เพื่อประโยชน์ของท่านสมาชิกในการรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆ กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้้ในการติดต่อ
ของท่านให้ถูกต้องโดยคลิก
http://library.tcdc.or.th/member
For your own benefits in receiving TCDC news and special privileges,
please click http://library.tcdc.or.th/member to keep your contact information updated.

 


อยู่อย่างอารยะ... ความงามบนผืนทราย
ห้องนิทรรศการ 2 TCDC

ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2549 - อาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์ 2550 / 10.30 - 21.00 น.
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

เรามีความรู้เรื่องโลกอาหรับเพียงแค่เศษเสี้ยวหนึ่งเท่านั้น ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอาหรับ
ยังเป็นเรื่องราวชวนพิศวงที่คนภายนอกสงสัยใคร่รู้น้อยคนนักที่จะรู้ว่าสถาปัตยกรรมของอาหรับ
ได้เป็นต้นแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในโลกตะวันตกอย่างมากมาย

สัมผัสสุนทรีย์ของวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ของโลกอาหรับ ตั้งแต่ความเป็นอยู่
ของชนเผ่าเร่ร่อนกลางทะเลทราย ชีวิตของชาวอาหรับในชนบทและในเมือง ไปจนถึง
สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลของแนวคิดแบบโมเดิร์นตะวันตกผ่าน 10 ประเทศในแอฟริกา
ตอนเหนือแถบทะเลทรายซาฮาราและตะวันออกกลางบนคาบสมุทรอาหรับ ได้ในนิทรรศการ
"อยู่อย่างอารยะ...ความงามบนผืนทราย" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ (TCDC) และพิพิธภัณฑ์ วิทรา ดีไซน์ มิวเซียม ไวล์ อัม ไรน์ ประเทศเยอรมัน
ไอวีเอเอ็ม วาเลนเชีย ประเทศสเปน และคุนสทาล รอตเทอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

Living under the Crescent Moon
domestic culture in the Arab world
Gallery 2, TCDC

Fri 24 Nov, 2006 - Sun 4 Feb, 2007 / 10.30 - 21.00
Free of charge

From where does Arabic-Islamic civilisation derive its rich artistic and decorative
expressions? The history of Western art shows that Arabic influences played a strong
role in European trends in architecture, music, handicraft and painting for centuries.

The exhibition explores the colourful and expressive domestic lifestyles of 10 Arab countries, journeying from the nomadic tents of the Tuaregs and Bedouins, via
Moroccan kasbahs and Damascan manor houses, to modern domestic architecture designed by Hassan Fathy, Pierry Khoury and Elie Mouyal.

Exhibition by Thailand Creative & Design Center (TCDC), Vitra Design Museum,
Weil am Rhein in Germany, the IVAM, Valencia in Spain and Kunsthal Rotterdam
in the Netherlands.

 

 

 
 
 


พลังกรรมาชนจีน
เมื่อเหล่าสหายกลายเป็นนักช็อป!

โถงทางเข้า (Open Gallery) TCDC

ศุกร์ 6 ตุลาคม - พฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2549 / 10.30 - 21.00 น.
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ในวันนี้ จีนได้ผงาดขึ้นสู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าส่งออกรายใหญ่ของโลกซึ่งนานาประเทศมี
ความหวาดหวั่นต่อศักยภาพทางการผลิตและส่งออกของจีน แต่มีใครบ้างที่จะมองย้อนกลับ
ไปยังกำลังการบริโภคของชาวจีนที่มีจำนวนมากกว่า 1,300 ล้านคน

มาดูว่าลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของโลก กิน อยู่ และใช้ชีวิตอย่างไร ในนิทรรศการ
"พลังกรรมาชนจีนเมื่อเหล่าสหายกลายเป็นนักช็อป!"เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้
นักออกแบบไทยเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออกไปขาย
ในตลาดจีนต่อไป

WORKERS (WITH MONEY) UNITE!
China's Shopping Revolution
Open Gallery, TCDC

Fri 6 Oct - Thu 16 Nov, 2006 / 10.30 - 21.00
Free of charge

Today, China has become one of the world's major exporters. Many countries are
in awe of China's productivity and export potential. However, does everyone
understand the consumption power of a Chinese population of over 1.3 billion?

See how the world's biggest customers eat, live and spend in
"WORKERS (WITH MONEY) UNITE! China's Shopping Revolution".

The exhibition asks Thai designers what they might create for China's markets.

Exhibition organized by TCDC and OKMD

 

 

 
 
 
 
การจัดสรรพื้นที่ใช้สอยในแบบอาหรับ
โดย มาเทโอ ครีส ภัณฑารักษ์ จาก วิทรา ดีไซน์ มิวเซียม กรุงเบอร์ลิน

ห้องออดิทอเรียม TCDC
ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2549 / 19.00 - 20.00 น.
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

เพื่อให้สอดคล้องกับนิทรรศการ "อยู่อย่างอารยะ... ความงามบนผืนทราย"ที่จัดแสดงอยู่ที่ TCDC มาเทโอ ครีส จะพาท่านสำรวจอิทธิพลของศาสนาอิสลามที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่และ
สถาปัตยกรรมของชาวอาหรับ โดยครีส จะกล่าวถึงวิธีการจัดสรรและใช้พื้นที่เพื่อตอบสนอง
การใช้ชีวิตตามความเชื่อของศาสนาอิสลามและประเพณีท้องถิ่น รวมถึงถ่ายทอดความหมาย
ของรูปแบบที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศในกลุ่มอาหรับ ตลอดจนของตกแต่งบ้าน เครื่องหมาย ไปจนถึงพิธีกรรมในครัวเรือน

มาเทโอ ครีส ภัณฑารักษ์จากวิทรา ดีไซน์ มิวเซียม กรุงเบอร์ลิน เป็นผู้ควบคุมรูปแบบการจัด
นิทรรศการมาแล้วหลายงาน อา Automobility, 100 Masterpiece, Mies van der Rohe และ
Living under the Crescent Moon - domestic culture in the Arab world

บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ มีบริการหูฟังแปลเป็นภาษาไทย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 02 664 8448
ในวันที่บรรยายให้มาลงทะเบียนล่วงหน้า 1 ชั่วโมง มิฉะนั้น TCDC จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

Arabian Space
by Mr. Mateo Kries, Curator, Vitra Design Museum, Berlin

Auditorium, TCDC
Fri 24 Nov, 2006 / 19.00 - 20.00 hrs
Free of charge

Join Mateo Kries, curator at Berlin's Vitra Design Museum, for a discussion and cultural exploration of Islam's influence on Arab domestic life architecture. Referring to the current exhibition "Living under the Crescent Moon : domestic culture in the Arab world", Kries will speak of how space is laid, divided and then used according
to Islamic and regional traditions. He will also discuss on the meaning of the different housing types of the Arab countries with their home decorations, emblems and household rituals.

Apart from "Living under the Crescent Moon "domestic culture in the Arab world,
Mateo Kries has curated renowned exhibitions, including "Automobility" , "100 Masterpieces" and "Mies van der Rohe"

Conducted in English. Simultaneous translation into Thai is available.
Free of charge For reservations, please call 02 664 8448.
Confirm reservation before entry 1 hour in advance. Otherwise, your seat may be
given to someone else.

 

 
 
 
 
  ณ เวลานี้ในอดีต: บ้านกับลานภายใน
โดย องอาจ สาตรพันธุ์ จาก องอาจ อาร์คิเทคส์ (Ongard Architects)

ห้องออดิทอเรียม TCDC
เสาร์ 16 ธันวาคม 2549 / 14.00 - 17.00 น.

สถาปนิกแนวหน้าของเมืองไทย องอาจ สาตรพันธุ์ เป็นผู้ออกแบบผลงานโดดเด่นอย่าง
โรงแรมแทมมารินด์ วิลเลจ และเดอะ ราชมังคาที่เชียงใหม่ องอาจเริ่มศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยศึกษาอยู่ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในระดับปริญญาตรีที่
มหาวิทยาลัยคอร์แนลล์และระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา ผลงานของ
องอาจจึงมีจุดเด่นอยู่ที่การจัดวางพื้นที่ว่าง สัดส่วนอาคาร การใช้วัสดุควบคู่ไปกับการใช้
แสงและเงา

องอาจ สาตรพันธุ์ จะมาบอกเล่าถึงความเป็นมาของ "ลานบ้าน" ของสถาปัตยกรรมในอดีต จากแต่ละอารยธรรม ว่ามีคุณภาพและคุณลักษณะเฉพาะอย่างไร และจะนำมาประยุกต์ใช้
์กับบ้านเราที่มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นได้อย่างไร

เหมาะสำหรับสถาปนิก นักวางผัง นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป

บรรยายเป็นภาษาไทย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 02 664 8448 ในวันที่บรรยายให้มาลงทะเบียนล่วงหน้า
1 ชั่วโมง มิฉะนั้น TCDC จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

The Presence of the Past: Open Courtyard Houses
By Mr. Ongard Satrabhandhu, Ongard Architects

Auditorium, TCDC
Sat 16 Dec, 2006 / 14.00 - 17.00 hrs

A respected Thai architect Ongard Satrabhandhu created notable works the Tamarind Village and Rachamanka Hotel in Chiang Mai province. Ongard has been exhaustively studying history in architecture while he was taking a Bachelor's degree in Archiecture
at Cornell University and a subsequent Master's degree at Yale University. His works,
as a result, are distinctive with aspects of spatial quality, order, light and shadow as
well as materials.

He will speak about the history, characteristics, and purpose of different courtyards, as were inspired by various civilizations and cultures, as well as how they may be applied
to architecture in Thailand's tropical climate.

Architects, urban designers, students, and the general public are invited to sign up for
the lecture.

Conducted in Thai
Free of charge

For reservations, please call 02 664 8448.
Confirm reservation before entry 1 hour in advance.Otherwise, your seat may be
given to someone else.

 
 
 
 

 จัดแสดงวัสดุตกแต่งของบริษัท มายา โรมานอฟ
ออกแบบนิทรรศการโดย ดรอร์ เบนเชทริต

Material ConneXion Bangkok
เสาร์ 7 ตุลาคม - ศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2549 / 10.30 - 21.00 น.
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

นิทรรศการนี้จัดแสดงวัสดุตกแต่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผลิตขึ้นโดยอาศัยนวัตกรรมใหม่
อาทิ Beadazzled วัสดุปิดผนังที่มีคุณสมบัติอ่อนตัวและประกอบขึ้นจากเม็ดแก้วเล็กๆ โดยวัสดุ
ชนิดนี้ยังถูกนำไปจัดแสดงเป็นการถาวรที่พิพิธภัณฑ์การออกแบบแห่งชาติ คูเปอร์-ฮิววิตต์ด้วย
Mother of Pearl แผ่นกระเบื้องปูผนังที่มีเศษเปลือกหอยมุกชิ้นเล็กๆ ฝังอยู่ ฯลฯ

รู้จัก มายา โรมานอฟ
มายา โรมานอฟ บริษัทจากชิคาโก เป็นผู้ผลิตวัสดุปูผนังและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านชั้นนำของโลก
ด้วยวิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ของมายา โรมานอฟ ผู้ก่อตั้งบริษัท ทำให้ผลงานออกแบบ
ของโรมานอฟผสมผสานเทคนิคทางศิลปะในอดีตเข้ากับรูปแบบการผลิตอุตสาหกรรมที่ทันสมัย
โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกจากนี้ วัสดุตกแต่งของมายา โรมานอฟยังคว้ารางวัล
ออกแบบยอดเยี่ยมมาแล้วมากมาย อาทิ Best Of Show จาก Hospitality Design Boutique
ในปี 2005 และ 2006, Best of The Best จาก House & Garden Magazine ในปี 2004 เป็นต้น
www.mayaromanoff.com

Nature's Alchemy
an exhibition of Maya Romanoff surfacing materials designed by Dror Benshetrit
Material ConneXion Bangkok

Sat 7 Oct - Sun 19 Nov, 2006 / 10.30 - 21.00 hrs.
Free of Charge

The exhibition highlights Maya Romanoff's most innovative, eco-friendly surfacing materials, including Beadazzled: a flexible, glass-beaded wall covering that holds a permanent place in the Cooper-Hewitt National Design Museum and Mother of Pearl:
Tile veneer consisting of mother of pearl shell fragments.

About Maya Romanoff
Maya Romanoff is a Chicago-based manufacturer and leader of innovative wall coverings and interior furnishings in the world. Led by the vision and creativity of its founder,
Maya Romanoff, the corporation has transformed modern design by combining ancient artistic techniques with up-to-date industrial production, with a keen appreciation for environmental concerns. Maya Romanoff has won several awards, including Best Of Show, Hospitality Design Boutique (2005 and 2006), Best Of The Best, House & Garden
Magazine (2004)
www.mayaromanoff.com

 
 
 
 

 

 

รับซีดี “Marcel Wanders Works!” ฟรี!
เพียงท่านแสดงบัตรสมาชิก TCDC ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป
(มีจำนวนจำกัดสำหรับสมาชิกTCDC 2,500 ท่านแรก)

ซีดีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Marcel Wanders Works!”โดย Marcel Wanders นักออกแบบ
ผู้มีผลงานโดดเด่นในการดัดแปลงและประยุกต์ใช้วัสดุ ปัจจุบัน Wanders เป็นผู้กำกับศิลป์ให้กับ
Moooi และล่าสุดเขาได้รับเลือกให้ทำหน้าที่บรรณาธิการดูแลเนื้อหาใน International Design Yearbook 2005

Get CD “Marcel Wanders Works!” for FREE!
Present your TCDC membership card at the information counter NOW!!
(This offer is limited to the first 2,500 TCDC member.)

Marcel Wanders, one of the world's most talented designers with remarkable material utilization skills, recently delivered a lecture “Marcel Wanders Works!” at TCDC. Currently, he is an art director at the well-known Dutch creative house Moooi and selected as an editor of International Design Yearbook 2005.

 


นิทรรศการ ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้
ห้องจัดแสดงงาน 1, TCDC
จัดแสดงจนถึง พฤศจิกายน 2551 / 10.30 - 21.00 น.

นิทรรศการ "ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้" นำเสนอผลงานออกแบบอมตะของ 10 ประเทศ
ผู้นำด้านการออกแบบ

ใหม่! พบกับดีไซน์ สเปซ อิน แกลเลอรี่ 1 ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาอยู่เสมอ ในเดือนธันวาคม 2549 สัมผัสความมีชีวิตชีวาในงานออกแบบร่วมสมัยของเหล่าดีไซน์เนอร์ชั้นนำของบราซิล เช่น
พี่น้องคัมปานา โรซา ชา คาร์ลลา กีร็อตโต และซูเปอร์ลีเมา เป็นต้น

What is design?
Gallery 1, TCDC
Until Nov, 2008 / 10.30 - 21.00

"What is Design?" exhibition features classic designs from ten of the world's leading design countries.

New! In December 2006, the constantly updated Design Space in Gallery 1 will showcase the lively contemporary work of Brazil's top designers ึ the Campana brothers, Rosa Cha, Karlla Girotto and SuperLimao.

 

Jazz in the Library โดย jazz pianist ณิศิธ ไวอาษา (ตุ่น)
Tasteful jazz piano by Nisith Vai-asa

บริเวณ Creative Space, TCDC ศุกร์ เสาร์ และ อาทิตย์ 17:00 – 20:00
at Creative Space, TCDC, Every Friday, Saturday and Sunday 17:00 – 20:00

 

 

และพบกับสินค้าที่ผลิตขึ้นสำหรับนิทรรศการ "วิเวียน เวสต์วูด" ลดถึง 30% (ไม่รวมเครื่องประดับและร่ม)
"Vivienne Westwood" exhibition souvenirs are now on sale 30% off. (Not including jewellery and umbrellas.)

 

 


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น.
โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex
622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel.(66) 2 664 8448 Fax.(66) 2 664 8458