โดย วินัย ฉัยรักษ์พงศ์
ผู้อำนวยการโครงการจาก blulg studio บริษัทรับออกแบบนิทรรศการที่มาแรงแห่งยุค

 


ห้องออดิทอเรียม TCDC
อาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2549 / 14.00 - 15.30 น.

วินัย ฉัยรักษ์พงศ์ ผู้อำนวยการโครงการจาก blulg studio จะมาบอกเล่าถึงแนวคิดวิธีการทำงาน
และประสบการณ์ในการออกแบบนิทรรศการให้ตอบโจทย์ โดยยกตัวอย่างผ่านงานนิทรรศการ
ของ TCDC อาทิ "กันดารคือสินทรัพย์: อีสาน" "มารีเมกโกะ: แล้ง หนาว... แต่เร้าใจ"
และล่าสุดกับ "วิเวียน เวสต์วูด" ที่เกิดจากแนวคิดที่ชัดเจนของ TCDC กับความเชี่ยวชาญในการ
ออกแบบนิทรรศการของวินัย ฉัยรักษ์พงศ์ และทีมงาน โดยจะมีการเปรียบเทียบนิทรรศการ
เหล่านี้กับการออกแบบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ (events) ที่ผ่านมา

เหมาะสำหรับนักออกแบบ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ
บรรยายเป็นภาษาไทย

กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 02 664 8448

และในวันที่บรรยายให้มาลงทะเบียนล่วงหน้า 1 ชั่วโมง เพื่อยืนยันการเข้าฟัง
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

รู้จัก วินัย ฉัยรักษ์พงศ์

How to design "out-of-the-ordinary" exhibitions

by Winai Chairakpong, Project Director at blulg studio,
one of the leading exhibition design houses of our time

Auditorium, TCDC
Sunday 20th August, 2006 / 14.00 - 15.30 hrs

Project Director at blulg studio Winai Chairakpong will share his ideas and working
experience in major exhibition design by giving examples drawn from exhibitions at
TCDC, such as "ISAN RETROSPECTIVE: Deprivation, Creativity and Design"
"Marimekko: Fabrics, Fashion, Architecture", and "Vivienne Westwood"
.
These achievements represent TCDC's perspectives and Winai & his team's expertise
in exhibition design. The lecture will also highlight comparisons between exhibitions
and commercial events.

Designers, students and general public are invited to sign up for the lecture.

Conducted in Thai
For reservations, please call 02 664 8448.
Confirm seat reservation before entry 1 hour in advance. Free of charge

About Winai Chairakpong

 

 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น.
โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex
622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel.(66) 2 664 8448 Fax.(66) 2 664 8458