หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l For English version, please CLICK here.
For English Version, please click here.

"ฟู๊ดเจ็คส์: งานออกแบบและศิลปะบนโต๊ะอาหารสเปนแนวใหม่" (นิทรรศการสัญจร)
25 พฤศจิกายน 2554 - 22 มกราคม 2555 / 10.30 - 18.00* / ห้องนิทรรศการ 2 TCDC / ฟรี

เมื่ออาหารเป็นมากกว่าความอิ่มท้อง เส้นทางของเชฟและนักออกแบบจึงมาบรรจบกัน

พบปรากฏการณ์ความร่วมมือต่างมุมเพื่อสร้างสรรค์วิวัฒนาการแห่งรสชาติดั้งเดิมของอาหารสเปน
สู่สูตรอาหารแปลกใหม่ ภาชนะหลากทรงจากห้องทดลอง และแนวคิดการตกแต่งโต๊ะอาหารร่วมสมัย
ที่ยังคงรสชาติและสุนทรียภาพอาหารสเปนอย่างครบถ้วน

อ่านต่อ


"คริส+ครอส : นิทรรศการผลงานออกแบบจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์" (นิทรรศการสัญจร)
25 พฤศจิกายน 2554 - 22 มกราคม 2555 / 10.30 - 18.00* / ห้องนิทรรศการ 2 TCDC / ฟรี

ร่วมสำรวจสังคมสวิตเซอร์แลนด์ผ่านงานออกแบบ และพบกับความหลากหลายและความรุ่มรวยแห่ง
คุณภาพชีวิตไปพร้อมๆ กัน

เมื่อสัญลักษณ์แห่งจุดตัดของโลกศิลปะและวัฒนธรรม ถูกตีความผ่านงานออกแบบที่หลากหลายตาม
เงื่อนไขแห่งการเปลี่ยนผ่านของกาลเวลาตั้งแต่ปี 1860 ถึงปัจจุบัน วัฒนธรรมและความเป็นอยู่แบบ
ชาวสวิสในพื้นที่ซึ่งเป็นเบ้าหลอมทางวัฒนธรรมจากเหล่าผู้อพยพ ได้ก่อกำเนิดผลงานการออกแบบ
ที่ผสานอยู่ในทุกครรลองของชีวิตประจำวันของเหล่าชนชั้นกลาง จนกลายเป็นแบบแผนการใช้ชีวิต
ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพที่คนทั้งโลกปรารถนา

อ่านต่อ


การบรรยาย "กระบวนการออกแบบของสตูดิโอมาร์ติน อะซัว"
25 พฤศจิกายน 2554 / 13.00 - 15.00 น. / ห้องออดิทอเรียม TCDC / ฟรี

พบกับแนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์งานของมาร์ติน อะซัว ภัณฑารักษ์และนักออกแบบผู้ก่อตั้ง
สตูดิโอมาร์ติน อะซัว สตูดิโอออกแบบชั้นนำจากบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน นำเสนอผลงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และพื้นที่ร่วมสมัยซึ่งเกิดจากแนวคิดว่าด้วยความเป็นสากลเพื่อวิถีชีวิตพื้นถิ่น และการทดลอง
ข้ามสาขาโดยไม่มีข้อจำกัดและลำดับชั้น ซึ่งแสดงอัตลักษณ์งานออกแบบสเปนที่คำนึงถึงสังคมและสภาพ
แวดล้อมได้อย่างโดดเด่น

การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ "ฟู๊ดเจ็คส์: งานออกแบบและศิลปะบนโต๊ะอาหารสเปน
แนวใหม่"

อ่านต่อ


การบรรยาย "สวิสดีไซน์: การเดินทางจากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน"
25 พฤศจิกายน 2554 / 15.30 - 17.30 น. / ห้องออดิทอเรียม TCDC / ฟรี

โดย Ariana Pradal ภัณฑารักษ์ นักเขียน นักบรรยาย และเจ้าของผลงานหนังสือ CRISS+CROSS
Design from Switzerland

สัมผัสเบื้องหลังนิทรรศการ "คริส+ครอส : นิทรรศการผลงานออกแบบจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์"
ที่จะนำคุณไปสำรวจสังคมสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านผลงานการออกแบบที่มากด้วยอัตลักษณ์กว่า 400 ชิ้น ซึ่งเชื่อมโยงคุณค่าแห่งทักษะของช่างฝีมือเข้ากับเทคโนโลยีล้ำยุค

การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของ "คริส+ครอส : นิทรรศการผลงานออกแบบจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์"

อ่านต่อ


สำรองที่นั่งเพื่อเข้าฟังการบรรยายได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664-8448 ต่อ 213, 214 (ปิดวันจันทร์)       

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร: (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์: (66) 2 664 8458
www.tcdc.or.th