นวัตกรรมวัสดุจากเส้นใยธรรมชาติ

ศุกร์ 15 - อาทิตย์ 24 ธันวาคม 2549 / 10.30 - 21.00 น.
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ในยุคปัจจุบันที่กระแสของวงการออกแบบโลกได้มุ่งเน้นไปที่การสรรหาวัสดุใหม่ๆ เส้นใยธรรมชาติ
ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการสร้างสรรค์มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์


นิทรรศการนี้มุ่งแสดงผลงานที่ใช้วัสดุจากเส้นใยธรรมชาติของนักออกแบบรุ่นใหม่ของไทย
เพื่อแสดงถึงแนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงการเลือกใช้
วัสดุและเทคนิคในการผลิต

       


Natural Fiber Innovations

Friday 15 - Sunday 24 December, 2006 / 10.30 - 21.00
Free of charge

With recent global design trends focusing on materials explorations, natural fibers are increasingly used in design to create value in products.

Aiming to illustrate concept and inspiration behind design works, materials selection,
as well as techniques of production, the exhibition shows the design works made from
natural fibers, created by up-and-coming Thai designers.

       
                     

 

Disclaimer

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์

622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น.
โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex
622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel.(66) 2 664 8448 Fax.(66) 2 664 8458