ทุกรายการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นกิจกรรมการอบรมต่อยอดความคิดสร้างสรรค์
All programs are free of charge except extension courses

สอบถามรายละเอียดได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
For more information, please contact information counter


TCDC จัดการอบรมต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในหัวข้อดังต่อไปนี้


พฤหัสบดีที่ 2, 9, 16, 23 กุมภาพันธ์ – พฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2549 / 18.00 – 21.00 น.
ห้องออดิทอเรียม, TCDC

> วิธีการพัฒนาความคิดแปลกใหม่ : รู้จักดึง ‘ ของดี ' ที่มีอยู่ในตัวมาใช้
โดย ดร. สมพิศ ฟูสกุล

5 ครั้ง รวม 15 ชั่วโมง / ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท

อังคารที่ 7, 14, 21, 28 กุมภาพันธ์ – อังคารที่ 7 มีนาคม 2549 / 18.00 – 21.00 น.
ห้องออดิทอเรียม, TCDC

Click to view the enlarge picture.

> ก้าวสู้การเป็นเจ้าของธุรกิจ : วิสัยทัศน์ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบและสร้างสรรค์
โดย คุณฉัตรชัย ฉัตรภัญญาคุปต์

5 ครั้ง รวม 15 ชั่วโมง / ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท

ทั้งสองคอร์สอบรมเป็นภาษาไทย และเหมาะกับนักออกแบบ เจ้าของธุรกิจ SME และผู้ที่สนใจ
สอบถามรายละเอียดได้ทีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

Click to view the enlarge picture.

NOW SHOWING


What is design?
A permanent exhibition opening on November 15, 2005

ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้
สำรวจสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมอันเป็นปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังผลงานการออกแบบระดับโลก

What is Design ?
is TCDC's permanent exhibition exploring the cultural and social contexts that play a crucial role in the development of world-class design works.

ห้องจัดแสดงงาน 1
15 พฤศจิกายน 2548 – พฤศจิกายน 2551

At Gallery 1
15 Nov 2005 – Nov 2008

Click to view the enlarge picture.

TCDC ขอเชิญชมเรื่องที่อยากรู้แต่หาดูที่อื่นไม่ค่อยได้

“อารเบียและอิสลามบ่อเกิดแห่งอารยธรรมตะวันตก”

One of the most remarkable achivements of Islamic civilization is in the arts through which the outsider may obtain insights which would otherwise be attainable only after a long and difficult philological apprenticeship

Bernard Lewis “The world of ISLAM”

at Living Wallpaper and Creative Space

Click to view the enlarge picture.

EVERY FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY

กระทืบอารมณ์ด้วย Jazz in the Library โดย jazz pianist ณิศิธ ไวอาษา (ตุ่น)
Tasteful jazz piano by Nisith Vai-asa

บริเวณ Creative Space, TCDC ศุกร์ เสาร์ และ อาทิตย์ 17:00 – 20:00
at Creative Space, TCDC Friday, Saturday and Sunday 17:00 – 20:00

Click to view the enlarge picture.

TCDC ขอแจ้งให้ทราบว่า

ห้องจัดแสดงงาน 2 ได้ปิดทำการชั่วคราว
คอยพบกับนิทรรศการ “ ถอดรหัสญี่ปุ่น ” ได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2549

เสาร์ที่ 4 กพ. – ศุกร์ที่ 31 มีค. 2549
Sat 4 Feb – Fri 31 Mar, 2006

นิทรรศการ “ถอดรหัสญี่ปุ่น”
DNA of Japanese Design

งานออกแบบญี่ปุ่น มีวิธีคิดเชิงสร้างสรรค์อันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งอาจเรียกได้ว่า “ดีเอ็นเอ” ของงานออกแบบญี่ปุ่น ที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน นิทรรศการ “ถอดรหัสญี่ปุ่น” จึงมีเป้าหมาย ไม่ใช่เพียงนำเสนอผลงานออกแบบที่โดดเด่นเพื่อให้คนไทย “ชื่นชม” แต่ยังต้องการ “กระตุ้น” ให้ค้นหาความลับในการสร้างความโดดเด่นในงานออกแบบญี่ปุ่น

In Japanese design, there is a unique ‘design mind’ that has been cultivated over a long history. This can be perhaps be called the ‘DNA’ of Japanese design’, and it continues even today. The “DNA of Japanese Design” exhibition aims to not only for ‘appreciation’ but rather to act as a ‘stimulus’ for Thais to uncover the secrets of Japanese design.

Gallery 2 is temporarily closed.
The next exhibition “DNA of Japanese Design” starts on February 4, 2006.

Click to view the enlarge photo.

TCDC จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อดังต่อไปนี้
TCDC presents public lectures as the following:


อาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2549 / 14.00 – 16.30 น.
ห้องออดิทอเรียม, TCDC

ฟุมิเอะ ชิบาตะ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรยายในหัวข้อ
“แนวคิดที่อยู่เบื้องหลังผลงานการออกแบบของฟุมิเอะ ชิบาตะ”

Sun 19 Feb, 2006 / 14.00 – 16.30
Auditorium, TCDC

“The Thoughts behind My Designs”, a lecture by Ms. Fumie Shibata, Product Designer


อาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2549/14.00-16.00 น./ลงทะเบียนล่วงหน้า 12.30-13.45 น. ห้องออดิทอเรียม, TCDC

ทำไมงานออกแบบของอิตาเลียนจึงลงตัวทั้งในแง่ดีไซน์และการใช้งาน และที่สำคัญคือ"ขายได้"

พบกับ ลูกา บุตตาฟาวา อาจารย์ประจำโดมุสสถาบันด้านการออกแบบแนวหน้าของยุโรปที่มีชื่อเสียงในด้านการวิจัยและคาดการณ์

แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคหาคำตอบได้ในการบรรยายครั้งนี้

บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีบริการหูฟังแปลเป็นภาษาไทยทั้งหมดนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสำรองที่นั่งล่วงหน้า

โทร. 02 664 8448 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.tcdc.or.th

Sun 26 Feb, 2006 / 14.00 – 16.30/register at 12.30-13.45
Auditorium, TCDC

Why do Italian design works maintain perfect harmony between form and function? More importantly, why are they 'commercially successful'?

Meet Luca Buttafava, a professor at Domus Academy, one of Europe's leading design schools, famous for research on consumer behaviour and trend forecast.

The lecture has the answer for you.

The lecture will be delivered in English and is free of charge.

Simultaneous translation into Thai is available.For reservations,

please call 02 664 8448.For more information, please visit www.tcdc.or.th

 

 

 

 


อาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2549 / 14.00 – 16.30 น.
ห้องออดิทอเรียม, TCDC

นาโอโกะ ฮิโรตะ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรยายในหัวข้อ
“ผลงานการออกแบบอุตสาหกรรมที่สวมใส่ได้”

Sun 12 Mar, 2006 / 14.00 – 16.30
Auditorium, TCDC

“Industrial Design to Wear”, a lecture by Ms. Naoko Hirota, Product Designer


อาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2549 / 14.00 – 16.30 น.
ห้องออดิทอเรียม, TCDC

ทากุ ซาโตะ กราฟิกดีไซน์เนอร์ บรรยายในหัวข้อ “ค้นพบศักยภาพของการออกแบบ”

Sun 19 Mar, 2006 / 14.00 – 16.30
Auditorium, TCDC

“Discovering the Potential of Design”, a lecture by Mr. Toku Satoh, Graphic Designer


ทั้งหมดนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยมีบริการหูฟังแปลเป็นสองภาษาให้เลือกทั้งไทยและอังกฤษ
สอบถามรายละเอียดได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

These lectures ase in Japanese and free of charge.
Simultaneous translation into Thai and English is available.
For more information, please contact information counter.


WARNING: Computer viruses can be transmitted via email. The recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. TCDC accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission.

Warning: Although TCDC has taken reasonable precautions to ensure no viruses are present in this email, TCDC cannot accept responsibility for any loss or damage arising from the use of this email or attachments.