หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่

สัมมนา "ทิศทางเทรนด์สี วัสดุ และการออกแบบ : 2014 ชีวิตสมดุลแต่ไม่ธรรมดา เทรนด์อนาคตแห่งอนาคต"
30 มีนาคม 2555 / 13.30-17.30 / ห้องออดิทอเรียม TCDC / ไม่เสียค่าใช้จ่าย / เปิดรับเฉพาะสมาชิก TCDC 40 ท่านเท่านั้น

ร่วมค้นหาอนาคตแห่งอนาคต ค้นพบแรงบันดาลใจและเทรนด์สี เข้าถึงใจลูกค้าและทิศทางตลาด ตลอดจนรับฟังข้อมูลเทรนด์สิ่งทอ
แฟชั่นเชิงสร้างสรรค์ เทรนด์วัสดุและเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ และเทรนด์การออกแบบผลิตภัณฑ์ ปี 2013-2014

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับนักออกแบบ ครีเอทีฟ นักการตลาด และนักธุรกิจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จัดโดยสำนักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ ร่วมกับ สถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214

"2014 Future of the Future Trends: Simplexity Life in Balance" Seminar
30 March 2012 / 13.30-17.30 / Auditorium, TCDC / Free Admission / Open for 40 TCDC members only!

Come explore the possibility of the future, get your inspiration from color trend, market direction and customer insight, as well as feel and experience the creative textiles, materials, products and consumer trends of 2013-2014.

Creative professionals, designers, innovative thinkers and anyone interested in learning about future trends are invited to join. The seminar is organized by OKMD in collaboration with KMITL, inFASH and TCDC.

Please make reservation at TCDC Information Counter, Tel. 02 664 8448 ext. 213, 214.

       


DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร: (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์: (66) 2 664 8458
www.tcdc.or.th