รู้จัก เดวิด ลองดาร์
เดวิด ลองดาร์ มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอนานาชาติ
ร่วม 10 ปี ปัจจุบันเขารับผิดชอบงานด้านพัฒนาธุรกิจของบริษัทคาร์แลง อินเตอร์เนชั่นแนล
ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เดวิดเป็นบุคคลที่น่าจับตามองในแวดวงการออกแบบและการคาดการณ์กระแสโลก
ทั้งนี้เพราะเขาเข้าใจความยากลำบากและความท้าทายของผู้ผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความต้องการของผู้ซื้อในยุโรปและอเมริกาเป็นอย่างดี

เดวิดเดินทางไปพบปะผู้ผลิตในเอเชียมาแล้วมากมาย ขณะเดียวกันก็ได้เข้าชมมหกรรม
ด้านแฟชั่นและตกแต่งภายในในยุโรปด้วย เหตุนี้เดวิดจึงมองเห็นทิศทางที่ผู้ผลิต
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรมุ่งไปและการพัฒนาด้านออกแบบให้ประสบความความ
สำเร็จในภูมิภาคนี้


About David Landart
David Landart brings 10 years of experience in international textile and fashion
industry. He is currently in charge of business development in the South East
Asian region for Carlin International.

He presents a unique profile in trend & design industry since he has a deep
understanding of both South East Asian manufacturer's difficulties and challenges
as well as European & American buyer's requirements.

Spending most of his time visiting Asian manufacturers and a considerable time in
Europe for the interior and fashion fairs, he has a vision of where South East Asian
manufacturers should go and how to achieve these objectives in terms of design
development.


 

 

Disclaimer
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์

622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น.
โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex
622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel.(66) 2 664 8448 Fax.(66) 2 664 8458