ประกาศ Attention

เนื่องในวันหยุดประจำปีของสำนักงาน
TCDC จะปิดทำการ
ในระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2549

Due to the annual office holidays,
TCDC will be closed during 1-3 July, 2006.


ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2549 เป็นต้นไป
เวลาปิดทำการของ TCDC
จะเลื่อนจาก 22.00 น. เป็น 21.00 น.
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

From 4 July, 2006 onwards,
TCDC closing time will be changed
from 10 pm. to 9 pm.
We apologize for any inconvenience caused.

 

 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110 เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น.

Thailand Creative & Design Center (TCDC),
6th Floor The Emporium Shopping Complex

622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand Opening hours Tuesday - Sunday
(Closed on Monday)10.30 a.m. - 9.00 p.m.