DIP2017: สรุปการเวิร์กช็อปเพื่อต่อยอดแนวคิด พัฒนาไอเดียสู่ความเป็นไปได้ (ทีม Sintorn7)

Posted by Creative Thailand | 9 เมษายน 2561 | บทความอื่นๆ
89
Loading...

 7H4A5032.jpg


หลังจากได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ทีม Sintorn7 ก็ได้นำไปเป็นข้อมูลเป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนาไอเดียให้เป็นผลงานจริง โดยรับคำปรึกษาจากทีม Facilitator ที่ร่วมกันช่วยผลักดันศักยภาพของแต่ละทีมให้สร้างผลงานที่ตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้นี้ได้อย่างลงตัว 

ปัจจัยมนุษย์ (Human Factors) คือ ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของมนุษย์ที่นำมาใช้ในการออกแบบระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ความรู้ดังกล่าวในการออกแบบระบบที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน เครื่องจักร และสภาพแวดล้อม เพื่อความมีประสิทธิผล ความปลอดภัย และความง่ายต่อการใช้งาน


เก้าอี้เพื่อผู้สูงวัย ใช้งานได้อย่างเหมาะสม

เมื่อพื้นที่เพื่อผู้สูงอายุในชุมชนเป็นโจทย์สำคัญที่ต้องหาคำตอบ จากปัญหาการมีพื้นที่จำกัดเพียงแต่ในห้องหรือพื้นที่สาธารณะภายนอกชุมชนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน “เฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้สูงอายุที่แท้จริง” จึงเป็นไอเดียตั้งต้นสำหรับทีมนี้ โดยพัฒนาแนวคิดเป็นเฟอร์นิเจอร์ 4 ลักษณะ 

1) เก้าอี้ม้าหินอ่อนและด้ามจับช่วยเดิน วัสดุแบบชุดม้าหินเดิมเพื่อให้รู้สึกคุ้นเคย ฐานเก้าอี้กว้างมากขึ้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรง 

2) เก้าอี้นั่งความกว้าง 2 ระดับ คือความกว้างสำหรับคนทั่วไปและความกว้างที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยมีด้ามยื่นสำหรับพักแขน 

3) แท่งคอนกรีตสำหรับระบุชื่อ-นามสกุลของผู้บริจาค 

4) เฟอร์นิเจอร์ที่ยังไม่เสร็จ จะสมบูรณ์ได้เมื่อทุกคนในชุมชนหรือผู้ที่สนใจร่วมกันบริจาคส่วนประกอบต่างๆ จนสามารถใช้งานได้จริง โดยทั้งหมดนี้เลือกวัสดุ ซีเมนต์ คอนกรีต และอีโควู้ด เพื่อใช้งานภายนอกได้อย่างคงทน ทำความสะอาดง่าย ทั้งยังผลิตแล้วนำไปใช้งานในพื้นที่อื่นๆ ได้

Recommendation/ Tips

  • นอกเหนือจากเรื่องหลักการยศาสตร์ (Ergonomic) หรือปัจจัยมนุษย์ (Human Factors) ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ สิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้คือการมีปฏิสัมพันธ์ในภายในชุมชน การหาคำตอบในประเด็นนี้จึงต้องทำการทดลองทางสังคม ด้วยการนำตัวต้นแบบไปทดลองใช้งานจริงในพื้นที่เพื่อบันทึกผลการใช้งาน และนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์จริงต่อไป 
  • ข้อแนะนำในการลงพื้นที่สำรวจปัญหาจากชุมชนอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อขยายศักยภาพในการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ที่มากขึ้นไปกว่าข้อค้นพบจากชุมชนเดียว การสำรวจชุมชนอื่นอาจทำให้ค้นพบปัญหาในประเด็นอื่นที่สามารถแก้ไขด้วยการออกแบบได้ต่อไป 
  • การออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้สูงอายุที่แท้จริง จำเป็นต้องคำนึงถึงการใช้งานเชิงอารมณ์ด้วยเช่นกัน สามารถออกแบบให้มีรูปลักษณ์ที่ชวนระลึกย้อนไปในอดีตอย่างเช่น ม้าหินอ่อนหรือเก้าอี้รากไม้ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเชื่อมโยงกับความคุ้นเคยและพร้อมใช้งานได้ทันที 

อ่าน DIP2017: สรุปการเวิร์กช็อปเพื่อต่อยอดแนวคิด พัฒนาไอเดียสู่ความเป็นไปได้ (ทีม iWill Project)  ได้ที่นี่

อ่าน DIP2017: สรุปการเวิร์กช็อปเพื่อต่อยอดแนวคิด พัฒนาไอเดียสู่ความเป็นไปได้ (ทีม Primary Workshop) ได้ที่นี่

อ่าน DIP2017: สรุปการเวิร์กช็อปเพื่อต่อยอดแนวคิด พัฒนาไอเดียสู่ความเป็นไปได้ (ทีม Nothing 2 Lose, Only 2 Gain) ได้ที่นี่

อ่านบทความก่อนหน้า DIP2017: Workshop 02 ออกแบบเพื่อผู้สูงอายุที่เข้าใจทั้งสุขภาพกาย เข้าใจทั้งการใช้งานจริง (ตอนที่ 1) ได้ที่นี่
เวิร์กช็อปนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบ่มเพาะในโครงการ Designing Impact Program 2017 สามารถติดตามชมและทดลองผลงานต้นแบบของผู้เข้าร่วมโครงการ Designing Impact Program 2017 ได้ที่นิทรรศการ “Dear Elders, สวัสดีตัวฉันในอนาคต” ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 29 เมษายน 2561 (ปิดวันจันทร์) เวลา 10.30-21.00 น. ณ ห้องแกลลอรี ชั้น 1 อาคารส่วนหลัง TCDC

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.zipeventapp.com/e/dear-elders-exhibition

FB: https://www.facebook.com/DesigningImpactProgram/

Website: https://dip.tcdc.or.th/th/Creative Thailand

เกี่ยวกับ Creative Thailand

โครงการ "Creative Thailand สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์" จัดตั้งขึ้นโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีนิตยสารและเว็บไซต์ Creative Thailand เป็นแกนหลักในการนำเสนอและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง


บทความล่าสุด

Tags