อยู่อย่างอารยะ... ความงามบนผืนทราย
ห้องนิทรรศการ 2 TCDC

ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2549 -
อาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์ 2550
10.30 - 21.00 น.
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

สัมผัสสุนทรีย์ของวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอัน
ยิ่งใหญ่ของโลกอาหรับ ตั้งแต่ความเป็นอยู่ของ
ชนเผ่าเร่ร่อนกลางทะเลทราย ชีวิตของชาวอาหรับ
ในชนบทและในเมือง ไปจนถึงสถาปัตยกรรมที่ได้รับ
อิทธิพลของแนวคิดแบบโมเดิร์นตะวันตกผ่าน 10
ประเทศในแอฟริกาตอนเหนือแถบทะเลทราย
ซาฮาราและตะวันออกกลางบนคาบสมุทรอาหรับ ได้ใน
นิทรรศการ"อยู่อย่างอารยะ...ความงามบนผืนทราย"
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ (TCDC) และพิพิธภัณฑ์ วิทรา ดีไซน์ มิวเซียม ไวล์ อัม ไรน์ ประเทศเยอรมัน ไอวีเอเอ็ม วาเลนเชีย ประเทศสเปน และคุนสทาล รอตเทอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

 
 

Living under the Crescent Moon
domestic culture in the Arab world
Gallery 2, TCDC

Fri 24 Nov, 2006 -
Sun 4 Feb, 2007
10.30 - 21.00
Free of charge

The exhibition explores the colourful and
expressive domestic lifestyles of 10 Arab
countries, journeying from the nomadic tents
of the Tuaregs and Bedouins, via Moroccan
kasbahs and Damascan manor houses, to
modern domestic architecture designed by
Hassan Fathy, Pierry Khoury and Elie Mouyal.

Exhibition by Thailand Creative & Design Center
(TCDC), Vitra Design Museum, Weil am Rhein
in Germany, the IVAM, Valencia in Spain and
Kunsthal Rotterdam in the Netherlands
.

   
                     

 

Disclaimer

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์

622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น.
โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex
622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel.(66) 2 664 8448 Fax.(66) 2 664 8458