หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l For English version, please CLICK here.
For English Version, please click here.

"ฟู๊ดเจ็คส์: งานออกแบบและศิลปะบนโต๊ะอาหารสเปนแนวใหม่" (นิทรรศการสัญจร)
สัปดาห์สุดท้าย!

25 พฤศจิกายน 2554 - 22 มกราคม 2555 / 10.30 - 21.00 / ห้องนิทรรศการ 2 TCDC / ฟรี

เมื่ออาหารเป็นมากกว่าความอิ่มท้อง เส้นทางของเชฟและนักออกแบบจึงมาบรรจบกัน

พบปรากฏการณ์ความร่วมมือต่างมุมเพื่อสร้างสรรค์วิวัฒนาการแห่งรสชาติดั้งเดิมของอาหาร
สเปน สู่สูตรอาหารแปลกใหม่ ภาชนะหลากทรงจากห้องทดลอง และแนวคิดการตกแต่งโต๊ะอาหาร
ร่วมสมัย ที่ยังคงรสชาติและสุนทรียภาพอาหารสเปนอย่างครบถ้วน

อ่านต่อ


"คริส+ครอส : นิทรรศการผลงานออกแบบจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์" (นิทรรศการสัญจร)
สัปดาห์สุดท้าย!
25 พฤศจิกายน 2554 - 22 มกราคม 2555 / 10.30 - 21.00 / ห้องนิทรรศการ 2 TCDC / ฟรี

ร่วมสำรวจสังคมสวิตเซอร์แลนด์ผ่านงานออกแบบ และพบกับความหลากหลายและความรุ่มรวย
แห่งคุณภาพชีวิตไปพร้อมๆ กัน

เมื่อสัญลักษณ์แห่งจุดตัดของโลกศิลปะและวัฒนธรรม ถูกตีความผ่านงานออกแบบที่หลากหลาย
ตามเงื่อนไขแห่งการเปลี่ยนผ่านของกาลเวลาตั้งแต่ปี 1860 ถึงปัจจุบัน วัฒนธรรมและความ
เป็นอยู่แบบชาวสวิสในพื้นที่ซึ่งเป็นเบ้าหลอมทางวัฒนธรรมจากเหล่าผู้อพยพ ได้ก่อกำเนิด
ผลงานการออกแบบที่ผสานอยู่ในทุกครรลองของชีวิตประจำวันของเหล่าชนชั้นกลาง
จนกลายเป็นแบบแผนการใช้ชีวิตที่เปี่ยมด้วยคุณภาพที่คนทั้งโลกปรารถนา

อ่านต่อ


การบรรยายและสาธิตการทำอาหารแนวใหม่ โดยเชฟกักกัน อานันด์
22 มกราคม 2555 / 14:00 - 16:00 / ห้องออดิทอเรียม TCDC / ฟรี

เชฟกักกัน อานันด์ จากร้านกักกัน (Gaggan) จะนำความรู้ด้านการประกอบอาหารแนวใหม่
ที่ได้ศึกษาค้นคว้า ณ มูลนิธิอะลิเซีย องค์การค้นคว้าวิจัยด้านอาหาร เทคนิค และวิทยาศาสตร์
ชั้นนำจากประเทศสเปน ซึ่งร่วมก่อตั้งโดยฟารัน อะเดรียแห่งร้านเอล บูญี่ มานำเสนอตัวอย่าง
เทคนิคการประกอบอาหารซึ่งมีการคิดค้นและพัฒนาในสเปนก่อนจะมีการนำไปใช้กันแพร่หลาย
ในร้านอาหารร่วมสมัยทั่วโลก ผลลัพธ์ที่ได้คือรายการอาหารที่กระตุ้นประสาทสัมผัสและ
เปลี่ยนประสบการณ์การรับรู้ของผู้ชิมไปอย่างสิ้นเชิง

การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ "ฟู๊ดเจ็คส์: งานออกแบบและศิลปะบนโต๊ะอาหาร
สเปนแนวใหม่"

เปิดรับเพียง 50 ท่านเท่านั้น!

อ่านต่อ
       

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร: (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์: (66) 2 664 8458
www.tcdc.or.th