TCDC ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา คุณคือ
ผู้ที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้ TCDC ก้าวมายืนอยู่ตรงนี้ เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
อย่างแท้จริง ในโอกาสที่ TCDC เปิดให้บริการครบรอบ 1 ปี เราอยากถือโอกาสขอบคุณ "สมาชิกรุ่นก่อตั้ง"
(ระหว่างพฤศจิกายน 2548-2549)
ด้วยสิทธิพิเศษ "การต่ออายุสมาชิกฟรีอีก 6 เดือน"! เพียงแต่ท่านมาที่
TCDC เพื่อตรวจสอบข้อมูลประวัติและที่อยู่ที่ถูกต้อง ด้วยการแสดงบัตรสมาชิกของท่านที่ Info Guru Counter
ภายใน 1 เดือน หลังจากวันที่สิ้นสุดการเป็นสมาชิก

TCDC ได้รับการตอบรับเกินความคาดหมาย ปัจจุบัน TCDC มีสมาชิกกว่า 8,000 คน มีผู้เข้าชมนิทรรศการ
กว่าแสนคนจากนิทรรศการที่จัดขึ้นทั้งหมด 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,600 คนจากกิจกรรมทางวิชาการ
ทั้งหมด 36 ครั้ง และมีผู้เข้ามาใช้บริการ TCDC Resource Center ไปแล้วกว่า 70,000 ครั้ง!!! นอกจากนี้ TCDC
ยังได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ "Best Gallery" โดย Reader Choice Award 2006 และ "50 Things to do
before You Die"โดยนิตยสาร BK Magazine หรือแม้แต่ "A First Class Art Organizer "และ "First Class Graphic Design"สำหรับหนังสือประกอบนิทรรศการ "กันดารคือสินทรัพย์: อีสาน" โดยนิตยสาร Wallpaper Thailand
แม้ว่าทั้งหมดนี้จะยังไม่ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสำเร็จของTCDC หากแต่เราขอเพียงให้ครั้งหนึ่งที่คุณมาเยี่ยมชม TCDC ได้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ แล้วนำกลับไปเป็นแรงบันดาลใจให้หนึ่งในนั้นกลายเป็นความจริงขึ้นมา
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 02-6648448

 
TCDC has opened its door to the public since 14 November, 2005. Over the past year your generous
support is vital to our continued effort to foster creativity within Thai society. On the 1st anniversary of
the establishment of the TCDC, we would like to thank our "founder members" (November 2005-2006)
by giving you "a six-month extension of TCDC membership" for free! Just contact Info Guru
Counter and show your TCDC membership card to get your profile and contact information updated
within 1 month of the membership expiry date.

TCDC has gained wide acclaim with 8,000 members. The past 5 exhibitions attracted over 100,000 visitors. More than 4,600 people participated in 36 educational programmes run by TCDC. What's more, TCDC
Resource Center has received 70,000 visits!!! TCDC has been awarded "Best Gallery" from Reader Choice
Award 2006, "50 Things to do before You Die" from BK Magazine as well as "A First Class Art Organizer"
and" First Class Graphic Design" for the exhibition catalog" ISAN RETROSPECTIVE: Deprivation, Creativity
and Design" from Wallpaper Thailand. Though all these recognition can't guarantee the ultimate success
of the TCDC, we would like to be part of your inspiration.
For more information, call 02-6648448

 

 

คำเตือน ไวรัสคอมพิวเตอร์อาจถูกส่งผ่านทางอีเมล์ ผู้รับควรจะตรวจสอบอีเมล์นี้และเอกสารที่แนบต่างๆก่อนว่ามีไวรัสหรือไม่โดยสศบ. จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น หรือสืบเนื่องมาจากไวรัสที่ถูกส่งผ่านทางอีเมล์นี้การสื่อสารทางอีเมล์ไม่อาจเป็นการประกันได้ว่ามีความปลอดภัย หรือไม่มีข้อผิดพลาด ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลอาจจะถูกดักกลางทาง ถูกทำให้เสียหาย ถูกทำลาย ไปถึงที่หมายล่าช้า หรือไม่สมบูรณ์ หรือมีไวรัสติดไปด้วย ผู้ส่งจึงไม่สามารถรับผิดชอบในความผิดพลาด หรือความไม่สมบูรณ์ในเนื้อหาของข้อความ หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการส่งอีเมล์
คำเตือน ถึงแม้ว่า สศบ.จะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าอีเมล์นี้ปลอดจากไวรัส สศบ.ก็จะไม่รับผิดชอบในความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการใช้อีเมล์นี้หรือเอกสารแนบใดๆ ทั้งสิ้น
WARNING: Computer viruses can be transmitted via email. The recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. TCDC accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission.
WARNING: Although TCDC has taken reasonable precautions to ensure no viruses are present in this email, TCDC cannot accept responsibility for any loss or damage arising from the use of this email or attachments

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์

622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น.
โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex
622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel.(66) 2 664 8448 Fax.(66) 2 664 8458