การบรรยาย / Lecture

 เพื่อให้คุณได้รู้จักเบื้องหลังงานออกแบบอุตสาหกรรม
 ของอิตาลี TCDC ขอเชิญพบกับการบรรยาย

 "งานออกแบบของอิตาลี:
 ภาษาแห่งความแตกต่าง จากท้องถิ่นสู่สากล"
 โดย อัลโต โคโลเนตติ ผู้อำนวยการนิตยสาร
 ออตตาโกโน นิตยสารออกแบบชั้นนำของอิตาลี

 TCDC also provides you with the background of  Italian industrial design in "Italian Design as
 a Language of Difference: From Local to
 Global "
, a lecture by Aldo Colonetti,
 Director of a design magazine Ottagono


 ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ / Free of charge
 บรรยายเป็นภาษาอิตาลี มีบริการแปลเป็นสองภาษา
 ทั้งไทยและอังกฤษ
 สำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 02 664 8448

 Conducted in Italian. Simultaneous translation into
 both Thai and English is available. For  reservations,
 call 02 664 8448.


ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110 เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 22.00 น.

Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex
622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 10.00 p.m.