 บาทขึ้นไป
 2. ราคาสินค้าจะระบุไว้ในเว็บไซต์ พร้อมส่วนลด สำหรับสมาชิก TCDC เท่านั้น และจะแจ้งราคาสุทธิ (รวมค่าจัดส่งสินค้า) เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้า
 3. การชำระเงิน ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต Visa และ Master Card เท่านั้น
 4. การจัดส่งสินค้า
  • ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้า
  • TCDC จะจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับการแจ้งยอดการชำระเงิน และทาง TCDC ได้ตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  • สินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 3 วันทำการ โดยจะจัดส่งสินค้าในวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • สินค้าจัดส่งเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น
 5. ท่านไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า หากท่านได้ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว
 6. ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
  • TCDC จะรับคืนสินค้าเฉพาะในกรณีที่ทางเราทำการส่งสินค้าที่ผิดแบบ ผิดสี ผิดขนาด โดยอ้างอิงตามใบสั่งซื้อเท่านั้น และจะต้องได้รับการยืนยันจากทาง TCDC ในการเปลี่ยนสินค้า โดยค่าบริการในการส่งคืนสินค้า ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด และสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
  • TCDC จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เป็นความผิดพลาดของผู้ซื้อ เช่น ระบุสีผิด ระบุขนาดผิด กรอกที่อยู่ผิด เป็นต้น
 7. ใบเสร็จรับเงิน TCDC จะทำการออกใบเสร็จรับเงินให้ตามที่อยู่ที่ลูกค้าระบุไว้ และจะถือว่าลูกค้ายอมรับที่อยู่ดังกล่าวว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยท่านสามารถทำการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้จากเว็บไซต์หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

สอบถามข้อมูลได้ที่

The Shop@TCDC
โทร. 0-2105-7476 (ทุกวันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 10.30 – 21.00 น.)
Email: theshop@tcdc.or.th