วินัย ฉัยรักษ์พงศ์ ผู้อำนวยการโครงการจาก blulg studio บริษัทรับออกแบบนิทรรศการที่มาแรงแห่งยุค

วินัย ฉัยรักษ์พงศ์ จบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ก่อนจะบินไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกาในสาขาเดียวกันที่ Illinois
Institute of Technology และ Columbia University ซึ่งเปิดโอกาสให้เขาได้ศึกษา
และทำงานร่วมกับสถาปนิกที่มีชื่อเสียง อย่าง Ben Nicholson และ Hani Rashid
ปัจจุบันวินัยเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นอกจากนี้ยังควบตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการอยู่ที่ blulg studio และผู้อำนวยการ
ที่บริษัท เวิร์บ จำกัด

About Winai Chairakpong

Winai Chairakpong received his Bachelor Degree of Architecture from Rangsit University and flied to the United States to take a Master's degree in the same field
at Illinois Institute of Technology and Columbia University, which gave him a chance to work with well-known architects Ben Nicholson and Hani Rashid. Now he is
a lecturer at Faculty of Architecture, Assumption University, as well as hold the positions of Project Director at blulg studio and Director at Verb Co., Ltd.

 

 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น.
โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex
622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel.(66) 2 664 8448 Fax.(66) 2 664 8458