หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณา คลิกที่นี่
         
         
   

TCDCCONNECT.COM โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน
(ฝ้ายแกมไหม) จัดทำโครงการ "จับคู่ทางธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่" ให้กับกลุ่มสิ่งทอ โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
ในกลุ่มดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทอผ้า ผู้ประกอบการ หรือนักออกแบบ ได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน ซึ่งเราเชื่อมั่นว่ากิจกรรมนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายและจะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจตลาด ตอบโจทย์การผลิต และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า


"จับคู่ทางธุรกิจ" – เราสร้างสรรค์กันอย่างไร?
ในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มทอผ้า ผู้ประกอบการและนักออกแบบ จะได้มีโอกาสพบปะพูดคุยและแลกทัศนะคติ
รวมถึงการตกลงร่วมงานกันในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ


วิธีเข้าร่วมโครงการ
1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tcdcconnect.com หรือขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน (ฝ้ายแกมไหม)
2. ส่งใบสมัครมาที่ tcdcconnect.matching@gmail.com หรือ โทรสาร. 02 664 7670
*นักออกแบบ ต้องแนบประวัติและภาพผลงานอย่างน้อย 3 ชิ้น

รางวัล
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาหรือออกแบบใหม่จากการเข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้
1. โอกาสในการจัดนิทรรศการที่เชียงใหม่และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กรุงเทพฯ
2. โอกาสในการวางจำหน่ายผลงานในร้าน THE SHOP@TCDC ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กรุงเทพฯ


รับสมัครเข้าร่วมโครงการฟรี!
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิ๊ก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-6647667 #118

   
         
         
         
    ติดต่อเรา : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110 เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์
(ปิดวันจันทร์) 10:30 - 21:00 น. โทร (66)26648448 แฟ็กซ์ (66)26648458
e-mail: info@tcdcconnect.com

www.tcdcconnect.com

Business of Design Community Website "The Meeting Point of Creative Mind"
ยกเลิกการรับ TCDCCONNECT Newsletter