ค้นหา

  relevance date
About 14 results

Search results for keyword : "" , Where: tags - aging society

 • Dear Elders: หนังสือน่าสนใจกับเรื่องของคำว่า “สูงวัย”

  ... การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย 1. Young-old: urban utopias of an aging society, Deane Simpson, 2015 วัยชรา คำที่เราได้ยินจนชินหูเมื่อนึกถึงผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป แต่วัยชราน้อย (Young-old) คือกลุ่มคนสูงวัยที่ยังมีพละกำลังและประสบการณ์เต็มเปี่ยม หนังสือเล่มนี้เจาะลึกข้อมูลเชิงสถาปัตยกรรมเมืองที่ศึกษาสังคม วัฒนธรรม การเมือง...
  by: 08/31/2017
 • Dear Elders: Actively Aging สูงวัยได้ แอ็คทีฟด้วย

  เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น    ©whurk.org/45/beatrix-ost นิยามของคำว่า  “สูงวัย”  นั้นเปลี่ยนไปไม่เหมือนภาพจำอย่างที่หลายคนเคยคุ้น รายงานจาก Age UK เปิดเผยว่า...
  by: 08/24/2017
 • Dear Elders: สวัสดีตัวฉันในอนาคต

  ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้อีกต่อไป ...
  by: 08/19/2017
 • Dear Elders: อยู่ร่วมอย่างลงตัวกับผู้สูงวัย ด้วยนโยบายใหม่ในแบบฉบับสิงคโปร์

  จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA) ©sustainabledevelopment.un.org จากประชากรจำนวนกว่า 5.5 ล้านคนในประเทศ สิงคโปร์  หนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรรวดเร็วมากที่สุดในโลก โดยในปี 2030...
  by: 08/19/2017
 • BEACON INTERFACE เพราะการเงินเป็นเรื่องของทุกคน

  พบตัวอย่างงานออกแบบเพื่อผู้บกพร่องทางสายตาและการมองเห็น กับแอพพลิเคชั่นทางการเงินรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองด้วยระบบเสียงและการสัมผัส เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเรื่องเงินได้อย่างเท่าเทียมกัน © techsauce.co ส่วนหนึ่งของการออกแบบที่ดี ก็คือการออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง และคงจะดีมากขึ้นไปอีก หากการคำนึงถึงผู้ใช้งานนั้น หมายถึงกลุ่มผู้ใช้ที่หลากหลายมากพอ จนพูดได้ว่าเหมาะสำหรับทุกคน ไม่เว้นแม้แต่กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือที่พิเศษและแตกต่างจากกลุ่มผู้ใช้ทั่วไป เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก...
  by: 08/01/2017
 • Reverse Mortgage ทางเลือกที่เลือกได้ของวัยเกษียณ

  เพราะการวางแผนใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างมีความสุขคือเรื่องที่ทำได้และควรนึกถึง พบอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุในวัยหลังเกษียณมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้แม้ไม่มีลูกหลานดูแล © flickr.com/photos/Franck Michel เพราะหลายครั้งที่การครอบครองก็ไม่ได้นำมาซึ่งความสุขที่ยั่งยืน โดยเฉพาะเมื่อเราแก่ตัวลง ความรู้สึกอยากครอบครองก็ยิ่งน้อยลงตามวัย ล่าสุดสำนักงานสถิติแห่งชาติคาดการณ์ไว้ว่าในปีพ.ศ. 2568 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุวัย 60 ปีขึ้นไปเกินกว่าร้อยละ 20 ของประเทศ และก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์...
  by: 07/01/2017
 • ความชราที่มาพร้อมกับข้อมูลใหม่ (Grey Tsunami Coming With New Big Data)

  ... คนสูงวัยมักจะเป็นกลุ่มแรกๆ ที่ถูกตัดออกจากแผนพัฒนาและนโยบายสาธารณะอยู่บ่อยครั้ง ด้วยเหตุผลง่ายๆ ที่ฟังไม่ค่อยขึ้นเท่าไรนักว่า เราไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ องค์การสหประชาติได้แบ่งระดับสังคมผู้สูงอายุ เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) กล่าวคือ ประเทศที่มีประชากรอายุ 60 มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป เกินร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ 2. ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) กล่าวคือ เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มเป็นร้อยละ...
  by: 09/01/2015
 • 富山市 โทยามะ: Compact City แห่งอนาคตที่เป็นมิตรกับผู้สูงวัย

  กว่าสิบปีแล้วที่โทยามะ บริหารและพัฒนาเมืองแบบมองไปข้างหน้าด้วยกลยุทธ์ “Compact City” เพื่อสร้างเมืองที่อยู่ง่าย เดินทางง่าย และเป็นมิตรกับผู้สูงวัย ด้วยเชื่อว่าจะทำให้ประชากรผู้สูงอายุใช้ชีวิตในวัยหลังเกษียณได้อย่างมีความสุข กว่าสิบปีแล้วที่โทยามะ บริหารและพัฒนาเมืองแบบมองไปข้างหน้าด้วยกลยุทธ์ “Compact City” เพื่อสร้างเมืองที่อยู่ง่าย เดินทางง่าย และเป็นมิตรกับผู้สูงวัย ด้วยเชื่อว่าจะทำให้ประชากรผู้สูงอายุใช้ชีวิตในวัยหลังเกษียณได้อย่างมีความสุขและไม่เป็นภาระต่อประชากรวัยหนุ่มสาวที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแล...
  by: 04/03/2014
 • SENS Research Foundation เมื่อความชรา…รักษาได้

  ความชราภาพเป็น “โรค” ที่สามารถรับมือและเยียวยารักษาได้ ยิ่งถ้ารู้ว่าที่มาของโรคนั้นเกิดจากอะไร ความเจ็บป่วยที่รุมเร้าในวัยชราก็จะไม่ใช่ปัญหาใหญ่อีกต่อไป การหาวิธีป้องกันการคุกคามของโรคพร้อมทั้งรักษาสภาพจิตใจไม่ให้แย่ลงตามสภาพร่างกายจึงเป็นสูตรในการแก่อย่างมีสุข แม้วิทยาศาสตร์หรือกระทั่งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจะอธิบายว่าความชราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ไม่อาจเลี่ยงได้ ทว่า ออเบรย์ เดอ เกรย์ ( Aubrey De Grey ) นักเขียนและนักทฤษฎีด้านชราภาพวิทยาชาวอังกฤษวัย 51 ปี กลับเห็นตรงกับกลุ่มแพทย์สมัยใหม่ว่า...
  by: 04/01/2014
 • พญ.อรพินท์ ภูมิสุวรรณ: เวชศาสตร์ชะลอวัย หัวใจแห่งอนาคต

  “เวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti aging)” จึงกลายเป็นหนึ่งในสาขาการแพทย์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น มีการก่อตั้งศูนย์ให้การรักษาด้วยเวชศาสตร์ชะลอวัยมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบรับกับสถานการณ์และความต้องการของผู้ป่วยที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เมื่อความแก่ชราคือปลายทางของชีวิตที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง ความปรารถนาที่จะคงความเป็นหนุ่มสาวไว้ให้ได้นานที่สุดจึงอาจไม่ได้จำกัดเพียงภาพลักษณ์ที่สวยงามน่ามองหรือการมีชีวิตเป็นอมตะ แต่คือสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์แบบจากภายในสู่ภายนอก “ เวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti...
  by: 04/01/2014
1 2