หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่

หนังสือ "ทิศทางใหม่ของวัสดุไทย" เปิดโอกาสให้คุณสัมผัสประสบการณ์และเรื่องราวของวัสดุชนิดต่างๆ ที่นักออกแบบและผู้ผลิต
ชาวไทยใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เพื่อสะท้อนถึงอิทธิพลของวัสดุ และวิธีการเลือกใช้วัสดุในการออกแบบของไทย ทุกผลงานล้วน
สะท้อนให้เห็นศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยใช้วัสดุเป็นตัวตั้งต้นในการออกแบบเพื่อสร้างทิศทางใหม่ของวัสดุไทย

ในงานเสวนาเปิดตัวหนังสือครั้งนี้ TCDC ชวนทุกท่านมาร่วมเก็บเกี่ยววิธีคิดและมุมมองในการทำธุรกิจและการดำเนินชีวิตที่
ประสบความสำเร็จจากผู้พัฒนานวัตกรรมวัสดุไทย คุณธิติ อมรพัชระ เจ้าของผลิตภัณท์ไม้มะม่วง Charcoal Line และ
คุณธนา ทิพย์เจริญ เจ้าของเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ Za-baai Bamboo รวมทั้งเรียนรู้ถึงการผลิตหนังสือที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจ
และสร้างมิติใหม่ให้แก่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ของไทยจาก คุณเชน สุวิกะปกรณ์กุล เจ้าของสำนักพิมพ์เซรินเดีย


ส่วนลดพิเศษสำหรับผู้มาร่วมงานเสวนา
ซื้อหนังสือ "ทิศทางใหม่ของวัสดุไทย" ได้ใน ส่วนลด 30% ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
วันนี้วันเดียวเท่านั้น จาก 1,200 บาท เหลือเพียง 840 บาท!

สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร 02 664 8448 ต่อ 213, 214
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


       


DISCLAIMER


TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร: (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์: (66) 2 664 8458
www.tcdc.or.th