อาทิตย์ 10 กันยายน 2549
14.00-17.00 น.
ห้องออดิทอเรียม, TCDC
พบกับผู้นำทางธุรกิจแฟชั่นของเมืองไทย
สมชัย ส่งวัฒนา
จาก FLYNOW แบรนด์ไทยที่ผงาดอยู่บนเวทีแฟชั่นโลก
ประธานกรรมการผู้ดูแลโครงการบางกอก แฟชั่น วีก
ภานุ อิงคะวัต
จาก Greyhound แบรนด์ที่นำความเรียบง่ายแต่มีสไตล์บุกตลาดต่างประเทศมาแล้ว
นายกสมาคมกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น
พิสิฐ จงนรังสิน
ผู้ร่วมก่อตั้งห้องเสื้อ Tube Gallery คลื่นลูกใหม่แห่งวงการแฟชั่นไทย

ทั้ง 3 ท่านจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวงการแฟชั่น ตั้งแต่การประกอบธุรกิจ
การสร้างแบรนด์ ไปจนถึงเทคนิคการผลิต
สำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 02 664 8448
และในวันที่บรรยายกรุณามาลงทะเบียนล่วงหน้า 1 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
Conducted in Thai

 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น.
โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex
622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel.(66) 2 664 8448 Fax.(66) 2 664 8458