พบกับสินค้าดีไซน์ล่าสุด
จากฝีมือการออกแบบของคนไทย
ซื้อสินค้าที่ออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ไทย (เฉพาะที่
ร่วมรายการ) ครบทุก 1,000 บาท ได้สิทธิ์จับฉลาก
เพื่อรับของรางวัลทันที*
17 พฤศจิกายน 2549 - 14 มกราคม 2550

*เงื่อนไขนี้ใช้ได้กับทุกท่านที่ซื้อสินค้าดีไซน์
ของไทย ครบ 1,000 บาท

 

First view of the latest
Thai design products
Buy 1,000 baht of Thai design products,
get an instant prize in lucky draw.*
17 November 2006 - 14 January 2007

*The lucky draw is open to anyone who shop
for Thai design products up to 1,000 baht,
excluding any other items in the Shop@TCDC

 

 

Disclaimer
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์

622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น.
โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex
622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel.(66) 2 664 8448 Fax.(66) 2 664 8458