หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่


ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกของเรา มีแต่จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ปัญหาโลกร้อนที่สายเกินแก้ส่งผลให้ระบบ นิเวศน์ของโลกเปลี่ยนไปอย่างมหาศาล >> อ่านต่อ


TCDCCONNECT ได้พูดคุยกับ all(zone) บริษัทสถาปนิกที่สนใจเรื่องปัญหาน้ำท่วมอย่างจริงจัง ซึ่งเริ่มลงมือพื้นที่เพื่อทำเวิร์คชอปเกี่ยวกับ “การออกแบบเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม” >> อ่านต่อ


“กรุงเทพฯ" ในอดีตเต็มไปด้วยคูคลอง จนได้รับสมญานามว่า "เวนิสตะวันออก” จากนี้ไป ความเป็นอยู่ขอคนไทยอาจต้องพลิกสู่วิถีดั้งเดิมอีกครั้ง จากมหาอุทกภัยครั้งที่ผ่านมา ทำให้ี่เราต้องหันย้อนมองตัว >> อ่านต่อ


การสนทนาโต๊ะกลมระหว่าง TCDC และสถาปนิก ผู้ศึกษาปัญหาน้ำท่วมแนวคิดการอยูู่่ร่วมกับน้ำ โดยประยุกต์ภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทย สู่การออกแบบ “ผังเมืองใหม่” แบบย่อมๆ >> อ่านต่อ

Related Links
1. นักคิดนวัตกรรม : เมื่อโรงงานแผ่นพื้นกระบะ พลิก วิกฤตน้ำ สู่ ธุรกิจเรือ >> คลิก
2. เตรียมพร้อม…ปรับตัว…ยืดหยุ่น เคล็ดลับฝ่าทุกวิกฤตของ “โยธกา” >> คลิก
3. สถาปัตยกรรมลอยน้ำและเมืองใหม่ในอนาคต (อันใกล้) >> คลิก
4. ทำสวนทำไร่ในเมืองลอยน้ำ วิถีมนุษย์ยุคน้ำท่วมโลก >> คลิก
TCDCCONNECT.COM นำเสนอเรื่องราวเจาะลึกของการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ ความเคลื่อนไหวในแวดวงการออกแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมให้ฐานข้อมูลสำหรับติดต่อนักออกแบบ ซัพพลายเออร์ และเครือข่ายผู้ผลิตในประเทศไทย
Follow TCDCCONNECT.COM :
ยกเลิกการรับ TCDCCONNECT Newsletter

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 622 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 24 สุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 โทร: (66) 2 664 7667 แฟ็กซ์: (66) 2 664 7670
อีเมล info@tcdcconnect.com www.tcdcconnect.com