ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม 2549 เป็นต้นไป TCDC Resource Center ได้จัดเตรียมบริการใหม่ๆ ให้สมาชิกดังนี้
From 10 July 2006 onwards, the TCDC Resource Center offers new services as the following:

 


 

 

สำหรับสมาชิกที่พลาดฟังการบรรยายต่างๆ ของ TCDC ขณะนี้เราได้นำมาให้คุณได้ชม
ผ่านทาง iPod แล้ว โดยติดต่อขอรับบริการได้ที่ Mini-Info Guru Counter

TCDC lectures are already out on video iPod. Check it out at Mini-Info Guru Counter.

 
 
 

 

 

 

 

 

Wi-Fi Internet Access ภายในพื้นที่ของ TCDC Resource Center ช่วยให้คุณสามารถ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สายกับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หรืออุปกรณ์ที่รองรับ
การเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi เช่น เครื่องพีดีเอ และโทรศัพท์มือถือ โดยให้บริการครอบคลุม
ตั้งแต่บริเวณครีเอทีฟ สเปซ ไปจนถึง Material ConneXion Bangkok และ The Member
Lounge เพียงนำบัตรสมาชิก TCDC พร้อมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คหรืออุปกรณ์
Wi-Fi ซึ่งรองรับมาตรฐาน IEEE 802.11b หรือ IEEE 802.11g มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ณ Info Guru Counter เพื่อช่วยคุณเชื่อมต่อเข้าระบบในครั้งแรก

บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย
สมาชิกพรีเมียม 1 ชั่วโมง / ไม่เกิน 1 GB / วัน
สมาชิกซิลเวอร์ 3 ชั่วโมง / ไม่เกิน 1.5 GB / วัน
สมาชิกแพลตินัม 5 ชั่วโมง / ไม่เกิน 2 GB / วัน 

Now you can enjoy Wi-Fi Internet access within all over the area of the
TCDC Resource Center, from Creative Space to Material ConneXion Bangkok,
as well as The Member Lounge. Just show your TCDC membership card at the
Info Guru Counter and bring your notebook computer or any devices with Wi-Fi
function based on IEEE 802.11b or IEEE 802.11g specifications for first set-up.

Wi-Fi Internet Access
Premium Member 1 hour / up to 1 GB /day
Silver Member 3 hours / up to 1.5 GB / day
Platinum Member 5 hours / up to 2 GB / day


 
   
 

 

Bookmark System ช่วยจดจำหน้าหนังสือที่คุณอ่านค้างไว้ เพียงนำบัตรสมาชิก TCDC
มารับที่คั่นหนังสือ แล้วนำมาเสียบคั่นในหน้าที่ต้องการ โดยคุณสามารถตรวจสอบ
รายการหนังสือและเลขหน้าที่คุณอ่านไว้ล่าสุดได้โดยเชื่อมต่อเข้าระบบสมาชิกทาง
http://library.tcdc.or.th

Bookmark System will help you organize your reading process. Just show your
TCDC membership card at Info Guru Counter to pick up the bookmark. Insert
it into your desired book. When you wish to find the books you have read,
simply log into http://library.tcdc.or.th and check your recent booklist and
unfinished pages.

 

 

 

 
 

 

 

 

"Quicktionary" ปากกาพจนานุกรมที่ช่วยแปลภาษาอังกฤษเป็นอังกฤษและแปลอังกฤษ
เป็นไทย เพียงนำ "Quicktionary" สแกนผ่านคำที่ต้องการแปล คุณจะได้ยินคำอ่าน
ออกเสียงพร้อมคำแปล ซึ่งช่วยให้คุณสนุกกับการอ่านหนังสือมากขึ้น
โดยสมาชิกสามารถขอใช้บริการได้ที่ Mini-Info Guru Counter

"Quicktionary", a unique pen-like scanner, enables you to scan a word and
translate English text into both English and Thai and then hear its pronunciation.
TCDC members can borrow the "Quicktionary" at Mini-Info Guru Counter.

 

 
 
บริการฐานข้อมูลออนไลน์จากแหล่งข้อมูลที่มีชื่อเสียง
(ใช้ได้ภายใน TCDC Resource Center เท่านั้น) ได้แก่

ARTbibliographies Modern (ABM) เป็นฐานข้อมูลที่มีชื่อเสียงซึ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะยุคโมเดิร์น
และศิลปะร่วมสมัยตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา ซึ่งรวมถึงศิลปะการถ่ายภาพตั้งแต่ยุคเริ่มต้นด้วย
นอกจากนี้ฐานข้อมูล ABM ยังรวบรวมบทคัดย่อภาษาอังกฤษและภาษาต่างๆ ตามแต่ต้นฉบับที่กล่าวถึงศิลปิน
ทั้งที่มีชื่อเสียงและไม่เป็นที่รู้จัก ตลอดจนความเคลื่อนไหวและแนวโน้มต่างๆ

Design and Applied Arts Index (DAAI) รวบรวมข้อมูลอ้างอิงกว่า 130,000 รายการ จากหนังสือพิมพ์
และวารสารด้านการออกแบบและช่างฝีมือกว่า 500 ชื่อ ซึ่งตีพิมพ์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1973 เป็นต้นมา ตลอดจน
ข้อมูลที่เกี่ยวกับนักออกแบบ ช่างศิลป์ สตูดิโอ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และบริษัทต่างๆ
ถือได้ว่า DAAI เป็นฐานข้อมูลประเภทดัชนีที่รวบรวมข้อมูลด้านการออกแบบที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Global Market Information Database (GMID) เป็นฐานข้อมูลการตลาดโลกที่รวมรวมข้อมูลเชิงลึก
ของประเทศต่างๆ ตลอดจนผู้บริโภค และอุตสาหกรรมหลายประเภท ให้คุณได้เข้าถึงข้อมูลสถิติ
รายงานการตลาด ประวัติบริษัท ทั้งนี้ GMID ได้รับการยกย่องว่าเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมงานวิจัยการตลาด
ที่มีคุณภาพแห่งหนึ่ง

Online Database
(onsite access in the TCDC Resource Center only)

ARTbibliographies Modern (ABM) is  the premier source of information on modern and
contemporary arts dating from the late 19th century onwards, including photography since
its invention. It includes abstracts of English and foreign-language material on famous and
lesser-known artists, movements, and trends.

Design and Applied Arts Index (DAAI) contains over 130,000 references from
more than 500 design and craft journals and newspapers published from 1973 onwards,
and data on over 50,000 designers, craftspeople, studios, workshops, firms etc., making it
the largest index of its kind in the world.

Global Market Information Database (GMID) is an online information system providing
key business intelligence on countries, consumers and industries. It offers integrated access
to statistics, market reports and company profiles. It is acclaimed as a unique source of
quality international market research.

 

 

 

Ask me! ถามตอบแบบออนไลน์ อีกหนึ่งบริการที่ TCDC Resource Center จัดไว้เพื่อตอบทุกคำถาม
และข้อสงสัยที่สมาชิกต้องการทราบ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการสืบค้นผ่าน MSN Messenger
ตลอดเวลาทำการ เพียงเพิ่ม library@tcdc.or.th ลงในรายชื่อ MSN ของคุณ ทุกข้อสงสัยที่นี่มีคำตอบ

Ask me! Online Q & A with TCDC staffs are here to provide you with the answer that you
need and assistance in searching information. The service is available at your MSN Messenger.
Just add library@tcdc.or.th to your contact list. Quick answers to all your questions
during office hours!

 

 

TCDC Resource Center ได้เพิ่มจำนวนที่นั่งอ่านหนังสือเพื่ออำนวยความสะดวก
แก่สมาชิกด้วยโต๊ะและเก้าอี้ชุดใหม่ พร้อมกันนี้ยังมีมุมหนังสือใหม่ หนังสือที่ได้รับความนิยมจาก
สมาชิก หนังสือแนะนำ และหนังสือที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับนิทรรศการ โดยสมาชิกสามารถ
เลือกอ่านได้จากชั้นหนังสือบริเวณด้านหน้าที่ติดกับทางเข้า-ออก

TCDC Resource Center offers sufficient reading space for TCDC members
with new table-and-chairs sets. New book arrivals, each month's hot picks, recommended
books and exhibition-related books are all arranged on shelves next to entry and exit.

 

 

Message Board Wallpaper ให้คุณได้สื่อสารระหว่างสมาชิกด้วยกันหรือสมาชิกถึง TCDC
บนกระดานข่าวสารบริเวณผนังทางเดินก่อนถึงห้อง The Member Lounge

Message Board Wallpaper A wall along the way to The Member Lounge will be covered
with Message Board Wallpaper, which is designed to facilitate effective communication
between TCDC members.

 

ประกาศ
ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม 2549 เป็นต้นไป TCDC จะเลื่อนเวลาปิดทำการจาก 22.00 น. เป็น 21.00 น.
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Attention
From 10 July, 2006 onwards, TCDC closing time will be changed from 10 pm to 9 pm.
We apologize for any inconvenience caused.

 


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น.

Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex
622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.