เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่รูปภาพ
For more information, Please click at the picture
.

 
  หมายเหตุ:
ในการเรียกดูข้อมูลนี้ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องมี Adobe Acrobat Reader 6.0 หรือสูงกว่าติดตั้งอยู่

Note:
To view this information, Adobe Acrobat Reader 6.0 or above must be installed on your computer.

>> Free download <<

 

Disclaimer

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์

622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น.
โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex
622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel.(66) 2 664 8448 Fax.(66) 2 664 8458