เพื่อประโยชน์ของท่านสมาชิกในการรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆ กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้้ในการติดต่อของท่านให้ถูกต้อง
โดยคลิก
http://library.tcdc.or.th/member
For your own benefits in receiving TCDC news and special privileges,
please click http://library.tcdc.or.th/member to keep your contact information updated.

รับซีดี “Marcel Wanders Works!” ฟรี!
เพียงท่านแสดงบัตรสมาชิก TCDC ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่ ศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2549 เป็นต้นไป
(มีจำนวนจำกัดสำหรับสมาชิกTCDC 2,500 ท่านแรก)

ซีดีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Marcel Wanders Works!”โดย Marcel Wanders นักออกแบบผู้มีผลงานโดดเด่นในการดัดแปลงและประยุกต์ใช้วัสดุ ปัจจุบัน Wanders เป็นผู้กำกับศิลป์ให้ กับ Moooi และล่าสุดเขาได้รับเลือกให้ทำหน้าที่บรรณาธิการดูแลเนื้อหาใน International Design Yearbook 2005

Get CD “Marcel Wanders Works!” for FREE!
Present your TCDC membership card at the information counter,
starting from Fri 3 Mar, 06 onwards. (This offer is limited to the first 2,500 TCDC member.)

Marcel Wanders, one of the world’s most talented designers with remarkable material utilization skills, recently delivered a lecture “Marcel Wanders Works!” at TCDC. Currently, he is an art director at the well-known Dutch creative house Moooi and selected as an editor of International Design Yearbook 2005.

Thai Kitchenware Design Challenge
โถงด้านหน้าศูนย์ฯ

อังคารที่ 14 - ศุกร์ 31 มีนาคม 2549 / ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

นิทรรศการ Thai Kitchenware Design Challenge จัดขึ้นเพื่อแสดงเครื่องครัวไทยของผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายใน "โครงการประกวดออกแบบและพัฒนาเครื่องครัวไทย" โดยเน้นที่ประโยชน์
ในการใช้งาน วัสดุ รูปทรง ตลอดจนบรรจุภัณฑ์

Thai Kitchenware Design Challenge
Entrance Hall, TCDC

Tue 14 - Fri 31 Mar, 2006 / Free of charge

The exhibition showcases Thai kitchenware, designed by finalists of TCDC-sponsored Thai Kitchenware Competition, which is intended to improve Thai kitchenware in terms of its functions, materials, forms and packaging.

นิทรรศการ “ถอดรหัสญี่ปุ่น”
DNA of Japanese Design

เสาร์ที่ 4 กพ. – ศุกร์ที่ 31 มีค. 2549 / ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

งานออกแบบญี่ปุ่น มีวิธีคิดเชิงสร้างสรรค์อันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งอาจเรียกได้ว่า “ดีเอ็นเอ” ของงานออกแบบญี่ปุ่น ที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน นิทรรศการ “ถอดรหัสญี่ปุ่น” จึงมีเป้าหมาย ไม่ใช่เพียงนำเสนอผลงานออกแบบที่โดดเด่นเพื่อให้คนไทย “ชื่นชม” แต่ยังต้องการ “กระตุ้น” ให้ค้นหาความลับในการสร้างความโดดเด่นในงานออกแบบญี่ปุ่น

DNA of Japanese Design
Sat 4 Feb – Fri 31 Mar, 2006
/ Free of charge

In Japanese design, there is a unique ‘design mind' that has been cultivated over a long history. This can be perhaps be called the ‘DNA' of Japanese design', and it continues even today. The “DNA of Japanese Design” exhibition aims to not only for ‘appreciation' but rather to act as a ‘stimulus' for Thais to uncover the secrets of Japanese design.

อาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2549 / 14.00 – 16.30 น. / ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ห้องออดิทอเรียม, TCDC

นาโอโกะ ฮิโรตะ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรยายในหัวข้อ
“ผลงานการออกแบบอุตสาหกรรมที่สวมใส่ได้”

Sun 12 Mar, 2006 / 14.00 – 16.30 / Free of charge
Auditorium, TCDC

“Industrial Design to Wear”, a lecture by Ms. Naoko Hirota,
Product Designer

Conducted in Japanese.

รายการที่บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น มีบริการหูฟังแปลเป็นสองภาษาให้เลือกทั้งไทยและอังกฤษ
We provide simultaneus translation into Thai and English for the lectures in Japanese
with free of charge.

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.tcdc.or.th
สำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 02 664 8448

For more information, please visit www.tcdc.or.th
For reservations, please call 02 664 8448.

อาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2549 / 14.00 – 16.30 น. / ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ห้องออดิทอเรียม, TCDC

ทากุ ซาโตะ กราฟิกดีไซน์เนอร์ บรรยายในหัวข้อ
“ค้นพบศักยภาพของการออกแบบ”

Sun 19 Mar, 2006 / 14.00 – 16.30 / Free of charge
Auditorium, TCDC

“Discovering the Potential of Design”, a lecture by Mr. Taku Satoh,
Graphic Designer

Conducted in Japanese.

รายการที่บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น มีบริการหูฟังแปลเป็นสองภาษาให้เลือกทั้งไทยและอังกฤษ
We provide simultaneus translation into Thai and English for the lectures in Japanese
with free of charge.

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.tcdc.or.th
สำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 02 664 8448

For more information, please visit www.tcdc.or.th
For reservations, please call 02 664 8448.

ศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2549/19.00-21.00 น./ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ห้องออดิทอเรียม, TCDC

สนทนาโต๊ะกลม เส้นใยธรรมชาติสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบ
สนทนาโต๊ะกลมครั้งนี้มุ่งเน้นที่การใช้วัสดุเส้นใยธรรมชาติในการออกแบบการพัฒนารูปแบบการใช้
วัสดุเส้นใยธรรมชาติเพื่อนำมาประยุกต์และสร้างสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย โดยผู้เชี่ยวชาญและ
นักออกแบบไทยจากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องเรือน สิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับ

Fri 24 Mar, 2006/19.00-21.00/Free of charge
Auditorium,TCDC

Round-table Talk Natural Fiber: Creating Design Innovation
This round-table talk focuses on the role of natural fibers in design innovation. Leading Thai designers from all disciplines will discuss the use of natural fibers in their design works.

เสาร์ที่ 25 มีนาคม 2549 / 13.30-15.30 น./ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ห้องออดิทอเรียม, TCDC

การสร้างความแตกต่างพิ่มส่วนแบ่ง(การตลาด)ในใจของผู้บริโภค
โดย ริชาร์ด สไตน์

การสร้างความแตกต่างไม่ได้จบอยู่แค่คุณสมบัติของสินค้าและบริการที่ไม่เหมือนใคร
แต่อยู่ที่การระบุและสื่อสารคุณสมบัติที่โดดเด่นนี้ไปยังผู้บริโภค ชั้นเชิงที่เหนือกว่าใน
การสื่อสารจึงเป็นเครื่องมือในการเพิ่มส่วนแบ่งในใจของผู้บริโภค

อบรมเป็นภาษาอังกฤษ

Sat 25 Mar, 2006 / 13.30-15.30 / Free of charge
Auditorium, TCDC

Entension Courses Differentiation-Increasing Mind (Market) Share
by Mr. Richard Stein

Just being different isnัt an end in itself rather identifying and communicating unique factors or advantages (similar to what makes one person different from another) is the aim. Communicating superiority is the goal.

Conducted in English.

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.tcdc.or.th
สำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 02 664 8448

For more information, please visit www.tcdc.or.th
For reservations, please call 02 664 8448.

What is design?
นิทรรศการถาวร ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้
สำรวจสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมอันเป็นปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังผลงานการออกแบบระดับโลก

What is Design ?
is TCDC's permanent exhibition exploring the cultural and social contexts that play a crucial role in the development of world-class design works.

ห้องจัดแสดงงาน 1
จันทร์ที่ 6 - จันทร์ที่ 13ี่ มีนาคม 2549 ปิดให้บริการชั่วคราว

โดยเปิดให้บริการอีกครั้งใน วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2549 - พฤศจิกายน 2551

At Gallery 1
Mon 6 - Mon 13 Mar, 2006. Temporarily closed

Reopening dated on Tue 14 Mar, 2006 - Nov 2008

กระทืบอารมณ์ด้วย Jazz in the Library โดย jazz pianist ณิศิธ ไวอาษา (ตุ่น)
Tasteful jazz piano by Nisith Vai-asa

บริเวณ Creative Space, TCDC ศุกร์ เสาร์ และ อาทิตย์ 17:00 – 20:00
at Creative Space, TCDC, Every Friday, Saturday and Sunday 17:00 – 20:00

 

คำเตือน ไวรัสคอมพิวเตอร์อาจถูกส่งผ่านทางอีเมล์ ผู้รับควรจะตรวจสอบอีเมล์นี้และเอกสารที่แนบต่างๆก่อนว่ามีไวรัสหรือไม่โดยสศบ. จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นหรือสืบเนื่องมาจากไวรัสที่ถูกส่งผ่านทางอีเมล์นี้การสื่อสารทางอีเมล์ไม่อาจเป็นการประกันได้ว่า
มีความปลอดภัย หรือไม่มีข้อผิดพลาด ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลอาจจะถูกดักกลางทาง ถูกทำให้เสียหาย ถูกทำลาย ไปถึงที่หมายล่าช้า หรือไม่สมบูรณ์ หรือมีไวรัสติดไปด้วย ผู้ส่งจึงไม่สามารถรับผิดชอบในความผิดพลาด หรือความไม่สมบูรณ์ในเนื้อหาของข้อความ หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการส่งอีเมล์

คำเตือน ถึงแม้ว่า สศบ.จะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าอีเมล์นี้ปลอดจากไวรัส สศบ.ก็จะไม่รับผิดชอบในความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้อีเมล์นี้หรือเอกสารแนบใดๆ ทั้งสิ้น


WARNING:
Computer viruses can be transmitted via email. The recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. TCDC accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission.

Warning: Although TCDC has taken reasonable precautions to ensure no viruses are present in this email, TCDC cannot accept responsibility for any loss or damage arising from the use of this email or attachments.