วัสดุมาใหม่ในแต่ละเดือน

Material ConneXion Bangkok รวบรวมสุดยอดวัสดุมาใหม่ในแต่ละเดือนจากทั่วโลก
ที่คัดสรรโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ไว้ใน www.materialconnexion.com
/th/page/en/arrival/index.asp
และเปิดโอกาสให้คุณได้เห็นและจับต้องวัสดุเหล่านี้ได้ที่
ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ สาขานิวยอร์ก กรุงเทพฯ โคโลญ และมิลาน เพื่อให้มั่นใจ
ว่าคุณได้ก้าวทันนวัตกรรมในโลกวัสดุ

Monthly Materials Updates
Material ConneXion Bangkok provides you with monthly updates on the newest and
most innovative materials sourced from around the world, which are selected by a jury
of international experts from various industries. If you don't want to miss out on material innovations, make sure you visit www.materialconnexion.com/th/page/en/arrival/index.asp
or visit our physical libraries at New York, Bangkok, Cologne and Milan.

กรุณาติดต่อหรืออีเมลเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้
Please call or email us at any of the addresses below for more information.


Andrew H. Dent,
PhD
Vice President,
Library and Materials Research Material ConneXion

127 West 25th Street, 2nd Floor New York, NY  10001
Phone: +1 212 842 2050 Fax: +1 212 842 1090
Email: adent@materialconnexion.com Website: www.materialconnexion.com

Every Idea Has A Material Solution: New York • Bangkok • Cologne • Milan

ชมพูนุท วีรกิตติ ผู้อำนวยการ Material ConneXion Bangkok
Champoonuj Weerakitti Director of Material Library

ดร. ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร นักวิจัยและพัฒนาวัสดุ                                                
Dararat Mekkriengkrai, Ph.D. Material Researcher

Material ConneXion Bangkok
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24 Bangkok 10110, Thailand
Phone: +66 (0) 2 664 8448 Fax: +66 (0) 2 664 8459
Email: cweerakitti@materialconnexion.com, dmekkriengkrai@materialconnexion.com
Website: www.materialconnexion.com/th

Karsten Bleymehl Material Researcher
Material ConneXion Cologne

Lichtstra?e 43g D-50825 K?ln, Germany
Phone: +49 (0) 221 99 22 28 - 22 Fax: +49 (0) 221 99 22 28 - 11
Email: kbleymehl@materialconnexion.com Website: www.materialconnexion.com/de

Emma Clerici Library Director
Material ConneXion Milano

Via Davanzati N. 33
20158 Milan, Italy
Phone: +39 02 39 32 55 85 Fax: +39 02 39 32 12 39
Email: eclerici@materialconnexion.com Website: www.materialconnexion.com/it

The information contained in this transmission and any attachments may contain privileged
and confidential information. It is intended only for the use of the person(s) named above.
If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any review, dissemination, distribution or duplication of this communication is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply email and destroy all copies of the original message and any attachments immediately. To reply to our email administrator
directly, please send an email to info@materialconnexion.com


 

 

Disclaimer
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์

622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น.
โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex
622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel.(66) 2 664 8448 Fax.(66) 2 664 8458