การบรรยายโดย องอาจ สาตรพันธุ์
จาก องอาจ อาร์คิเทคส์ (Ongard Architects)

ห้องออดิทอเรียม TCDC

เสาร์ 16 ธันวาคม 2549 / 14.00 - 17.00 น.

สถาปนิกแนวหน้าของเมืองไทย องอาจ สาตรพันธุ์เป็นผู้ออกแบบ
ผลงานโดดเด่นอย่างโรงแรมแทมมารินด์ วิลเลจ และเดอะ ราชมังคา
ที่เชียงใหม่ องอาจเริ่มศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัย
ศึกษาอยู่ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย
คอร์แนลล์และระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา
ผลงานขององอาจจึงมีจุดเด่นอยู่ที่การจัดวางพื้นที่ว่าง สัดส่วนอาคาร
การใช้วัสดุควบคู่ไปกับการใช้แสงและเงา

ในการบรรยายครั้งนี้ องอาจ สาตรพันธุ์ จะมาบอกเล่าถึงความเป็นมา
ของ "ลานบ้าน" ของสถาปัตยกรรมในอดีตจากแต่ละอารยธรรม
ว่ามีคุณภาพและคุณลักษณะเฉพาะอย่างไร และจะนำมาประยุกต์ใช้
กับบ้านเราที่มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นได้อย่างไร

เหมาะสำหรับสถาปนิก นักวางผัง นักศึกษา สถาปัตยกรรม
และผู้สนใจทั่วไป

บรรยายเป็นภาษาไทย

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

สำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 02 664 8448
ในวันที่บรรยายให้มาลงทะเบียนล่วงหน้า 1 ชั่วโมง
มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์


 

Lecture by Mr. Ongard Satrabhandhu
from Ongard Architects

Auditorium, TCDC

Saturday 16 December, 2006 / 14.00 - 17.00 hrs

A respected Thai architect Ongard Satrabhandhu
created notable works - the Tamarind Village and
Rachamanka Hotel in Chiang Mai province. Ongard
has been exhaustively studying history in architecture
while he was taking a Bachelor's degree in Architecture
at Cornell University and a subsequent Master's degree
at Yale University. His works, as a result, are distinctive with aspects of spatial quality, order, light and shadow
as well as materials.

He will speak about the history, characteristics, and purpose of different courtyards, as were inspired by various civilizations and cultures, as well as how they may be applied to architecture in Thailand's tropical climate.

Architects, urban designers, students, and the general public are invited to sign up for the lecture.

Conducted in Thai

Free of charge

For reservations, call 02 664 8448.
Confirm reservation before entry 1 hour in advance.
Otherwise, your seat may be given to someone else.

 

 

Disclaimer
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์

622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น.
โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex
622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel.(66) 2 664 8448 Fax.(66) 2 664 8458