การอบรมต่อยอดความคิดสร้างสรรค์


การสร้างแบรนด์องค์กรอย่างมืออาชีพ โดย ริชาร์ด สไตน์
ห้องออดิทอเรียม, TCDC

พุธที่ 2, 9, 16, 23, 30 สิงหาคม - พุธที่ 6, 13, 20 กันยายน 2549 /
19.00 - 21.00 น.

ผู้รับการอบรมจะได้เรียนรู้การสร้างแบรนด์ของบริษัทชั้นนำ ตั้งแต่การพัฒนากลยุทธ์
การสร้างแบรนด์องค์กร การสร้างเอกลักษณ์ทางภาพ ตลอดจนการนำแผนการสื่อสาร
ไปใช้จริง โดยเน้นการรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเพื่อวางกลยุทธ์การสร้างแบรนด์
ให้สามารถสู้กับคู่แข่งขันในตลาดได้ การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาด
ตลอดจนสร้างความแตกต่างในการนำเสนอภาพ ไปจนถึงการรักษาข้อได้เปรียบ
ในการแข่งขัน โดยผู้เรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริงในการประเมินผลการวิจัย
การวางกลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนวิธีแก้ปัญหาโดยใช้การออกแบบ

อบรมเป็นภาษาอังกฤษ
เหมาะกับนักการตลาด ผู้ประกอบการ และนักออกแบบ
8 ครั้ง รวม 16 ชั่วโมง / ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท
ลด 10% สำหรับสมาชิกพรีเมียม ลด 20% สำหรับสมาชิกซิลเวอร์และแพลตินัม

สมัครและชำระค่าอบรมได้ที่ Info Guru Counter ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ภายใน 23 กรกฎาคม 2549

รู้จักริชาร์ด สไตน์
ริชาร์ด สไตน์ รับหน้าที่วิทยากรในการอบรมต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ให้ TCDC
โดยนำประสบการณ์แบบคลุกวงในจากการทำงานให้หลายองค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการ
ฝ่ายออกแบบที่ Landor (London) ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ที่ Interbrand (Tokyo)
และผู้อำนวยการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์ที่ Enterprise IG (Tokyo) มาให้ความรู้ด้าน
การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ในหัวข้อที่น่าสนใจ


Corporate Branding Series by Mr. Richard Stein

Auditorium, TCDC

Wed 2, 9, 16, 23, 30 Aug - Wed 6, 13, 20 Sep, 2006 /
19.00 - 21.00

An 8-week consecutive series of lectures, projects and workshops will instruct
participants on how recognized branding consultants develop corporate brand
strategy, create visual identities and implement communications programmes. The series
focus on gathering necessary research data to formulate competitive brand strategies,
market positioning, differentiated visual presentation as well as how to maintain
a competitive edge. The series include the development of prototypical cases, where
participants will contribute research findings, marketing strategies and design solutions.

Conducted in English.
Marketing professionals, entrepreneurs and designers are invited to sign up
for this comprehensive course.

8 times / 16 hrs. / course fee 3,000 baht
Premium members get a 10% discount.
Silver and Platinum members get a 20% discount.

Application and payment should be made before 23 July, 2006
at Info Guru Counter, TCDC.

About Mr. Richard Stein
Richard brings significant experience and insight, having held the positions
of Design Director at Landor (London), Creative Director at Interbrand (Tokyo)
and MD/Executive Creative Director at Enterprise IG (Tokyo). He frequently
lectures on design and creativity.

 

 
 
 


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น.

Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex
622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.