เพื่อประโยชน์ของท่านสมาชิกในการรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆ กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้้ในการติดต่อของท่านให้ถูกต้อง
โดยคลิก
http://library.tcdc.or.th/member
For your own benefits in receiving TCDC news and special privileges,
please click http://library.tcdc.or.th/member to keep your contact information updated.
จับกระแสโลก: พฤติกรรมของผู้บริโภคในอนาคต
โดย แอน ไลซ์ แคร์ จาก kjaer global บริษัทที่คาดการณ์แนวโน้มการตลาดโลกจากลอนดอน
ห้องจัดแสดงงาน 2, TCDC
ศุกร์ที่ 7 เมษายน 2549 / 14.00 – 17.00 น.

อะไรบ้างที่ส่งผลถึงกระแสโลกการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในอีก 10 ปีข้างหน้าจะไปในทิศทางใด
พบกับ แอน ไลซ์ แคร์ ผู้อำนวยการบริษัท kjaer global ที่เชี่ยวชาญในการคาดการณ์แนวโน้ม
การตลาดในทุกสายธุรกิจ แคร์ได้รับการยอมรับจากฐานลูกค้าทั่วโลก อาทิ IKEA, Puma,
Masterfoods, Sony, Toyota, McCann Ericsson และ Nokia เป็นต้น แคร์ได้รับความไว้วางใจจาก
Sony ให้ทำหน้าที่วางกลยุทธ์กำหนดสีที่มาแรงสำหรับสินค้ารุ่น ‘on-the-move’ เมื่อปี 2003
โดยแคร์สามารถผลักดันให้ Sony กลายเป็นผู้นำในการกำหนดเทรนด์สีในสินค้าเทคโนโลยี
และทำให้ยอดขายของ Sony พุ่งขึ้นเป็นประวัติการณ์

บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ มีบริการหูฟังแปลเป็นภาษาไทย
บัตรราคา 250 บาท

สมาชิก TCDC และ นักเรียน นักศึกษา ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ซื้อและรับบัตรได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC ภายในวันที่ 2 เมษายน 2549

Trend Evolution: Future Global Consumer Behaviour

By Ms. Anne Lise Kjaer, Director of kjaer global, a London-based trend forecasting agency
Gallery 2, TCDC
Fri 7 April, 2006 / 14.00 – 17.00

Meet Anne Lise Kjaer, Director of kjaer global, a trend forecasting agency. Her insight into
areas of the future has given her a worldwide client base such as IKEA, Puma, Masterfoods,
Sony, Toyota, McCann Ericsson and Nokia. Sony invited Kjaer to develop a global colour
strategy for Sony’s ‘on-the-move’ products in 2003. The successful strategy promoted Sony
as colour innovator and resulted in significantly increased sales.

The lecture highlights the crucial factors behind the global trends and macro trends from 2010 on.

Conducted in English. Simultaneous translation into Thai is available.
Tickets are available from the TCDC information counter at 250 baht until April 2, 2006.
The TCDC members and students get tickets for free.

 

"หัตถกรรมทางภาคเหนือกับความเป็นไปได้ไม่รู้จบ"
จันทร์ที่ 8 พฤษภาคม - ศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2549

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ร่วมกับ Royal College of Art (RCA) และ Arts Council ประเทศอังกฤษ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ็"หัตถกรรมทางภาคเหนือกับความเป็นไปได้ไม่รู้จบ" เพื่อเปิดโอกาสให้
นักออกแบบไทยและนักศึกษาสาขาการออกแบบจากจาก RCA ได้ร่วมกันค้นหาความเป็นไปได้
ของการนำวัสดุและทักษะในงานหัตถกรรมทางภาคเหนือของประเทศไทยมาใช้ในงานออกแบบ
ตลอดจนนำไปผลิตจริงและจัดจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนำในประเทศไทยและอังกฤษ
โดยสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ เชียงราย และลอนดอน

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ต้องส่งใบสมัคร ตัวอย่างผลงาน และหลักฐานต่างๆ
มาที่ TCDC ชั้น 24 เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ โดยผู้สมัครต้องเป็นนักออกแบบหรือนักวิชาการด้าน
การออกแบบ ชาวไทย อายุระหว่าง 25-40 ปี วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำปริญญาตรี วิชาการออกแบบ
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง พูดและฟังภาษาอังกฤษได้ดี และสามารถเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการได้
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 26 วัน

อบรมเป็นภาษาอังกฤษ / เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2549
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.tcdc.or.th

Northern Craft: Endless Possibilities
by TCDC, in corporation with Royal College of Art (RCA)
and Arts Council, United Kingdom

Bangkok, Chiangmai, Chiangrai and London
Mon 8 May, Fri 2 Jun, 2006

Thailand Creative & Design Center (TCDC), in corporation with the Royal College of Art (RCA)
and the Arts Council, United Kingdom host "Northern Craft: Endless Possibilities", a group
workshop encoagining Thai designers and RCA students to explore possibilities in using
Northern Thailand materials and craft skills in designs that will be produced and retailed in
exclusive shops both in Thailand and the UK.The workshop will be held in Bangkok, Chiangmai,
Chiangrai and London.

Application forms, portfolios and required documents should be submitted to the TCDC, 24th floor,
Emporium Tower. Applicants should be Thai designers and design professionals aged between 25
and 40, with a Bachelor's degree in design or related field. Fluency in English is required.
Applicants should be able to take part in the workshop continuously for 26 days.

Conducted in English. / Open for submission until 31 March, 2006.
For more information, please visit www.tcdc.or.th

 
 

 

รับซีดี “Marcel Wanders Works!” ฟรี!
เพียงท่านแสดงบัตรสมาชิก TCDC ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่ ศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2549 เป็นต้นไป
(มีจำนวนจำกัดสำหรับสมาชิกTCDC 2,500 ท่านแรก)

ซีดีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Marcel Wanders Works!”โดย Marcel Wanders นักออกแบบผู้มีผลงานโดดเด่นในการดัดแปลงและประยุกต์ใช้วัสดุ ปัจจุบัน Wanders เป็นผู้กำกับศิลป์ให้ กับ
Moooi และล่าสุดเขาได้รับเลือกให้ทำหน้าที่บรรณาธิการดูแลเนื้อหาใน International Design Yearbook 2005

Get CD “Marcel Wanders Works!” for FREE!
Present your TCDC membership card at the information counter,
starting from Fri 3 Mar, 06 onwards. (This offer is limited to the first 2,500 TCDC member.)

Marcel Wanders, one of the world’s most talented designers with remarkable material utilization skills, recently delivered a lecture “Marcel Wanders Works!” at TCDC. Currently, he is an art director at the well-known Dutch creative house Moooi and selected as an editor of International Design Yearbook 2005.

Thai Kitchenware Design Challenge
โถงด้านหน้าศูนย์ฯ

อังคารที่ 14 - ศุกร์ 31 มีนาคม 2549 / ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

นิทรรศการ Thai Kitchenware Design Challenge จัดขึ้นเพื่อแสดงเครื่องครัวไทยของผู้ที่ผ่านเข้ารอบ
สุดท้ายใน "โครงการประกวดออกแบบและพัฒนาเครื่องครัวไทย" โดยเน้นที่ประโยชน์
ในการใช้งาน วัสดุ รูปทรง ตลอดจนบรรจุภัณฑ์

Thai Kitchenware Design Challenge
Entrance Hall, TCDC

Tue 14 - Fri 31 Mar, 2006 / Free of charge

The exhibition showcases Thai kitchenware, designed by finalists of TCDC-sponsored Thai Kitchenware Competition, which is intended to improve Thai kitchenware in terms of its functions, materials, forms and packaging.

นิทรรศการ “ถอดรหัสญี่ปุ่น”
DNA of Japanese Design

เสาร์ที่ 4 กพ. – ศุกร์ที่ 31 มีค. 2549 / ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

งานออกแบบญี่ปุ่น มีวิธีคิดเชิงสร้างสรรค์อันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งอาจเรียกได้ว่า “ดีเอ็นเอ”
ของงานออกแบบญี่ปุ่น ที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน นิทรรศการ “ถอดรหัสญี่ปุ่น” จึงมีเป้าหมาย ไม่ใช่เพียงนำเสนอผลงานออกแบบที่โดดเด่นเพื่อให้คนไทย “ชื่นชม” แต่ยังต้องการ “กระตุ้น” ให้ค้นหาความลับในการสร้างความโดดเด่นในงานออกแบบญี่ปุ่น

DNA of Japanese Design
Sat 4 Feb – Fri 31 Mar, 2006
/ Free of charge

In Japanese design, there is a unique ‘design mind' that has been cultivated over a long history. This can
be perhaps be called the ‘DNA' of Japanese design', and it continues even today. The “DNA of Japanese Design” exhibition aims to not only for ‘appreciation' but rather to act as a ‘stimulus' for Thais to uncover the secrets of Japanese design.

อาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2549 / 14.00 – 16.30 น. / ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ห้องออดิทอเรียม, TCDC

ทากุ ซาโตะ กราฟิกดีไซน์เนอร์ บรรยายในหัวข้อ
“ค้นพบศักยภาพของการออกแบบ”

Sun 19 Mar, 2006 / 14.00 – 16.30 / Free of charge
Auditorium, TCDC

“Discovering the Potential of Design”, a lecture by Mr. Taku Satoh,
Graphic Designer

Conducted in Japanese.

รายการที่บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น มีบริการหูฟังแปลเป็นสองภาษาให้เลือกทั้งไทยและอังกฤษ
We provide simultaneus translation into Thai and English for the lectures in Japanese
with free of charge.

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.tcdc.or.th
สำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 02 664 8448

For more information, please visit www.tcdc.or.th
For reservations, please call 02 664 8448.

ศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2549/19.00-21.00 น./ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ห้องออดิทอเรียม, TCDC

สนทนาโต๊ะกลม เส้นใยธรรมชาติสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบ
สนทนาโต๊ะกลมครั้งนี้มุ่งเน้นที่การใช้วัสดุเส้นใยธรรมชาติในการออกแบบการพัฒนารูปแบบการใช้
วัสดุเส้นใยธรรมชาติเพื่อนำมาประยุกต์และสร้างสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย โดยผู้เชี่ยวชาญและ
นักออกแบบไทยจากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องเรือน สิ่งทอ แฟชั่น
และเครื่องประดับ

Fri 24 Mar, 2006/19.00-21.00/Free of charge
Auditorium,TCDC

Round-table Talk Natural Fiber: Creating Design Innovation
This round-table talk focuses on the role of natural fibers in design innovation. Leading Thai designers from all disciplines will discuss the use of natural fibers in their design works.

เสาร์ที่ 25 มีนาคม 2549 / 16.00 - 18.00 น. / ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ห้องออดิทอเรียม, TCDC

ปฏิวัติหุ่นยนต์: ความก้าวหน้าและบทบาทที่เพิ่มขึ้น
โดย ดร. โอซามา คาทิป
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

ดร. โอซามา คาธิป ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์จะนำแขนกล (haptic devices) มาสาธิต
การทำงานและเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้สัมผัส นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชมการแสดงความสามารถ
ของอาซิโมหุ่นยนต์ล้ำยุคจากฮอนด้าซึ่งได้รับการออกแบบและพัฒนาให้มีท่าทางการเคลื่อนไหว
ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด จากนั้น ดร. คาธิปจะบรรยายถึงความท้าทายด้านเทคนิค และการพัฒนา
ที่ยังดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อออกแบบหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างปลอดภัย

บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ มีบริการหูฟังแปลเป็นภาษาไทย
ลงทะเบียนล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมงเพื่อยืนยันสิทธิในการเข้าฟัง
สำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 02 664 8448

Sat 25 Mar, 2006 / 16.00 - 18.00 /Free of charge
Auditorium, TCDC

Robots get closer to humans
by Dr. Oussama Khatib, Professor of Computer Science at Stanford University

Register to confirm your reservation 1 hour in advance

Robot specialist Dr. Oussama Khatib will show how haptic devices work, as well as offer
audience an opportunity to experience the devices. Audiences will also have a chance to see
the demonstration of Honda's ASIMO, the world's first humanoid robot. Then Dr. Khatib will
give a lecture on technical challenges, and ongoing developments of robots that can safely
work with humans.

Conducted in English. Simultaneous translation into Thai is available.

Register to confirm your reservation 1 hour in advance
For reservations, please call 02 664 8448.

เสาร์ที่ 25 มีนาคม 2549 / 13.30-15.30 น./ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ห้องออดิทอเรียม, TCDC

การสร้างความแตกต่างพิ่มส่วนแบ่ง(การตลาด)ในใจของผู้บริโภค
โดย ริชาร์ด สไตน์

การสร้างความแตกต่างไม่ได้จบอยู่แค่คุณสมบัติของสินค้าและบริการที่ไม่เหมือนใคร
แต่อยู่ที่การระบุและสื่อสารคุณสมบัติที่โดดเด่นนี้ไปยังผู้บริโภค ชั้นเชิงที่เหนือกว่าใน
การสื่อสารจึงเป็นเครื่องมือในการเพิ่มส่วนแบ่งในใจของผู้บริโภค

อบรมเป็นภาษาอังกฤษ

Sat 25 Mar, 2006 / 13.30-15.30 / Free of charge
Auditorium, TCDC

Entension Courses Differentiation-Increasing Mind (Market) Share
by Mr. Richard Stein

Just being different isnัt an end in itself rather identifying and communicating unique factors or advantages (similar to what makes one person different from another) is the aim. Communicating superiority is the goal.

Conducted in English.

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.tcdc.or.th
สำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 02 664 8448

For more information, please visit www.tcdc.or.th
For reservations, please call 02 664 8448.

What is design?
นิทรรศการถาวร ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้
สำรวจสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมอันเป็นปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังผลงานการออกแบบระดับโลก

What is Design ?
is TCDC's permanent exhibition exploring the cultural and social contexts that play a crucial role in the development of world-class design works.

ห้องจัดแสดงงาน 1
จันทร์ที่ 6 - อังคารที่ 14ี่ มีนาคม 2549 ปิดให้บริการชั่วคราว

โดยเปิดให้บริการอีกครั้งใน วันพุธที่ 15 มีนาคม 2549 - พฤศจิกายน 2551

At Gallery 1
Mon 6 - Mon 13 Mar, 2006. Temporarily closed

Reopening dated on Wed 15 Mar, 2006 - Nov 2008

กระทืบอารมณ์ด้วย Jazz in the Library โดย jazz pianist ณิศิธ ไวอาษา (ตุ่น)
Tasteful jazz piano by Nisith Vai-asa

บริเวณ Creative Space, TCDC ศุกร์ เสาร์ และ อาทิตย์ 17:00 – 20:00
at Creative Space, TCDC, Every Friday, Saturday and Sunday 17:00 – 20:00

 

คำเตือน ไวรัสคอมพิวเตอร์อาจถูกส่งผ่านทางอีเมล์ ผู้รับควรจะตรวจสอบอีเมล์นี้และเอกสารที่แนบต่างๆก่อนว่ามีไวรัสหรือไม่โดยสศบ. จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นหรือสืบเนื่องมาจากไวรัสที่ถูกส่งผ่านทางอีเมล์นี้การสื่อสารทางอีเมล์ไม่อาจเป็นการประกัน
ได้ว่ามีความปลอดภัย หรือไม่มีข้อผิดพลาด ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลอาจจะถูกดักกลางทาง ถูกทำให้เสียหาย ถูกทำลาย ไปถึงที่หมายล่าช้า
หรือไม่สมบูรณ์ หรือมีไวรัสติดไปด้วย ผู้ส่งจึงไม่สามารถรับผิดชอบในความผิดพลาด หรือความไม่สมบูรณ์ในเนื้อหาของข้อความ
หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการส่งอีเมล์

คำเตือน ถึงแม้ว่า สศบ.จะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าอีเมล์นี้ปลอดจากไวรัส สศบ.ก็จะไม่รับผิดชอบใน
ความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้อีเมล์นี้หรือเอกสารแนบใดๆ ทั้งสิ้น

 

WARNING: Computer viruses can be transmitted via email. The recipient should check this email and any attachments
for the presence of viruses. TCDC accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email.
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted,
lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any
errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission.

Warning: Although TCDC has taken reasonable precautions to ensure no viruses are present in this email, TCDC cannot
accept responsibility for any loss or damage arising from the use of this email or attachments

ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
662 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 22.00 น.

Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex
662 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 10.00 p.m.