การชุมนุมทางความคิดประจำปี
Creativities Unfold, Bangkok 2006-07- Perspectives on Value Creation


เศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์มูลค่า - คาถาเรียกเงิน
วิธีคิดที่ผู้ประกอบการและนักออกแบบไทยต้องรู้

ศุกร์ 6 - อาทิตย์ 8 ตุลาคม 2549
ห้องนิทรรศการ 2 TCDC

การผนึกกำลังของสุดยอดนักคิด ผู้กำหนดนโยบายระดับชาติ นักออกแบบ ครีเอทีฟ ผู้เชี่ยวชาญในการคาดการณ์
กระแสโลก และผู้บริหารธุรกิจหลายแขนงจากทั่วโลกมาเป็นวิทยากรในการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนนานาทัศนะ
ที่มีต่อ Value Creation ทั้งในแง่ความหมายและความสำคัญ การนำไปประยุกต์ใช้กับการผลิตสินค้าและการให้บริการ
การหาแหล่งเงินทุน การผสานความคิดสร้างสรรค์เข้ากับเทคโนโลยี การออกแบบเพื่อสร้างมูลค่า การสร้างสรรค์
วัฒนธรรมแนวใหม่ให้องค์กร การแปลงผลงานออกแบบให้เป็นมูลค่าทางธุรกิจ และหัวข้อที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย

มีบริการหูฟังแปลเป็นภาษาไทย

ราคาบัตร
ศุกร์ 6 ตุลาคม 2549
เศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์มูลค่า
Value Creation Economy
600 บาท
เสาร์ 7 ตุลาคม 2549
ธุรกิจกับความคิดสร้างสรรค์
Business & Creativity
600 บาท
อาทิตย์ 8 ตุลาคม 2549
การออกแบบกับความคิดสร้างสรรค์
Design & Creativity
600 บาท
ราคาพิเศษ 3 วัน 1,500 บาท


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448

จำหน่ายให้สมาชิก TCDC ตั้งแต่ 1 กันยายน 2549
สมาชิก TCDC ประเภทพรีเมียม รับส่วนลด 10%
สมาชิก TCDC ประเภทซิลเวอร์และแพลตินัม รับส่วนลด 20%
สมาชิก TCDC ประเภทนิติบุคคล รับส่วนลด 15%

จำหน่ายให้บุคคลทั่วไปตั้งแต่ 5 กันยายน 2549 เป็นต้นไป

Annual Symposium
Creativities Unfold, Bangkok 2006-07 - Perspectives on Value Creation

Fri 6 - Sun 8 Oct, 2006
Gallery 2, TCDC

Topics for discussion encompass everything from rationale behind the Value Creation Economy,
applications of Value Creation, loan syndications, strategic fusion of creativity and technology,
design with values, to innovation culture, commercialisation of cultural assets, and many more.
International speakers include thinkers, policy makers, creatives, designers, CEOs,
and global trend analysts.

Simultaneous translation into Thai is available.

Ticket price
Friday 6 October, 2006
Value Creation Economy
600 baht
Saturday 7 October, 2006
Business & Creativity
600 baht
Sunday 8 October, 2006
Design & Creativity
600 baht

Package price 1,500 baht for a 3-day pass

Tickets are available at TCDC Information Counter from 5 September, 2006 onwards.

TCDC members can purchase tickets from 1 September, 2006.
10% discount for Premium members
20% discount for Silver/Platinum members
15% discount for Corporate members

For more information, call 02 664 8448.

http://www.tcdc.or.th/symposium/creativitiesunfold

ดูรายละเอียดวิทยากรและหัวข้อบรรยาย คลิกที่นี่
For more information on lectures and topics, Please click here.


 

 

 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น.
โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex
622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel.(66) 2 664 8448 Fax.(66) 2 664 8458