การสื่อสารผ่านพื้นที่ว่าง: หัวใจของการออกแบบนิทรรศการ
โดย อากิโอมิ ฮิราโนะ ประธานสถาบันการวิจัยศิลปะจากประเทศญี่ปุ่น

ห้องออดิทอเรียม
อาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2549 / 15.00 - 17.00 น.
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการ ห้องแสดงสินค้า หรือสวนสนุก
ล้วนมีโจทย์อย่างเดียวกันนั่นคือ"พื้นที่ว่าง"คุณจะใช้มัน
เป็นตัวกลางถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ให้แก่
ผู้เข้าชมอย่างไรให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด


พบกับอากิโอมิ ฮิราโนะ
สุดยอดนักออกแบบนิทรรศการชาวญี่ปุ่นที่ออกแบบ
นิทรรศการมาแล้วทั่วโลก รวมถึงนิทรรศการ
"ถอดรหัสญี่ปุ่น" ซึ่งจัดขึ้นที่ TCDC โดยมีผู้เข้าชม
กว่า 24,000 คน

บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่นมีบริการแปลเป็นภาษาไทย
สำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 02 664 8448

Space Communication: Fundamentals
of Exhibition Design

by Mr. Akiomi Hirano
President of Institute of Aesthetic Research

Auditorium, TCDC May 7, 2006 / 15.00 - 17.00 hours
Free of charge

Be it exhibitions, showrooms, or theme parks, they
all aspire to present "experience to an audience, using "space" as the stage or medium.

Meet Akiomi Hirano,
Curator and Producer of TCDC's "DNA of Japanese Design" exhibition, which drew attention of more than 24,000 visitors.

Conducted in Japanese. Simultaneous translation
into Thai is available.

For reservations, please call 02 664 8448.

 

 

 

ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110 เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 22.00 น.

Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex
622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 10.00 p.m.