การบรรยาย / Lecture
เพื่อให้คุณได้รู้จักเบื้องหลังงานออกแบบอุตสาหกรรม
ของอิตาลี TCDC ขอเชิญพบกับการบรรยาย

"งานออกแบบของอิตาลี:
ภาษาแห่งความแตกต่าง จากท้องถิ่นสู่สากล"

โดย อัลโต โคโลเนตติ ผู้อำนวยการนิตยสาร
ออตตาโกโน นิตยสารออกแบบชั้นนำของอิตาลี

TCDC also provides you with the background of Italian industrial design in "Italian Design as
a Language of Difference: From Local to
Global "
, a lecture by Aldo Colonetti,
Director of a design magazine Ottagono

 

 

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ / Free of charge
บรรยายเป็นภาษาอิตาลี มีบริการแปลเป็นสองภาษา
ทั้งไทยและอังกฤษ
สำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 02 664 8448

Conducted in Italian. Simultaneous translation into
both Thai and English is available. For reservations,
call 02 664 8448.

ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110 เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 22.00 น.

Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex
622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 10.00 p.m.