โดย เดวิด ลองดาร์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำภาคพื้นเอเชีย คาร์แลง อินเตอร์เนชั่นแนล
บริษัทผู้เชี่ยวชาญในการคาดการณ์แนวโน้มความนิยมของผู้บริโภคจากประเทศฝรั่งเศส


ช่วงที่ 1

เทรนด์ ยูนิเวอร์ส: ความรู้พื้นฐานในเรื่องเทรนด์
 
ศุกร์ 12 มกราคม 2550
15.00-18.00 น.
ช่วงที่ 2
ภาพรวมของเทรนด์กับผลกระทบในเชิงธุรกิจ
เสาร์ 13 มกราคม 2550
10.00-13.00 น.
ช่วงที่ 3
เทรนด์: จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้จริง
เสาร์ 13 มกราคม 2550
15.00-18.00 น.

ห้องออดิทอเรียม TCDC


ครั้งแรกในเมืองไทย! พบกับสัมมนาเฉพาะด้านเรื่อง "เทรนด์" หรือ "แนวโน้มความนิยม
ของผู้บริโภค"
ที่จัดต่อเนื่องกัน 2 วัน ที่ TCDC โดยท่านจะได้ทำความเข้าใจในเรื่อง
"เทรนด์" และรู้จักนำความรู้เรื่อง "เทรนด์" มาใช้สร้างสรรค์มูลค่าในธุรกิจ

จากการที่ต้องแข่งขันด้านเศรษฐกิจกับจีนและอินเดีย ผู้ผลิตและนักออกแบบไทยจำเป็นต้อง
เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาด้านการออกแบบอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อความเป็นต่อ
ในการแข่งขัน ความเข้าใจในตลาดยุโรปและแนวโน้มความนิยมของผู้บริโภคจะช่วยให้
นักออกแบบสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดได้

ดังนั้น "เทรนด์" จึงเป็นเครื่องมือสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบที่ละเอียดอ่อน
ที่สุด การผสมผสานกันระหว่างความรู้เรื่องแนวโน้มความนิยมของผู้บริโภคกับความคิด
สร้างสรรค์แสดงให้เห็นถึง "ความได้เปรียบด้านการแข่งขัน" ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทย
สามารถครอบครองส่วนแบ่งการตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศ

หัวข้อของสัมมนาครอบคลุมถึง

• ความรู้พื้นฐานและความหมายของ "เทรนด์", วิธีการนำ "เทรนด์" มาสร้างสรรค์ผลงานใหม่,
สไตล์ต่างๆ ที่เห็นเด่นชัดในตลาดยุโรปโดยยกตัวอย่างผ่านอุตสาหกรรมตกแต่งภายใน

• ความยืนยาวของ "เทรนด์" หนึ่งๆ, ความเชื่อมโยงกันระหว่าง"เทรนด์"กับความคิดสร้างสรรค์
โดยยกตัวอย่างผ่านอุตสาหกรรมสิ่งทอ

• ความเข้าใจในเรื่อง "เทรนด์" สามารถนำมาปรับใช้ในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
โดยยกตัวอย่างผ่านอุตสาหกรรมชุดชั้นในในประเทศฝรั่งเศส

สัมมนานี้เหมาะสำหรับนักออกแบบแฟชั่น นักออกแบบสิ่งทอ นักตกแต่งภายใน นักออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสี นักการศึกษาด้านการออกแบบ ตลอดจนผู้ผลิตและผู้ส่งออก

บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
บัตรราคา 1,200 บาท

ซื้อบัตรได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC ตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2549 เป็นต้นไป
เปิดรับสมัครทั้งสมาชิก TCDC และบุคคลทั่วไป
สมาชิกพรีเมียม รับส่วนลด 10% (1,080 บาท)
สมาชิกซิลเวอร์และแพลตินัม รับส่วนลด 20% (960 บาท)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 664 8448

รู้จัก เดวิด ลองดาร์


Trends & European Markets
by David Landart, Asia Sales Director of Carlin International, a French-based trend
forecasting agency

Session 1
Introduction to the trends universe; establishing the foundation
Friday 12 January, 2007
15.00-18.00 hrs.
Session 2
Macro trends and their influences over business
Saturday 13 January, 2007
10.00-13.00 hrs.
Session 3
Trends - from the concepts to final applications
Saturday 13 January, 2007
15.00-18.00 hrs.

Auditorium, TCDC


For the very first time in Thailand, TCDC is organizing a 2-day seminar focusing
on trends, and how to use trend knowledge to create better value in their businesses.

Facing competition from neighboring economies like China and India,
Thai manufacturers and designers are required to constantly develop new designs
to stay one step ahead of the competition. Understanding predominant trends and
the European markets helps the designers to create products that will match the
market demand.

Trends are the most sophisticated support tools for designers' creativity. This blend
of trends and creativity represent the ultimate edge, "the Competitive Advantage"
that will enable Thai manufacturers to gain market shares both in domestic and
overseas markets.


Some of the topics that will be covered are:
•
Introduction to trends, definition of trends, how to use trends to renew design,
different dominant styles existing in European markets with specific examples from
the interior design industry.

• Life expectancy of trends, how trends and creativity are interconnected with
examples from the textile industry.

• How this understanding could be translated into realizing finished products with examples from the intimate apparel industry in France.

Fashion designers, textile designers, interior designers, product designers,
colour specialists and design educators, as well as manufacturers and exporters
are invited to sign up for the seminar.

Conducted in English.
Ticket price 1,200 baht

Tickets are available at the TCDC Information Counter from 14 December, 2006 onwards.
Open to non-members and TCDC members
Premium members get a 10% discount. (1,080 baht)
Silver and Platinum members get a 20% discount. (960 baht)
For more information, call 02 664 8448.


about David Landart

 

Disclaimer

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์

622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น.
โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex
622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel.(66) 2 664 8448 Fax.(66) 2 664 8458