การบรรยาย >
วัสดุ: กุญแจสำคัญสู่สุดยอดงานออกแบบ

โดย ดร. แอนดรูว์ เดนต์

พบกับ ดร. แอนดรูว์ เดนต์ จาก Material ConneXion
ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบที่มีสาขาทั่วโลก

ดร. เดนต์จะช่วยให้คุณเข้าใจกระบวนการวิจัยวัสดุ และยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ประสบผลสำเร็จโดยมีพื้นฐานจาก
การทำวิจัยวัสดุ ตลอดจนชี้ให้เห็นเกณฑ์ในการเลือกสรรวัสดุ และแนะนำวัสดุที่น่าจับตามอง

บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ มีบริการแปลเป็นภาษาไทย
สำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 02 664 8448

Lecture > The influence of materials on design innovation

By Dr. Andrew Dent, Vice President, Library and Materials Research Material ConneXion, Inc.

Knowledge of material possibilities is essential and can tip the balance from 'good design' to 'great design'.

The lecture will outline the materials research process and will give examples of where it has proved commercially successful. It will address the materials selection criteria
and make suggestions as to what materials you can use to create next decade's successful products.

Conducted in English.
For reservations, please call 02 664 8448.

 

 

 

ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 22.00 น.

Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex
622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 10.00 p.m.