โดย ม.ล. ภาวินี สันติศิริ จากบริษัท อโยธยา เทรด จำกัด นิศารัตน์ เตชะวัฒนวิศาล จากบริษัท ซีวีเอส
ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด อุมาภรณ์ จันทร์สิริโชค จากกลุ่มหัตถกรรมดาวรัฐ และระพี ลีลาสิริ จาก
บริษัท กราฟ-เท็กซ์ สตูดิโอ จำกัด

ห้องออดิทอเรียม TCDC
ศุกร์ 15 ธันวาคม 2549 / 14.00-16.00 น. ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

เชิญฟังเสวนาในหัวข้อ "วัสดุแห่งอนาคต: โอกาสทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์เส้นใยธรรมชาติของไทย"
ซึ่งจัดโดย Material ConneXion Bangkok และ TCDC วิทยากรผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้ ได้แก่ ม.ล.ภาวินี สันติศิร
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อโยธยา เทรด จำกัด บริษัทแรกของโลกผู้คิดค้นผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
คุณนิศารัตน์ เตชะวัฒนวิศาล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีวีเอส ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด ผู้จัดหาผ้าใบคุณภาพ
ชั้นนำของเมืองไทย คุณอุมาภรณ์ จันทร์สิริโชค ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและออกแบบ กลุ่มหัตถกรรมดาวรัฐ
ผู้นำด้านนวัตกรรมสิ่งทอ คุณระพี ลีลาสิริ หัวหน้านักออกแบบ บริษัท กราฟ-เท็กซ์ สตูดิโอ จำกัด ผู้ผลิตพรม
ปูพื้นจากฝ้ายและป่านศรนารายณ์ โดยเสวนาครั้งนี้จะพุ่งประเด็นไปที่โอกาสและความท้าทายของตลาด
ผลิตภัณฑ์เส้นใยธรรมชาติที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว


ท่านจะได้รับทราบกระแสความนิยมล่าสุด รวมถึงความก้าวหน้าด้านเทคนิคการออกแบบเพื่อนำมาใช้พัฒนา
กระบวนการผลิตและยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เส้นใยธรรมชาติ พร้อมรับฟังการนำเสนอวัสดุใหม่
ล่าสุดที่มีเส้นใยธรรมชาติเป็นองค์ประกอบ โดยคุณชมพูนุท วีรกิตติ ผู้อำนวยการห้องสมุด
Material ConneXion Bangkok

เสวนาเป็นภาษาไทย สำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214
ในวันที่บรรยายให้มาลงทะเบียนล่วงหน้า 1 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

Future Fiber: Business Opportunities of Thai Natural Fiber Products
by M.L. Pawinee Santisiri, Ayodhya Trade Co., Ltd. and Nisarat Tachavatanavisal,
CVS Distributor Co., Ltd.and Aumaporn Chansirichok, Daorath Handicraft Group and
Rapee Leelasir
i, Graph-Tex Studio

Auditorium, TCDC
Friday 15 December, 2006 / 14.00-16.00 /
Free of charge

Join us for a talk "Future Fiber: Business Opportunities of Thai Natural Fiber Products"-
a collaboration between Material ConneXion Bangkok and TCDC - that will focus on the diverse
opportunities and challenges that lie ahead in the booming market of natural fiber products.
Participants are M.L. Pawinee Santisiri, Managing Director, Ayodhya Trade Co., Ltd. one of the
world's leading water hyacinth product manufacturers; Nisarat Tachavatanavisal, Managing Director,
CVS Distributor Co., Ltd., Thailand's premier provider of high quality canvas; Aumaporn Chansirichok,
Design and DevelopmentDirector, Daorath Handicraft Group prominent textile manufacturing innovator;
Rapee Leelasiri
, Chief Designer, Graph-Tex Studio sisal-cotton woven rug manufacturer.

You will learn about the latest market trends and the most recent advances in design techniques to
enhance manufacturing process and natural fiber product quality. In addition, updates on the newest
materials with natural fiber composites will be given by Chompoonuj Weerakitti, Director of Library,
Material ConneXion Bangkok.

Conducted in Thai
For reservations, call 02 664 8448 ext. 213, 214
Confirm reservation before entry 1 hour in advance.
Otherwise, your seat may be given to someone else.

 

 

 

Disclaimer

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์

622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น.
โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex
622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel.(66) 2 664 8448 Fax.(66) 2 664 8458