หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณา คลิกที่นี่

เรียนท่านสมาชิกนิตยสาร Creative Thailand ทุกท่าน

ตามที่ท่านได้ทำการสมัครสมาชิกรายปีกับนิตยสาร Creative Thailand ซึ่งกำลังจะครบกำหนดในเดือนนี้ เราขอขอบคุณท่านสมาชิกและผู้อ่านทุกท่านที่ไว้วางใจ และติดตามนิตยสาร Creative Thailand มาอย่างต่อเนื่อง และหากท่านต้องการต่ออายุสมาชิกนิตยสาร Creative Thailand ท่านสามารถสมัครได้ด้วยวิธีการเช่นเดิม โดยกรอกข้อมูลใบสมัครในนิตยสาร Creative Thailand (สามารถถ่ายเอกสาร หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่) และชำระค่าจัดส่งเป็นจำนวนเงิน 200 บาท (12 เล่ม)

สำหรับผู้ที่ต่ออายุหรือสมัครสมาชิก 100 ท่านแรก
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 จะได้รับกระเป๋าผ้า KEEP IT TOGETHER เป็นของที่ระลึกจากทาง TCDC

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice.

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ / TCDC
ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
6th Fl., The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24 Rd., Bangkok 10110, Thailand
เวลาทำการ: อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) Opening hours: Tuesday - Sunday (Closed Mondays)
10.30 - 21.00 Tel: (66) 2 664 8448 Fax: (66) 2 664 8458

www.tcdc.or.th

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ / TCDC Chiang Mai
1/1 ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
1/1 Muang Samut Road, Changmoi Subdistrict, Muang District, Chiang Mai 50300, Thailand
เวลาทำการ: อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) Opening hours: Tuesday - Sunday (Closed Mondays)
10.30 - 18.00 Tel: (66) 52 080 500 Fax: (66) 52 080 505

www.tcdc.or.th/chiangmai


ยกเลิกการรับ e-news คลิกที่นี่
If you wish to unsubscribe, please click here.