หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่

ถ้าคุณต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นยอดขาย และก้าวทันตลาดยุคใหม่

TCDC และ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดประตูให้ผู้ประกอบการไทยก้าวสู่การเป็น "ผู้ประกอบการสร้างสรรค์" อีกครั้ง ในโครงการ
"การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ปี 2554" ที่จะช่วยบ่มเพาะศักยภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของคุณให้ตรงตลาด…ชนะใจผู้บริโภค พร้อมโอกาสขยายเครือข่ายธุรกิจสู่ระดับสากล

ร่วมเรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ จากการบรรยายโดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาทิ อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และผู้เชี่ยวชาญจาก TCDC ชัยประนิน วิสุทธิผล CEO บริษัท ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย)
จำกัด และ ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ดีไซเนอร์ อาจารย์ และหุ้นส่วนแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ Osisu ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุรีไซเคิล

จากนั้นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมเวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนขยายช่องทางการจำหน่ายกับวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างสาขา อาทิ เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ บรรจุภัณฑ์อาหารและสมุนไพร

พิเศษ!! ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) พร้อมรับสิทธิ์จัดแสดงผลงานเพื่อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ใน "เทศกาลปล่อยแสง" โดย TCDC

ดูวิธีการสมัครและรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม


       


DISCLAIMER


TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร: (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์: (66) 2 664 8458
www.tcdc.or.th