ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2549
TCDC จะปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเตรียมความพร้อม
สำหรับพิธีเปิดนิทรรศการ "วิเวียน เวสต์วูด" ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

On Friday 21st July, 2006, in preparation for the premiere of
"Vivienne Westwood" exhibiton, TCDC will be temporarily closed from
14.00 hrs. onwards. We apologize for any inconvenience caused.

 


เนื่องในวโรกาสที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
จะเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดนิทรรศการ "วิเวียน เวสต์วูด"
ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2549 ที่ TCDC
จึงใคร่ขอความร่วมมือจากแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
กรุณาแต่งกายสุภาพ และงดใช้โทรศัพท์มือถือและกล้องถ่ายรูป

เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณาเข้าร่วมงานก่อนเวลา 17.30 น.
การใช้บริการรถไฟฟ้าหรือรถรับจ้างสาธารณะจะสะดวกกว่าการเดินทาง
โดยรถยนต์ส่วนตัว ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

Due to the premiere of "Vivienne Westwood" exhibition presided over
by Her Royal Highness Princess Sirivannavari Nariratana

on Friday 21st July, 2006 at TCDC, please dress properly.
Use of mobile phones and photography is prohibited.

For your convenience, please show up before 17.30 hrs.
Taking the BTS sky train and taxi will be more time-saving than driving your car.
Thank you for your kind cooperation.

 

 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น.

Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex
622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.