รู้จักฟินแลนด์ผ่านงานออกแบบ
โดย มารีแอนน์ อาฟ
นักประวัติศาสตร์ศิลปะและผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์งานออกแบบของฟินแลนด์
ห้องออดิทอเรียม, TCDC

พฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2549 / 15.30 – 16.30 น. / ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

มารีแอนน์ อาฟ นักประวัติศาสตร์ศิลปะและผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์งานออกแบบของฟินแลนด์
ซึ่งเป็นภัณฑารักษ์ผู้ควบคุมการจัดนิทรรศการ “Marimekko – Fabrics, Fashion, Architecture”
ที่ประเทศฟินแลนด์ จะบรรยายในหัวข้อ “รู้จักฟินแลนด์ผ่านงานออกแบบ” โดยเน้นที่อิทธิพลของ
สภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่มีผล ต่องานออกแบบของประเทศฟินแลนด์ตลอดจน
การสร้างเอกลักษณ์ของชาติผ่านงานออกแบบ โดยยกตัวอย่างผลงานของมารีเมกโกะ

การบรรยายนี้เหมาะสำหรับนักออกแบบลายผ้า แฟชั่นดีไซน์เนอร์ กราฟิกดีไซน์เนอร์
นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ มีบริการหูฟังแปลเป็นภาษาไทย
สำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 02 664 8448
ลงทะเบียนล่วงหน้า 1 ชั่วโมง เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการสำรองที่นั่ง ก่อนเข้าฟังบรรยาย

Understanding Finland through Design
by Marianne Aav, Art Historian and Director of Design Museum, Finland
Auditorium, TCDC

Thu 4 May, 2006 / 15.30 – 16.30 / Free of charge

Marianne Aav, an art historian and director of Design Museum, Finland, and a curator of
“Marimekko – Fabrics, Fashion, Architecture” exhibition held in Finland, will present a lecture on
the subject of “Understanding Finland through Design”. The lecture highlights social, economic
and environmental factors contributing to Finnish design, as well as creation of national identity
through design with illustrating the cases from Marimekko.

Textile, fashion and graphic designers, as well as students and the general public are invited
to sign up for the lecture.

Conducted in English. Simultaneous translation into Thai is available.
For reservations, please call 02 664 8448.
Register to confirm your reservation 1 hour in advance.

 

 
 
 

ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110 เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 22.00 น.

Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex
622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 10.00 p.m.