The Design Thinker: จิตราภา เลิศทวีวิทย์ ออกแบบเวลา เพื่อสร้างประสบการณ์

Posted by Creative Thailand | 6 มีนาคม 2561 | The Creative
7688
Loading...

IMG_0884.jpg


บนโต๊ะยาวที่เรียงรายไปด้วยองค์ประกอบอาหารจัดวางไล่สีสัน ผู้ร่วมงาน 31T (บิท) จะได้รังสรรค์จานเรียกน้ำย่อย จานหลัก และของหวาน คำแล้วคำเล่าแบบไม่จำกัด โดยการเลือก “3” องค์ประกอบ รวมเป็น “1” คำ ให้กับตัวเอง ก่อนจะ “Tell” บอกต่อสิ่งที่ได้ค้นพบผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะถูกแชร์ผ่านโปรเจ็กเตอร์แบบเรียลไทม์


3 Bits - 1 Bite - Tell!


นี่คือกระบวนการของ 31T (BIT, บิท) ประสบการณ์การรับประทานที่ผสมผสานเทคโนโลยี ศาสตร์ทางอาหาร และการออกแบบเข้าไว้ด้วยกันอย่างไร้รอยต่อเพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งอาหารในบริบทใหม่ ผู้ออกแบบประสบการณ์สุดพิเศษนี้คือ จิตราภา เลิศทวีวิทย์ (ปราง) และเปาโล บาร์เซลอส (Paulo Barcelos) นักเทคโนโลยี ทั้งสองก่อตั้งแพลตฟอร์ม 31T ซึ่งนำ “โภชนาการ (Gastronomy)” มาเชื่อมโยงเข้ากับ “โลกแห่งอินเทอร์เน็ต (Internet of Things)” นอกจากนี้ “31T – Cracking Gastronomy” ยังเป็น 1 ใน 5 วิสัยทัศน์ต้นแบบจากเวทีธุรกิจสร้างสรรค์ในแวดวงอาหารนอร์ดิกแบบใหม่ (New Nordic Food) อีกด้วย


31T เป็นเพียงหนึ่งในหลายโปรเจ็กต์แบบสหวิทยาการที่ปรางออกแบบ ปรางก่อตั้ง Another New Design Studio ที่กรุงสต็อกโฮล์มในปี 2554 บทบาทหลักของเธอหาใช่การออกแบบสิ่งของ แต่เป็นการออกแบบประสบการณ์ด้วยโจทย์ที่หลากหลาย ตั้งแต่การออกแบบเครื่องประดับกับวิศวกรรมเนื้อเยื่อ จิตสังคมกับความทรงจำจากกลิ่น (Psychosocial and Olfactory Memory) จนถึงนิเวศวิทยาชุมชนเมืองกับวัฒนธรรมความตาย (Urban Ecology and Funeral Culture)


IMG_0821.jpg


ทำไมถึงตัดสินใจเรียนต่อด้านการออกแบบประสบการณ์

หลังจากเรียนจบด้านออกแบบอุตสาหกรรมและทำงานด้านแบรนด์ดิ้ง ซึ่งส่วนที่เราทำเป็นหมวดที่ขับเคลื่อนบริโภคนิยม ผลักดันให้คนซื้อของใหม่อยู่เสมอ ทำให้มีความคิดว่าวัฒนธรรมนี้ได้กลายเป็นธรรมชาติของเราแต่ไม่ยั่งยืนสำหรับธรรมชาติจริงๆ เศรษฐกิจไม่จำเป็นต้องถูกขับเคลื่อนด้วยการใช้ทรัพยากรในโลกและการสร้างขยะในอัตราที่เร็วมากขนาดนี้ แต่คนสามารถใช้จ่ายกับประสบการณ์ผ่านการเปิดโลกทัศน์ของตัวเองและการหาอัตลักษณ์ ซึ่งสร้างความหมายและความพึงพอใจได้มากกว่าการมีของเยอะๆ ประสบการณ์เป็นสิ่งที่เราสามารถจัดการเลือกหาลงทุนให้กับตัวเราเองได้ ตอนนี้เราอยู่ในยุค “Transformation Business” ซึ่งเกิดขึ้นต่อจาก “Experience Business” ยุคนี้เป็นยุคที่ธุรกิจนำเสนอผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากการที่ใช้เวลาไปกับสิ่งนั้นๆ โดยไม่ใช่เฉพาะชั่วขณะนั้น หลังจากทำงานได้สักพักจึงเลือกไปเรียนต่อปริญญาโท สาขาการออกแบบประสบการณ์ (Master of Fine Arts in Experience Design) ที่สถาบันคอนสต์แฟ็ค (Konstfack) ในกรุงสต็อกโฮล์ม


ถ้าพูดในเชิงแนวคิด การออกแบบประสบการณ์คืออะไร

หากเรามองว่าประสบการณ์ส่วนตัวของมนุษย์คือผลรวมความรับรู้ทางประสาทสัมผัสภายนอกและความรู้สึกภายในต่อสถานการณ์และสภาวะรอบๆ ตัวในขณะเวลาหนึ่งๆ คนเราได้รับประสบการณ์ตลอดเวลา ไม่ว่าสภาวะนั้นมีเจตนาหรือไม่  การเปลี่ยนแปลงสิ่งเร้าสามารถทำให้ประสบการณ์เปลี่ยนได้ นั่นคือเราสามารถกำหนดจุดมุ่งหมายให้เป็นประสบการณ์หนึ่งๆ ได้ และเราสามารถออกแบบเพื่อจุดมุ่งหมายนั้นได้


สำหรับปราง การออกแบบเริ่มจากการทำความเข้าใจบริบทและเงื่อนไขของงาน กำหนดจุดมุ่งหมายซึ่งคือ 1) การรับรู้ และ 2) พฤติกรรมที่ต้องการ ปรางมักออกแบบ “ช่วงเวลา (Duration)” ที่ส่งผลต่อประสบการณ์ที่ต้องการมีจุดเริ่มต้นจริงๆ ว่าอยู่ที่ตรงไหนและจบจริงๆ ที่ตรงไหน จากนั้นจึงออกแบบ ”Affordances” ซึ่งเปิดโอกาสความเป็นไปได้ และ ”Constraints” ซึ่งจำกัดทางเลือกอื่นๆ ให้กับช่วงเวลานั้น สิ่งสำคัญคือการเข้าใจว่า “คน” เป็นหนึ่งในปัจจัยการออกแบบ ไม่ใช่เป็นเฉพาะผู้รับ (Passive) นั่นหมายความว่าคนเป็นตัวแปรซึ่งส่งผลต่อผลลัพธ์ 


IMG_0840.jpg


ลองยกตัวอย่างได้ไหม

ได้ค่ะ งั้นเรามองเรื่อง 31T แล้วกัน ในแวดวงอาหารแบบทั่วไปนั้น การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มักต้องพึ่งพาการคิดงานและการลงมือจากเชฟเป็นหลัก เนื่องจากเชฟเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่มีสัดส่วนน้อย การสร้างองค์ความรู้จึงมีลักษณะจากยอดพีระมิดลงมา วัตถุประสงค์ของเราคือความต้องการเปลี่ยนโครงสร้างทางอำนาจจากบนลงล่างให้เป็นล่างขึ้นบน เราจึงสร้าง 31T ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม (Platform) ที่จะปรับสมดุลอำนาจนี้เสียใหม่ โดยให้ทั้งสองฝ่ายช่วยกันสร้างสรรค์ เปิดช่องว่างให้เสียงแห่งฝูงชนซึ่งไร้แบบแผนตายตัว ช่วยทลายกรอบความเป็นไปได้ในการพัฒนาและสร้างสรรค์ จากรากฐานกลับขึ้นไปสู่ยอด ผลลัพธ์ที่ได้จึงสามารถย้อนกลับไปเป็นแรงบันดาลใจให้เชฟได้อีกทอดหนึ่ง เป็นวิวัฒนาการคู่ขนาน (Co-Evolution) ทั้งฝั่งผู้ปรุงและผู้รับประทาน ซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยพลังของโลกแห่งอินเทอร์เน็ต (Internet of Things)  


ในช่วง Bangkok Design Week 2018 (เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ปี 2561 ที่จัดโดย TCDC) นิทรรศการ Thinkk Together โดย Thinkk Studio นำเสนอ 31T เป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วย “31T&BKK” เราทำงานกับ 80/20 ซึ่งเป็นกลุ่มเชฟรุ่นใหม่ผู้ท้าทายขอบเขตศักยภาพของวัตถุดิบไทย 80/20 นำเสนอ 62 องค์ประกอบตั้งต้นให้กับผู้รับประทานอาหาร ความเป็นไปได้ในการสร้าง 1 คำที่ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบโดยไม่ซ้ำกันเลยคือ 226,920 แบบ ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทดลองโดยกลุ่มเชฟของร้านอาหารเพียงลำพัง แต่ 31T ดึงดูดคนที่หลากหลายให้เข้ามามีส่วนร่วม ภายในงานเราได้รับข้อมูลกว่า 1,000 ชุดจากแขกที่ร่วมงาน ในขณะที่แขกแต่ละคนได้ทดลองกินอะไรที่มากกว่าสิ่งที่ทั้งทางนักออกแบบหรือทางเชฟจะมอบให้ได้ สิ่งนี้เกิดจากการออกแบบช่วงเวลาโดยกำหนดเงื่อนไขความเป็นไปได้และข้อจำกัดที่พอดิบพอดี


แสดงว่าการออกแบบประสบการณ์เป็นเครื่องมือหนึ่งในการแก้ไขปัญหาได้

แน่นอนค่ะ เป้าหมายในของการออกแบบประสบการณ์คือการรับรู้ (Perception) และพฤติกรรม (Behavior) หากเรามีเหตุที่ต้องเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้น การที่เราเปลี่ยนแปลงมันได้ย่อมเป็นการแก้ปัญหา การออกแบบประสบการณ์เป็นการทำงานโดยใช้สหวิทยาการ (Interdisciplinary Design) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากกับการแก้ปัญหาในปัจจุบันนี้และอนาคต 


การศึกษาที่สร้างเรามาเป็นลักษณะการสร้างความถนัดเฉพาะทางภายในศาสตร์ การทำงานออกแบบเองนั้นจะเป็นการทำงานภายในศาสตร์ก็ได้ หรือจะเป็นการเชื่อมโยงหลายๆ ศาสตร์ก็ได้ เนื่องจากการออกแบบคือการหาทางออกของปัญหาภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดหนึ่งๆ หากนักออกแบบทำงานโดยเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ ที่เหมาะสมเข้าด้วยกัน ก็จะเปิดโอกาสที่กว้างขึ้นให้กับคำถามและคำตอบ หน้าที่ของนักออกแบบต่อการแก้ปัญหาก็จะขยายไปกว้างกว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าคือบทบาทของนักออกแบบ คนส่วนใหญ่มักมองว่าการออกแบบเป็นการจ่ายแพงกว่าเพื่อสันทนาการ เพื่อความเพลิดเพลิน เป็นทางเลือก แต่ไม่ใช่ความจำเป็น แต่การออกแบบคือการกระบวนการแก้ปัญหา ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับนักออกแบบว่าจะเลือกแก้ปัญหาใด


IMG_0869.jpg

จะทำอย่างไรถ้ายังมีมุมมองว่าดีไซน์คือเรื่องความสวยงาม ไม่ใช่เครื่องมือช่วยแก้ปัญหา 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนักออกแบบด้วย ลูกค้าอาจนำบรีฟที่ไม่ได้ดีเยี่ยมมาติดต่อกับนักออกแบบ การศึกษาข้อมูลและการพูดคุยสอบถามเพื่อให้เข้าใจบริบทของงานนั้นๆ อย่างลึกซึ้งเป็นสิ่งจำเป็น การเข้าใจว่าเป้าหมายแท้จริงของการออกแบบโปรเจ็กต์นั้นคืออะไร ช่วยให้เรากับลูกค้าช่วยกันทำบรีฟใหม่ที่ดีขึ้นได้ ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการออกแบบ การตั้งคำถามที่ดีเป็นสิ่งที่ปรางเน้นในการทำงาน ก่อนเราจะออกไปหาคำตอบ เราควรใช้เวลาในการตั้งคำถามให้ดีเสียก่อน เพราะคำถามสามารถนำทางเราไปในบางทิศทาง ในขณะเดียวกันก็จำกัดบางทิศทางไม่ให้เราไป

ในฐานะของนักออกแบบที่ทำ Interdisciplinary Design ปรางอยากสนับสนุนให้มองการใช้นักออกแบบ ว่าเป็นการทำงานร่วมกัน (Collaborate) กับนักออกแบบ สำหรับนักออกแบบเองก็ต้องมองเห็นเครื่องมือในการคิด (Thinking Tools) ของเราว่าเป็นสิ่งที่มีพลังมากกว่าที่คนส่วนใหญ่เข้าใจและใช้งานกันอยู่

โดยส่วนตัวแล้วการได้เห็นความเป็นไปได้ต่างๆ นั้นมีคุณค่าอย่างไร 
การมองเห็นความเป็นไปได้ต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญมากในการสร้างความเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม ในขณะที่ข้อจำกัดต่างๆ จะเป็นตัวช่วยกำหนดผลลัพธ์งานออกแบบและตัดทางเลือกอื่นๆ ออกไป เช่น มันอาจจะมีวิธีอื่นที่ดีกว่าอยู่จริง แต่เทคโนโลยีอาจยังพัฒนาไม่ถึงหรือราคายังสูงเกินไป ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาจึงมีมูลค่ามาก นักออกแบบต้องการหาทางออกที่ดีที่สุดที่ทำได้ภายใต้ทรัพยากรและต้นทุนที่โปรเจ็กต์มีหรือเข้าถึงได้ ทั้งด้านเงินทุน เวลา ข้อมูล เทคโนโลยี และอื่นๆ ผลลัพธ์ของการออกแบบที่ดีคือสิ่งที่ตอบโจทย์ที่ดีอย่างเหมาะสม โจทย์ที่ดีก็เกิดจากการตั้งคำถามที่ดี ความเป็นไปได้มีขอบเขตอยู่ภายใต้ปัจจัยหรือบริบทเหล่านั้น เหมือนที่ อาร์. บัคมินสเตอร์ ฟูลเลอร์ (R. Buckminster Fuller) บอกไว้ว่า “You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.”―  (คุณไม่มีวันเปลี่ยนอะไรก็ตามด้วยการต่อกรกับความจริงที่เป็นอยู่ ถ้าคุณอยากเปลี่ยนอะไรก็ตาม จงสร้างโมเดลใหม่ที่ทำให้โมเดลเดิมล้าสมัย)

IMG_0861.jpg


การต้องออกแบบกับมนุษย์ที่มีความซับซ้อน ความท้าทายอยู่ตรงไหน 

น่าจะอยู่ที่การทำความเข้าใจ เพราะมนุษย์แต่ละคนมีภูมิหลังที่แตกต่างกัน คนๆ เดียวกันยังเปลี่ยนแปลงความรู้สึกและการกระทำในวาระต่างกัน วัฒนธรรมที่ต่างกันก็ส่งผลต่อการตีความและรูปแบบการตอบสนอง การออกแบบประสบการณ์ต้องพึ่งพาการคาดการณ์ การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงความรู้ทางจิตวิทยาและพฤติกรรม ที่ล้วนเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบประสบการณ์ ในยุคก่อนหน้านี้ลักษณะของผู้บริโภคมีความต้องการเหมือนๆ กัน ถูกจัดเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจนได้ง่าย แต่ในยุคนี้คนโตมาโดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งของโลก ซึ่งนั่นทำให้เกิดกลุ่มลูกค้าตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) จำนวนมาก เช่น เราอาจจะชอบของชิ้นหนึ่งที่ทำขึ้นโดยคนสักคนจากอีกทวีปหนึ่ง แล้วเราก็ได้สิ่งนั้นมาส่งถึงบ้านได้โดยง่าย ดังนั้น One Size Fits All จึงใช้ไม่ได้แล้ว เพราะว่า One Size Fits One คนวัยเดียวกัน เพศเดียวกัน รายได้เดียวกัน อาศัยอยู่ในย่านเดียวกัน สามารถมีความแตกต่างกันได้ไม่รู้จบ


ออกแบบประสบการณ์เป็นเรื่องใหม่ในบริบทไทย ถ้ามีคนสนใจ อยากแนะนำว่าอย่างไร โดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ 

ตอนนี้เราอยู่ในโลกที่นักเรียนจะต้องแก้ปัญหาในอนาคตซึ่งคุณครูยังไม่ทราบในตอนนี้ ด้วยเทคโนโลยีที่เรายังไม่มีในปัจจุบัน ฉะนั้นหมายความว่าความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการแก้ปัญหาถือได้ว่าเป็นการอ่านออกเขียนได้ (Literacy) แบบใหม่ สมัยก่อนโรงเรียนสอนให้อ่านออกเขียนได้ แต่ตอนนี้คือการรู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ คนที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์จะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ในอนาคตอันใกล้ เด็กรุ่นใหม่อาจจะสงสัยว่าทำไมต้องเรียน อยากรู้อะไรก็กูเกิลเอาได้ แต่การเรียนไม่ใช่การจำ การได้รับข้อมูลซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นอย่างง่ายมากแสดงให้เห็นความเปราะบางที่คนจะกลายเป็นเหยื่อของข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลได้ไม่ใช่ความฉลาด ความฉลาดคือการรู้จักเข้าถึงข้อมูลที่มีมูลค่าและความสามารถในการตีความและเชื่อมโยงข้อมูลนั้นๆ เมื่อเข้าถึงแล้วเราต้องรู้ว่าเราทำอย่างไรกับมัน การ “ทำอย่างไร” คือทักษะความคิดสร้างสรรค์ ความฉลาด (Intelligence) ที่ติดตัวมาแต่กำเนิดนั้นเป็นหนึ่งอย่าง แต่ทักษะการคิดก็อีกหนึ่งอย่าง เด็กรุ่นใหม่ต้องฝึกคิด เป็นทักษะที่เราต้องฝึกฝนเอง ไม่มีใครฝึกคิดแทนเราได้


จะสังเกตประสบการณ์ที่สั่งสมมาได้อย่างไร

ประสบการณ์เป็นสิ่งที่สร้างให้เราเป็นเราโดยที่บางทีเราไม่ได้ตระหนักถึงเท่าไหร่ เช่น ความทรงจำตอนเราเป็นเด็ก สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต วัฒนธรรมป๊อปทั้งหลายตอนเราเป็นวัยรุ่น ข้อมูลไหนที่เราได้รับ มีส่วนกำหนดความเข้าใจเกี่ยวกับโลกนี้และพฤติกรรมต่างๆ ของเราต่อสิ่งต่างๆ เราอาจเป็นผลผลิตของสภาพแวดล้อม แต่หากคอยสังเกต เราจะพบว่าเรามีพาวเวอร์ในการประมวลและคัดสรรองค์ประกอบที่หล่อหลอมเราได้ บางครั้งเราคงไม่อาจมีความเห็นต่อวัฒนธรรมของเราเองโดยไม่มีความโน้มเอียง หรือไม่อาจไม่มีอคติต่อวัฒนธรรมอื่น จนกว่าเราจะได้เปลี่ยนไปเข้าใจวัฒนธรรมอื่นและกลับมามองวัฒนธรรมของเราด้วยมุมมองใหม่


ข้อมูลเพิ่มเติม 31t.org


ปราง-จิตราภา เลิศทวีวิทย์ 


IMG_0924.jpg


Education Background

 • ปริญญาโท สาขาการออกแบบประสบการณ์ สถาบันคอนสต์แฟ็ค (Master of Fine Arts in Experience Design, Konstfack University College of Arts, Crafts and Design)
 • ปริญญาตรี ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Experience / Skill  
ทักษะการผนวกความคิดแบบสหวิทยาการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างผลลัพธ์งานออกแบบสร้างสรรค์ที่เรียบง่ายและใช้งานได้จริง ทักษะด้านการออกแบบประสบการณ์ การคิดเชิงออกแบบ การสร้างตัวต้นแบบประสบการณ์ การสร้างแบรนด์ กลยุทธ์การออกแบบ การรวบรวมและคัดสรรคอนเทนต์จากแหล่งต่างๆ เพื่อเผยแพร่ จิตวิทยา จิตวิทยาสุนัข อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และโปรแกรมอาหารนอร์ดิกรูปแบบใหม่ 

Interest 
การจัดลำดับความสำคัญ ศิลปะในการทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จ และศิลปะในการทำอะไรไม่เสร็จแบบค้างๆ คาๆ  

Personality 
คิดว่าคงต้องถามเรื่องนี้กับคนอื่นๆ ดูนะ J

Love / Hate 
รักสุนัข ชอบมีเวลาว่าง มุมมองจากผู้ร่วมงาน รวมถึงจิตวิทยา การออกแบบ และความท้าทายที่แตกต่างหลากหลาย 
ส่วนเรื่องไม่ชอบ เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่ชอบอะไรเป็นพิเศษเพราะเลิกรู้สึกแบบนั้นมาตั้งแต่อายุ 22 แต่น่าจะไม่ชอบคนหยาบคาย

Obsession: In / Out 
ความยั่งยืนกำลังมา อัตนิยมเอาต์แล้ว 

Tool / Gadget 
ชอบใช้เครื่องมือทางความคิดที่หลากหลายมากกว่าแก็ดเจตอะไรมากมาย 

A Big Fan of…
การเปลี่ยนแปลงการรับรู้เรื่องของเวลา การย่น ขยาย ทำให้เวลาช้าลงหรือเร็วขึ้น ชอบสังเกตการรับรู้ช่วงเวลาที่หลากหลายและบางครั้งอาจจะปรับเปลี่ยนการรับรู้นั้น 


    เรื่อง : กมลกานต์ โกศลกาญจน์ ภาพ: อดิเดช ชัยวัฒนกุล    Creative Thailand

    เกี่ยวกับ Creative Thailand

    โครงการ "Creative Thailand สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์" จัดตั้งขึ้นโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีนิตยสารและเว็บไซต์ Creative Thailand เป็นแกนหลักในการนำเสนอและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง


    บทความล่าสุด