โปรแกรมค้นหาหนังสือ (ช่วงทดลอง)

TCDC Resource Center อำนวยความสะดวกให้สมาชิก
ด้วยโปรแกรมค้นหาหนังสือโดยจัดเตรียมจอภาพแบบ
สัมผัส (touch screen) ไว้ที่ชั้นหนังสือถึง 6 จอ ด้วยกัน

โปรแกรมค้นหาหนังสือ ช่วยให้ผู้ใช้บริการเห็นภาพรวม ของชั้นหนังสือหนึ่งๆ ตั้งแต่ชั้นบนสุดที่คุณเอื้อมไม่ถึง
จนถึงชั้นล่างสุดที่คุณต้องก้มไปหยิบ โดยคุณสามารถ
เห็นหนังสือทุกเล่มทั้งแถวและดูรายละเอียดเบื้องต้นของ
หนังสือแต่ละเล่มได้จากโปรแกรมนี้

หากมีข้อเสนอแนะหรือไม่ได้รับความสะดวก
ในการใช้โปรแกรมค้นหาหนังสือ กรุณาแจ้ง
Info Guru Counter เพื่อการปรับปรุงต่อไป


 


TCDC Shelves Browser (test version)

The TCDC Resource Center provides you with the
new TCDC Shelves Browser, which helps facilitate
searching for books. Six browser-based touch
screens are now available at the bookshelves.

The TCDC Shelves Browser provides an overview
of the book shelves, from the 'hard to reach' top
shelf to the one on the bottom where you have to
kneel down see. Now you can see all the books on the shelves and read a basic description of each
desired book.

If you have any comments or suggestions on the TCDC Shelves Browser, please contact Info Guru Counter.

 

 

Disclaimer
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์

622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น.
โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex
622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel.(66) 2 664 8448 Fax.(66) 2 664 8458