ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) เปิดเวทีเพื่อก้าวสู่การเป็น
นักออกแบบรุ่นใหม่ให้แก่นิสิตนักศึกษาผู้มีความคิดสร้างสรรค์
และรักการออกแบบ เข้าร่วมในการประกวดออกแบบ
เครื่องแบบใหม่ (Uniform) สำหรับพนักงานทั่วประเทศ
ในโครงการ “BankThai Young Designer Contest” ครั้งที่ 1
ประจำปี 2549
ชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

"BankThai Young Designer Contest"
BankThai Public Company Limited has staged the latest design
challenge, "BankThai Young Designer Contest 2006".
It encourages creative students to design new BankThai uniform,
which will be worn by all BankThai officers, to win a grant of over
400,000 baht. Design students are invited to send in their entries.

For more information,