หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l For English, please CLICK here.

ในปี 2554 กรุงเทพจะเป็นเมืองแห่งความสร้างสรรค์?

TCDC ชวนรวมพลคนสร้างสรรค์ มาร่วมกันตามหาเส้นทางการพัฒนากรุงเทพฯ สู่ความเป็นเมืองสร้างสรรค์ ในงานสัมมนา
"เปิดศักยภาพกรุงเทพฯ เมืองสร้างสรรค์" ที่จะเปลี่ยนมหานครแห่งแสงสีให้เป็นเมืองธุรกิจยุคใหม่ ที่ยังคงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ไทยได้อย่างเข้มแข็ง

เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการค้นหาแนวทางการพัฒนาสภาพบ้านเมืองให้เอื้อต่อการดำเนินชีวิตและดำเนินธุรกิจ
ตามรอยศรษฐกิจสร้างสรรค์ TCDC จึงได้รวบรวมเอาบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิทัศน์และผังเมืองทั้งในไทยและยุโรป มาร่วมเสวนา
บนเวทีเดียวกัน

ดร. พีรดร แก้วลาย ประธานหน่วยวิจัยเมือง และอาจารย์ประจำสาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะมานำเสนอศักยภาพของกรุงเทพฯ ในด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ และอุตสาหกรรม
แฟชั่นที่ส่งอิทธิพลต่อเศรษฐกิจและความคิดสร้างสรรค์ จากนั้นเจาะลึกกรณีศึกษาการพัฒนาเมืองและพื้นที่เพื่อการสร้างงานศิลปะ
กับ สตีเฟ่น พิมบลีย์ สถาปนิกชาวอังกฤษที่เคยสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองสำคัญมาแล้วทั่วโลก ปิดท้ายด้วยการบรรยายโดย
เบอร์ทรัม ชูสซ์ ผู้ก่อตั้งสปินเนอไรน์ (Spinnerei) สตูดิโอศิลปะขนาดใหญ่ในเมืองลิปซิก ประเทศเยอรมัน จนทำให้เมืองเล็กๆ
แห่งนี้ดึงดูดความสนใจจากผู้คนทั่วโลก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


       


DISCLAIMER


TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร: (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์: (66) 2 664 8458
www.tcdc.or.th