แสงเงา... หัวใจแห่งความงาม

โดย เมธา บุนนาค สถาปนิกและผู้ก่อตั้ง บริษัท บุนนาค อาร์คิเท็คส์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแทนท์ส

ห้องออดิทอเรียม TCDC
อาทิตย์ 14 มกราคม 2550 / 14.00-17.00 น.

ท่ามกลางกระแสของการนำเสนอสิ่งใหม่ให้กับวงการสถาปัตยกรรมในประเทศ เราจะศึกษา ประวัติศาสตร์
อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยคลี่คลายจินตนาการให้เข้าสู่กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์และแปลง
ไปเป็นการสร้างบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรม

เพื่อให้สอดคล้องกับนิทรรศการ "Living under the Crescent Moon - domestic culture
in the Arab World"
หรือ "อยู่อย่างอารยะ... ความงามบนผืนทราย" ซึ่งนำเสนอสุนทรีย์ของวัฒนธรรม
และสถาปัตยกรรมของโลกอาหรับที่จัดแสดงอยู่ที่ TCDC ในขณะนี้

เมธา บุนนาค จะมาบรรยายถึงความงามที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่งานสถาปัตยกรรม ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก
งานสร้างสรรค์ต่างๆ ของโลกอาหรับและอารยธรรมจากแหล่งอื่นๆ โดยเน้นเรื่องแสงและเงาที่สัมพันธ์
กับรูปทรงเรขาคณิต

เมธา บุนนาค สถาปนิกชั้นนำของเมืองไทย เป็นเจ้าของรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมจากสมาคม
สถาปนิกสยามในการออกแบบ The Four Seasons Resort ที่เชียงใหม่ และเจ้าของรางวัลออกแบบ
โรงแรมยอดเยี่ยมจาก The Indonesian Institute of Architects ในปี พ.ศ. 2539 ในการออกแบบ
โรงแรม Novotel Bukittinggi ในสุมาตราตะวันตก

เหมาะสำหรับสถาปนิก นักวางผัง นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป

บรรยายเป็นภาษาไทย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

เปิดสำรองที่นั่งล่วงหน้า ตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2549 เป็นต้นไป
โทร. 02 664 8448
ในวันที่บรรยายให้มาลงทะเบียนล่วงหน้า 1 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

The Beauty of Shadow
by Methar Bunnag, Principle Architect and Founder of Bunnag Architects
International Consultants

Auditorium, TCDC
Sun 14 Jan, 2007 / 14.00-17.00 hrs.

When searching to find new imaginative interpretations for Thai architecture, how can we incorporate cultural history in the most efficient way so that the designer can transform
imagination into architectural reality, thereby creating a unique atmosphere and environment.

In tandem with the current exhibition "Living under the Crescent Moon - domestic
culture in the Arab world
", which presents the domestic lifestyles and architecture Arab
counries, Methar Bunnag will share his views on aesthetics within and beyond the bounds
of architecture, that were inspired by inventions from the Arab world and other civilizations.
The lecture will also highlight the relationship between light and shadow and geometrical form.

Methar Bunnag, one of the foremost architects in Thailand, has won many prestigious awards, including: 'Best Design Award' for his design of the Four Seasons Resort, Chiangmai from the Association of Siamese Architects and 'Best Hotel Design' for his
design of Novotel Bukittinggi,
West Sumatra from the Indonesian Institute of Architectsin 1996.

Architects, urban designers, students, and the public are invited to sign up for the lecture.

Conducted in Thai.
Free of charge
For reservations, call 02 664 8448
from 14 December, 2006 onwards
Please confirm reservations 1 hour prior to the lecture as seating is limited.

 

 

Disclaimer
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์

622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น.
โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex
622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel.(66) 2 664 8448 Fax.(66) 2 664 8458