ท่านสามารถสั่งพิมพ์ E-Coupon เพื่อนำมาใช้เป็นส่วนลด 10% ได้ที่ร้าน Bharani@TCDC
You can print out an E-Coupon to get a 10% discount at Bharani@TCDC.

 

   
 

เงื่อนไขการใช้บัตร
1. บัตรนี้ใช้รับส่วนลดได้เฉพาะ Bharani@TCDC
2. โปรดแสดงบัตรก่อนการชำระเงิน
3. รับส่วนลด 10 % สำหรับสินค้าราคาปกติ เมื่อชำระเป็นเงินสด
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือบัตรส่วนลดอื่นๆ
5. Bharani@TCDC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. บัตรนี้ใช้ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2549


Conditions
1. This card can only be used at Bharani@TCDC.
2. This card must be presented before payment.
3. The card holders are offered a 10% discount if they pay cash.
4. This card cannot be used with any other promotion or other discount card.
5. Bharani@TCDC reserves the right to change or cancel any conditions without prior notice.
6. This card is valid through June 30, 2006.