หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณา คลิกที่นี่ l For English version, please CLICK here.

วันหยุดเทศกาลสงกรานต์

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ TCDC กรุงเทพฯ และ TCDC เชียงใหม่ จะปิดให้บริการชั่วคราว
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 - วันอังคารที่ 16 เมษายน 2556 และจะเปิดทำการตามปกติในวันพุธที่ 17 เมษายน 2556

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

TCDC  เชียงใหม่ เปิดให้บริการแล้ว!

แวะมาเยี่ยมชมศูนย์กลางความรู้ด้านการออกแบบและบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์แห่งแรกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้แล้ววันนี้
ที่หลังกาดเมืองใหม่ อ่านต่อ

และเชิญทุกท่านเข้าใช้บริการ TCDC Resource Center และ Material ConneXion Chiang Mai ฟรี!
ตลอดเดือนเมษายนนี้ พร้อมชมนิทรรศการ “เล่าเรื่อง เมืองใหม่”

 

นิทรรศการ “เล่าเรื่อง เมืองใหม่”

2 เมษายน - 30 มิถุนายน 2556 / 10.30 - 18.00 / TCDC เชียงใหม่ / ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เปิดอีกหนึ่งโลกทัศน์ของเชียงใหม่ในกรอบความคิดของเมืองที่ถูกขับเคลื่อนจากพื้นที่ภายใน โดยมีงานออกแบบและการจัดวาง
เป็นสื่อในการถ่ายทอดเพื่อนำเสนอผลการสำรวจ การเสาะหาโอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาเมืองที่ซ่อนอยู่ในย่านสำคัญต่างๆ

ร่วมค้นหามุมต่างของเชียงใหม่ในฐานะบ้านหลังที่สองของ TCDC ผ่านการศึกษาพลวัตของเมืองอันซับซ้อนและกลุ่มคนอัน
หลากหลาย พร้อมเรื่องเล่าผ่าน 9 แผนที่ ถ่ายทอดจาก 9 มุมมองของคนท้องถิ่น ตามความเชื่อ ความฝัน และความถนัดของ
ชุมชน อาทิ Lanna Street Art View 2013, Chiang Mai Coffee Culture, Nimman Haemin Art and Design
Promenade และความทรงจำของแผ่นดิน

อ่านต่อ

 

นิทรรศการ “เชียงใหม่...มุมมองผ่านแผนที่”

26 มีนาคม - 9 มิถุนายน 2556 / 10.30 - 21.00 / ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ TCDC / ไม่เสียค่าใช้จ่าย

นิทรรศการขนาดย่อมนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ “เล่าเรื่อง เมืองใหม่” โดยมุ่งถ่ายทอดเรื่องราวกิจกรรมสร้างสรรค์ของ
เมืองเชียงใหม่ในมิติต่างๆ ผ่าน 8 แผนที่ จากมุมมองและกระบวนการคิดของนักกิจกรรมทั้ง 8 กลุ่ม ตั้งแต่ศิลปินสตรีทอาร์ต
ผู้ช่ำชองเมือง สถาปนิกที่รู้จักชุมชนน้อยใหญ่อันน่าเก็บรักษาไปจนถึงนักวิชาการและนักสิ่งแวดล้อมที่มองเห็นปัญหาและแนวทาง
การจัดการเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเพื่อเล่าเรื่องเชียงใหม่ผ่านมุมมองของคนท้องถิ่นให้ชาวกรุงเทพฯ ได้เข้าใจและเห็นเชียงใหม่ในอีกมิติ

อ่านต่อ

 

การจัดแสดงผลงาน “TCDC เชียงใหม่ 1:100”

2 เมษายน - 26 พฤษภาคม 2556 / 10.30 - 18.00 / ห้องประชุมชั้น 1 TCDC เชียงใหม่ / ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เทียบสเกลความคิด บนผลผลิตงานออกแบบ

TCDC เชียงใหม่ ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมชมผลงานการออกแบบด้าน
สถาปัตยกรรม ภายใต้โจทย์ “การออกแบบอาคารสาธารณะที่มีลักษณะเฉพาะบนพื้นฐานของวัฒนธรรมท้องถิ่นและสะท้อน
ความคิดสร้างสรรค์ที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตในปัจจุบัน” ซึ่งเป็นเสมือนผลผลิตแห่งการตีความและสะท้อนเรื่องราวทางวัฒนธรรม
ของเมืองผ่านสายตาและมุมมองนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ในฐานะตัวแทนกลุ่มคนรุ่นใหม่
เพื่อแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานองค์ความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดใช้ได้จริง

อ่านต่อ

 

นิทรรศการ “รถไฟสายความสุข…เศรษฐกิจใหม่จากรางสู่เมือง”

16 มีนาคม - 26 พฤษภาคม 2556 / 10.30 - 21.00 / ห้องนิทรรศการ 2 TCDC / ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ร่วมเรียนรู้บทเรียนสำคัญของการสร้าง “รถไฟสายความสุข” ที่มิใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการจัดการ แต่รวมถึง
ความแตกฉานในการนำ “สินทรัพย์ท้องถิ่น” ผนวกกับ “วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ” และ “กระบวนการออกแบบ” มาใช้ในทุกมิติของ
การให้บริการรถไฟและการบริหารกิจการ จนบริษัท คิวชู เรลเวย์ คอมปานี กลายเป็นผู้ให้บริการเส้นทางท่องเที่ยวทางรถไฟ
มากที่สุดในญี่ปุ่น ทั้งยังเชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนารถไฟส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งกลุ่ม
การเกษตรและการท่องเที่ยวให้มีรายได้ และนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้มาเยือน

อ่านต่อ

 

เทศกาล “ปล่อยแสง 10 ตอน 10 เต็ม 10

สมัครออนไลน์ฟรี 15 มีนาคม - 1 พฤษภาคมนี้ ที่ www.tcdc.or.th/ploy-saeng

TCDC เปิดพื้นที่สนับสนุนและการันตีผลงานดีมีคุณภาพของบัณฑิตใหม่ที่กำลังจะจบการศึกษาในปี 2556 (ปีการศึกษา 2555)
มาจัดแสดงผลงานจบการศึกษาโดยไม่จำกัดสาขาวิชาและสถาบัน อวดศักยภาพ “เต็มสิบ” เพื่อต่อยอดความสำเร็จให้เติบโต
อย่างมืออาชีพ

ผู้ร่วมแสดงผลงานจะได้รับโอกาสเข้าฝึกอบรมทักษะเพื่อเตรียมพร้อมบัณฑิตเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพ  และเข้าสู่ฐานข้อมูล
นักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ของ TCDCCONNECT ทั้งยังได้ตีพิมพ์ผลงานในนิตยสาร Wallpaper*
โดยจะจัดแสดงผลงาน 27 มิถุนายน - 11 สิงหาคมนี้ ที่ TCDC กรุงเทพฯ

สอบถาม โทร.02 664 7667 ต่อ 136 หรือ 119 จันทร์ - ศุกร์ 10.00 - 17.30 น.
www.facebook.com/ploysaeng.tcdc  

อ่านต่อ

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Entertainment Creative Workshop รุ่นที่ 2”

เปิดรับสมัคร 9 เมษายน - 19 พฤษภาคมนี้!

โอกาสฝึกฝีมือผลิตรายการโทรทัศน์เต็มรูปแบบกลับมาอีกครั้ง!

TCDC ร่วมกับ Workpoint Entertainment ผู้นำด้านธุรกิจบันเทิง เชิญคุณมาร่วมเวิร์กช็อปกับทีมครีเอทีฟและโปรดิวเซอร์
จากรายการดัง ณ สตูดิโอ Workpoint จ.ปทุมธานี ในวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2556 เพื่อฝึกฝีมือทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคิด
เขียน จนถึงการผลิตในสตูดิโอ โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับรางวัลและออกอากาศจริงทางสถานีโทรทัศน์

อ่านรายละเอียดและวิธีสมัคร

 

พบกับ 2 ฐานข้อมูลใหม่ ณ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ TCDC กรุงเทพฯ และ TCDC เชียงใหม่

WGSN (World Global Style Network)
เครื่องมือช่วยคาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมแฟชั่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการบริการเชิงพาณิชย์ที่มีอิทธิพลที่สุด
อันดับต้นของโลก โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และบรรณาธิการมากกว่า 300 คน ทั้งในทวีปยุโรป เอเชีย อเมริกา
และตะวันออกกลาง เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเรื่องการออกแบบอย่างชาญฉลาด พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบสินค้า
ในทุกขั้นตอน ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของคุณได้เปรียบในการแข่งขันและประสบความสำเร็จมากขึ้นในอนาคต

STASH
ฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานประเภท visual effects และ animation projects ของนักออกแบบและศิลปินทั้งมืออาชีพ
และมือสมัครเล่นจากทั่วโลกที่มีฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ สามารถจุดประกายจินตนาการและเป็นแรงผลักดันให้เกิดไอเดีย
และการออกแบบผลงานใหม่ๆ ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวและคลิปวิดีโอที่อัพเดททุกเดือน

 

eBook “เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC

แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต” ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ผ่าน 5 ช่องทาง เพียง 30 บาท

ทันกระแสเทรนด์หลักที่จะส่งอิทธิพลต่อผู้บริโภคในปี 2013 กับบทสรุปแนวโน้มประจำปีจากสำนักเทรนด์ชั้นนำ
Carlin, Mix Trends, Nelly Rodi และ Pantone View

อ่านต่อ

 

กิจกรรมศิลปะภาพ
2 - 30 เมษายน 2556 / 10.30 - 21.00 / Creative Space และ Living Wallpaper /
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

TCDC ต้อนรับฤดูร้อนด้วยวิถีสร้างสรรค์ของศิลปินจากหลากหลายสาขา ได้แก่ ผู้กำกับมิวสิกวิดีโอ
ช่างภาพ ผู้กำกับภาพยนตร์ นักแสดงและศิลปินแนวกราฟิตี้ ทั้งในด้านของการทำงาน มุมมอง
และปรัชญาการใช้ชีวิต รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่พวกเขาต้องเผชิญ เรียนรู้บทเรียนและประสบการณ์ชีวิต
ของพวกเขา ผ่านผลงาน 4 เรื่อง 4 รสที่มีเอกลักษณ์และสะท้อนแง่มุมของชีวิตศิลปินได้เป็นอย่างดี
ตลอดเดือนเมษายนนี้

อ่านต่อ

 

นิตยสารแจกฟรีรายเดือน Creative Thailand
ปีที่ 4 ฉบับที่ 7: ฉบับเดือนเมษายน 2556 “Plant a Garden”
ในเล่มพบกับ...

  • The Object… โคเคดามะ… ศิลปะมีชีวิต
  • Cover Story…Plant a Garden
  • Insight… Meet the Bonsai Designer
  • Creative City… Marlborough บ่มมูลค่าเมืองในขวดไวน์
  • The Creative… ม.ล. ภูมิใจ ชุมพล

หยิบได้ที่นี่ หรือ อ่านออนไลน์

 

บทความน่าสนใจจาก TCDC

พบกับเรื่องราว การทำรองเท้าวิ่งสำหรับนักกีฬาที่ไม่มีขา นวัตกรรมล้อพับได้ที่จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้น
และแอปพลิเคชันช่วยอ่านที่จะทำให้เด็กๆ รักการอ่านหนังสือพิมพ์


อัพเดทข่าวนวัตกรรมน่าทึ่งเหล่านี้ได้ในหมวดบทความจาก TCDC พร้อมกับบทความน่าสนใจอื่นๆ
โดย Material ConneXion Bangkok เกี่ยวกับ “วัสดุล้ำยุค” และนวัตกรรมสร้างสรรค์
ในการใช้วัสดุทางเลือกใหม่ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อ่านออนไลน์

 

หนังสือ “ท่วมได้...ออกแบบได้

หนังสือ “ท่วมได้... ออกแบบได้” เล่าเรื่องราวและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน
บนพื้นฐานของการคิดเชิงออกแบบของ TCDC ก่อนจะมาเป็น 10 ผลงานต้นแบบที่ช่วยบรรเทาและ
แก้ไขปัญหาการใช้ชีวิตในช่วงน้ำท่วมอย่างยั่งยืน ตลอดจนบทสัมภาษณ์เจ้าของผลงานถึงแนวคิด
ในการออกแบบผลงานต้นแบบทั้ง 10 ชิ้น พร้อมทั้งคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลงาน
ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการนำไปพัฒนาต่อและผลิตใช้จริงต่อไป

ดาวน์โหลดฟรี

 

แอปพลิเคชัน TCDC Digital Resource

วันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดหนังสือความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์หลากหลาย
เช่น eBook เจาะเทรนด์โลก 2013, Baht & Brains, ทำไมต้องเศรษฐกิจสร้างสรรค์,
เปลี่ยนโลกรอบตัว ฯลฯ
ได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน TCDC Digital Resource สำหรับ iPad
และ
iPhone ใน App Store ให้คุณพร้อมรับมือกับยุคที่ไอเดียใหม่ๆ และนวัตกรรมทางวิธีคิด
คือปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงชีวิต

   

สิ่งพิมพ์เปี่ยมสาระโดย TCDC

วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ The Shop@TCDC ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม, ร้านหนังสือนายอินทร์, SE-ED, B2S และศูนย์หนังสือจุฬาฯ
หรือดูรายละเอียดหนังสือที่น่าสนใจอื่นๆได้ ที่นี่

   
หนังสือ “Creative City
เมื่อความมั่งคั่งสร้างจากเมือง”

ราคา 245 บาท
 
หนังสือ “ท่วม อยู่ ได้ :
ใช้ชีวิตอย่างไรบนความเปลี่ยนแปลง”

ราคา 500 บาท
 
หนังสือ “นิเวศของความสร้างสรรค์ :
ที่ซึ่งการคิดกลายเป็นงาน”

ราคา 175 บาท
 
   
หนังสือ “ทิศทางใหม่ของวัสดุไทย”
ราคา 1200 บาท
 
หนังสือ “Baht & Brains:
สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์”

ราคา 650 บาท
 
หนังสือ “เปลี่ยนโลกรอบตัว”
ราคา 195 บาท
 
Ongoing Programs
 
 
นิทรรศการถาวร :
"ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้"

10.30 - 21.00 / ห้องนิทรรศการ 1 / ฟรี
 
Material ConneXion Bangkok
เปิดประตูต้อนรับสมาชิก TCDC ทุกท่าน

10.30 - 21.00
ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ / ฟรี

  สมัครสมาชิกอัตราพิเศษ
สำหรับนักศึกษาปวส. และปริญญาตรี
         
 
 
สื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์
เกมส์กระตุ้นความคิด 2 แบบใหม่ล่าสุด

 
Material ConneXion Bangkok
แนะนำฐานข้อมูลวัสดุออนไลน์โฉมใหม่

บุคคลทั่วไป ดูรายละเอียดข้อมูลวัสดุ
ในฐานข้อมูลได้ ที่นี่

 
Barcode Scanner
จัดการข้อมูลวัสดุของคุณได้ง่ายขึ้น
สำหรับสมาชิก Platinum
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
TCDC กรุงเทพฯ โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214 | TCDC เชียงใหม่ โทร. 052 080 500

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ / TCDC
ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
6th Fl., The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24 Rd., Bangkok 10110, Thailand
เวลาทำการ: อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) Opening hours: Tuesday - Sunday (Closed Mondays)
10.30 - 21.00 Tel: (66) 2 664 8448 Fax: (66) 2 664 8458

www.tcdc.or.th

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ / TCDC Chiang Mai
1/1 ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
1/1 Muang Samut Road, Changmoi Subdistrict, Muang District, Chiang Mai 50300, Thailand
เวลาทำการ: อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) Opening hours: Tuesday - Sunday (Closed Mondays)
10.30 - 18.00 Tel: 052 080 500 Fax: 052 080 505

www.tcdc.or.th/chiangmai


ยกเลิกการรับ e-news คลิกที่นี่
If you wish to unsubscribe, please click here.