ภัทรพล จันทร์คำ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบังภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม เมื่อปี พ.ศ. 2538

และศึกษาต่อในสาขาเดียวกันที่ Pratt Institute จากนั้นภัทรพลก็คว้าปริญญาโท
อีกใบ ในสาขาวิศวกรรม ออกแบบอุตสาหกรรม จาก Royal College of Art
เมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยมีหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่มักจะเกี่ยวข้องกับการคิดค้น
และพัฒนาวัสดุและกระบวนการผลิตเพื่อการออกแบบรวมไปถึงการใช้งาน
ในรูปแบบใหม่ของวัสดุทางการออกแบบที่มีอยู่แล้ว

 

 

ภัทรพลเริ่มงานแรกที่ Centris Corporation ในตำแหน่งนักออกแบบผลิตภัณฑ์ เขาเคยร่วมงานกับ Gallery 91 ที่นิวยอร์ก
และ Tom Dixon ที่ลอนดอนในตำแหน่งนักออกแบบ ภัทรพลสามารถคว้ารางวัลด้านการออกแบบจากการประกวดหลายเวที
อาทิ รางวัลจาก The Show 2003 ที่ Royal College of Art รางวัลจากเวที Honda•Car for the Future จาก Pratt Institute
เมื่อปี พ.ศ. 2541 รางวัลจากการประกวดผลงานออกแบบโดยใช้โลหะ พ.ศ. 2538 ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการส่งออก
กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนรางวัลการประกวดออกแบบแว่นตานานาชาติที่ญี่ปุ่น พ.ศ. 2536 นอกจากนี้ภัทรพลยังเป็น
นักเขียนให้นิตยสาร ART 4D ตั้งแต่ปี 2542 - 2547

ปัจจุบันภัทรพลเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
และยังเปิดบริษัทที่ปรึกษาและรับออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน

 

 
 

About Pattarapol Chantkam
Pattarapol Chantkam is a Bachelor of Architecture graduate (Honours), majoring in Industrial Design
from the King Mongkut Institute of Technology Ladkrabang, having completed his studies there in 1995.
He later received an M.ID (Master of Industrial Design) degree from the Pratt Institute in New York and
an M.Phil (Master of Philosophy) degree in Industrial Design Engineering from the Royal College of Art,
London in 2003. His dissertation focused on the development of materials as well as product design
processes, which included new applications for existing design materials.

Pattarapol began his professional career as a product designer for Centris Corporation Ltd., Bangkok,
Thailand. He then designed stationary products and organized an exhibition for ICFF 1998 at Gallery 91
in New York. He also designed for Tom Dixon, London, with several of his works displayed at the Milan
Furniture Fair 2004. Pattarapol has won many local and international design awards, including Second Prize
at the NGT Awards, the Show 2003 from the Royal College of Art, an Honourable Mention award at th
e Honda"Car for the Futureิ event, the Pratt Institute in New York, Third Prize in Metal Design from th
e Department of Export Promotion in 1995, and a bronze medal from the International Eyeglass Design
Competition in Japan in 1993. He was also a contributor of art, architecture, and design for ART 4D
magazine in London from 1999 - 2004.

 

Pattarapol is now a lecturer at the Department of Industrial Design, School of Architecture and Design
(SOA+D), King Mongkut University of Technology, Thonburi (KMUTT), Bangkok, Thailand.
He also runs a product, furniture, and interior design company.

 

 
 

 

 

 

 
       
 
 
       

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110 เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 22.00 น.

Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex
622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 10.00 p.m.