Dear Elders: อยู่ร่วมอย่างลงตัวกับผู้สูงวัย ด้วยนโยบายใหม่ในแบบฉบับสิงคโปร์

Posted by Creative Thailand | 19 สิงหาคม 2560 | บทความอื่นๆ
5292
Loading...City-for-All-Ages1.jpg
©sustainabledevelopment.un.org


จากประชากรจำนวนกว่า 5.5 ล้านคนในประเทศสิงคโปร์ หนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรรวดเร็วมากที่สุดในโลก โดยในปี 2030 สิงคโปร์จะมีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 65 ปี) มากถึง 19% เป็นสัญญาณของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นประเทศแรกในอาเซียน (โดยประเทศไทยตามติดมาเป็นอันดับที่ 2) ทำให้สิงคโปร์จำเป็นอย่างมากที่จะกำหนดนโยบาย เตรียมโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้พร้อมรองรับกับ Silver Tsunami หรือคลื่นแห่งผู้สูงวัยที่จะมาถึงในเวลาอันใกล้ 

กระทรวงสาธารณสุขของสิงค์โปร์เปิดเผยแผนพัฒนามูลค่า 2.1 พันล้านเหรียญฯ เพื่อตั้งรับการเป็นประเทศ “A Nation for All Ages”พัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งสุขภาพและความเป็นอยู่ การศึกษา อาสาสมัครดูแล ที่อยู่อาศัย การขนส่ง และการพัฒนาสังคม มีการจัดตั้ง National Silver Academy สถาบันศึกษาสำหรับผู้สูงวัยที่มีใจไม่หยุดเรียนรู้ และลงทุนกว่า 142 ล้านเหรียญเพื่อพัฒนานวัตกรรมการวิจัยให้เตรียมพร้อมรับมือกับการใช้ชีวิตของผู้สูงวัย ตัวอย่างโครงการต่างๆ อาทิ บ้านสำหรับผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลเด็กที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เกิดขึ้นเพื่อตอบรับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคนหลายเจนเนอเรชั่นในอนาคต รวมถึงมีโครงการต้นแบบอย่าง สวนบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

หน่วยงานรัฐบาลของสิงค์โปร์ Ministerial Committee on Ageing (MCA) ร่วมมือกับพลเมืองกว่า 4,000 คนที่มาร่วมนำเสนอไอเดียในการปรับปรุงเมืองให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ พร้อมสนับสนุนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัย ผ่านวิธีการหลากหลายทั้งการโฟกัสกรุ๊ป การจัดตั้ง “จุดรับฟัง” (Listening points) บริเวณพื้นที่สาธารณะอย่างห้างสรรพสินค้า ห้องสมุด หรือมหาวิทยาลัย รวมถึงเสนอไอเดียผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้ประเด็นการพัฒนามิติต่างๆ ทั้ง 10 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดจ้างงาน (ออฟฟิศที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุ หรือมีการจัดจ้างงานผู้สูงวัย) 2) การเรียนรู้ (สถาบันหรือพื้นที่สอนคอร์สต่างๆ) 3) อาสาสมัครดูแลผู้สูงวัย (ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการมีชีวิต) 4) สุขภาพและความเป็นอยู่ (แข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต) 5) การมีส่วนร่วมในสังคม (เชื่อมโยงคนทุกวัยอยู่ได้ร่วมกัน) 6) บริการการดูแลผู้สูงอายุ (วิธีอยู่ร่วมกันและมีสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ใกล้บ้าน) 7) ที่อยู่อาศัย (รองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป) 8) การคมนาคม (สร้างประสบการณ์การเดินทางใหม่) 9) พื้นที่สาธารณะ (โครงสร้างของเมืองเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ) และ 10) การวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ (เพื่อเข้าใจความต้องการและสนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรม) 

ตัวอย่างหนึ่งในมิติการพัฒนาเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุข้างต้นอย่างเรื่องของการคมนาคม ด้วยมีผู้สูงวัยจำนวนมากที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างแอ็คทีฟ ต้องการเดินทางไปสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองและมีความหวังว่าจะเห็นระบบการคมนาคมสาธารณะที่เป็นมิตรต่อผู้สูงวัยทำให้เดินทางไปทั่วเมืองได้อย่างง่ายดาย ปลอดภัย และสะดวก ข้อเสนอในการพัฒนาส่วนนี้มีทั้งในส่วนของ รถไฟ (Mass Rapid Transit: MRT) เริ่มต้นจากพัฒนาป้ายบอกทางในสถานีที่เห็นได้ชัดเจนและช่วยทำให้ผู้สูงวัยมั่นใจที่จะใช้บริการ เพิ่มเวลาในการให้ผู้สูงวัยก้าวขึ้นรถไฟจากชานชาลา ลดความเร็วของลิฟต์และเวลาเปิดปิดประตูในช่วงเวลาที่ไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วน หรือในส่วนของรถเมล์เองก็มีข้อแนะนำคือ ต้องการให้ขยายขนาดตัวอักษรบนรถเมล์เพื่อมองเห็นจากระยะไกลได้ชัดขึ้น เพิ่มการประกาศสถานีภายในรถเมล์เพื่อให้ผู้สูงวัยทราบเส้นทางที่ถูกต้อง รวมถึงเพิ่มการมีกลไกที่ช่วยยกวีลแชร์ขึ้นและลงจากรถเมล์ได้อย่างสะดวก 

เช่นเดียวกับการพัฒนาพื้นที่ ตัวอย่างจากเมืองมารีน พาเหรด (Marine Parade) หนึ่งในเมืองที่ถูกพัฒนาในโครงการ City for All Ages (CFAA) โครงการที่มีเป้าหมายพัฒนาเมืองให้เป็นมิตรกับผู้สูงวัย ไม่ใช่แค่เพียงในแง่ของโครงสร้างพื้นฐาน แต่รวมถึงการมีแผนด้านสังคมที่รองรับกับคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ทั้งสุขภาพ การใช้ชีวิตอย่างอิสระ และความมั่นใจในการกล้าใช้ชีวิต โดยเมืองนี้ใช้เวลาในการพัฒนารวม 4 ปี เกิดผลลัพธ์ที่เป็นต้นแบบหลากหลายส่วนดังต่อไปนี้

1) การกดสัญญาณไฟข้ามทางม้าลาย เพียงผู้สูงวัยแตะบัตร EZ-link (บัตรชำระค่าเดินทาง) สัญญาณไฟเขียวก็จะเพิ่มขึ้นอีก 6 วินาที เพื่อให้เดินข้ามได้อย่างไม่เร่งรีบ

City-for-All-Ages2.jpg
©sustainabledevelopment.un.org

2) พื้นทางเดินคอนกรีตจะอยู่เหนือทางน้ำทิ้งเสมอ เพื่อไม่ให้การสะดุดหรือลื่นล้ม

City-for-All-Ages3.jpg
©sustainabledevelopment.un.org

3) มีม้านั่งกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ พร้อมพนักพิงแขนขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถนั่งและลุกยืนได้สะดวก

การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับผู้อยู่อายุของสิงคโปร์นั้นขาดเรื่องพื้นที่สีเขียวไปไม่ได้ National Parks Board (NParks) หน่วยงานด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของสิงค์โปร์ จึงพร้อมเดินหน้าพัฒนาสวนสาธารณะให้เป็นมิตรกับผู้สูงวัยมากขึ้น อย่างเช่นการพัฒนาห้องน้ำหรือทางเดินเท้า เริ่มยกเลิกการใช้ฝาท่อระบายน้ำที่เป็นเหล็ก เพื่อป้องกันการสะดุดล้ม มีที่พักและอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ผู้สูงวัยใช้งานได้จริง นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มความสว่างภายในสวนสาธารณะต่างๆโดยจะเป็นการพัฒนาไปพร้อมกัน ทั้งสวนนกจูร่ง สวนสาธารณะแอดมิรัลตี้ (Admiralty Park) และสวนสาธารณะอีสต์โคสท์ โดย NParks ยังพัฒนาสวนคนเมืองเพื่อบำบัดรักษาโรค มีเป้าหมายในการช่วยเหลือทั้งเชิงกายภายและจิตใจให้กับผู้เข้าชมสวน ออกแบบอยู่บนพื้นฐานของ พืชกรรมสวน (horticulture) หรือวิทยาศาสตร์แห่งการเพาะปลูกพืชผล เพื่อประโยชน์สำหรับผู้สูงวัยที่มีอาการสมองเสื่อมหรือเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยการมีพื้นที่สำหรับพักผ่อนและโซนกิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยร่วมมือกับสวนเอกชนหรือพื้นที่เล็กๆ ในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ

TCDC ชวนคุณร่วมส่งแนวคิดการออกแบบภายใต้หัวข้อ “Dear Elders, สวัสดีตัวฉันในอนาคต” ที่นำเสนอความเป็นไปได้ใหม่ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมของวิถีชีวิตในสังคมผู้สูงอายุที่กำลังจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบเมือง พื้นที่สาธารณะและที่อยู่อาศัย การสื่อสารเพื่อให้ข้อมูล การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ กระทั่งการออกแบบระบบใหม่ อันมีส่วนสำคัญต่อการใช้ชีวิตในอนาคต ภายใต้โครงการ DESIGNING IMPACT PROGRAM

สามารถสมัครได้ที่
https://goo.gl/forms/m9avDpBclrCKyxO33

ดาวน์โหลดรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการได้ที่
http://www.tcdc.or.th/upload/gigg/APPLICATION%20PACK.pdf

โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ designingimpact@tcdc.or.th
โทร. 02 105 7441 ext.119 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.30- 17.30 น.)
Creative Thailand

เกี่ยวกับ Creative Thailand

โครงการ "Creative Thailand สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์" จัดตั้งขึ้นโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีนิตยสารและเว็บไซต์ Creative Thailand เป็นแกนหลักในการนำเสนอและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง


บทความล่าสุด