ศุกร์ที่ 7 เมษายน 2549 / 14.00 – 17.00 น.
ห้องจัดแสดงงาน 2, TCDC

อะไรบ้างที่ส่งผลถึงกระแสโลกการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในอีก
10 ปีข้างหน้าจะไปในทิศทางใด พบกับ แอน ไลซ์ แคร์ ผู้อำนวยการบริษัท kjaer global ที่เชี่ยวชาญในการคาดการณ์
แนวโน้มการตลาดในทุกสายธุรกิจ แคร์ได้รับการยอมรับจากฐาน
ลูกค้าทั่วโลก อาทิ IKEA, Puma, Masterfoods, Sony, Toyota,
McCann Ericsson และ Nokia เป็นต้น แคร์ได้รับความไว้วางใจจาก
Sony ให้ทำหน้าที่วางกลยุทธ์กำหนดสีที่มาแรงสำหรับสินค้ารุ่น
‘on-the-move' เมื่อปี 2003โดยแคร์สามารถผลักดันให้ Sony กลายเป็นผู้นำในการกำหนดเทรนด์สีในสินค้าเทคโนโลยี
และทำให้ยอดขายของ Sony พุ่งขึ้นเป็นประวัติการณ์

บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ มีบริการหูฟังแปลเป็นภาษาไทย
บัตรราคา 250 บาท

สมาชิก TCDC และ นักเรียน นักศึกษา ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ซื้อและรับบัตรได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC ภายใน
วันที่ 2 เมษายน 2549

Fri 7 April, 2006 / 14.00 – 17.00
Gallery 2, TCDC


Meet Anne Lise Kjaer, Director of kjaer global, a trend forecasting agency. Her insight into areas of the future
has given her a worldwide client base such as IKEA, Puma, Masterfoods, Sony, Toyota, McCann Ericsson and Nokia.
Sony invited Kjaer to develop a global colour strategy for
Sony's ‘on-the-move' products in 2003. The successful
strategy promoted Sony as colour innovator and resulted
in significantly increased sales.

The lecture highlights the crucial factors behind the global trends and macro trends from 2010 on.

Conducted in English. Simultaneous translation into
Thai is available.
Tickets are available from the TCDC information counter
at 250 baht until April 2, 2006.
The TCDC members and students get tickets for free.

 

 

 

คำเตือน ไวรัสคอมพิวเตอร์อาจถูกส่งผ่านทางอีเมล์ ผู้รับควรจะตรวจสอบอีเมล์นี้และเอกสารที่แนบต่างๆก่อนว่ามีไวรัสหรือไม่โดยสศบ. จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นหรือสืบเนื่องมาจากไวรัสที่ถูกส่งผ่านทางอีเมล์นี้การสื่อสารทางอีเมล์ไม่อาจเป็นการประกัน
ได้ว่ามีความปลอดภัย หรือไม่มีข้อผิดพลาด ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลอาจจะถูกดักกลางทาง ถูกทำให้เสียหาย ถูกทำลาย ไปถึงที่หมายล่าช้า
หรือไม่สมบูรณ์ หรือมีไวรัสติดไปด้วย ผู้ส่งจึงไม่สามารถรับผิดชอบในความผิดพลาด หรือความไม่สมบูรณ์ในเนื้อหาของข้อความ
หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการส่งอีเมล์

คำเตือน ถึงแม้ว่า สศบ.จะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าอีเมล์นี้ปลอดจากไวรัส สศบ.ก็จะไม่รับผิดชอบใน
ความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้อีเมล์นี้หรือเอกสารแนบใดๆ ทั้งสิ้น

 

WARNING: Computer viruses can be transmitted via email. The recipient should check this email and any attachments
for the presence of viruses. TCDC accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email.
E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted,
lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any
errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission.

Warning: Although TCDC has taken reasonable precautions to ensure no viruses are present in this email,
TCDC cannot accept responsibility for any loss or damage arising from the use of this email or attachments

ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 22.00 น.

Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex
622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 10.00 p.m.