หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณา คลิกที่นี่

  
  TCDCCONNECT.COM โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน (ฝ้ายแกมไหม)
  จัดทำโครงการ “จับคู่ทางธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่” ให้กับกลุ่มสิ่งทอ โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในกลุ่มดังกล่าว ไม่ว่าจะ
  เป็นกลุ่มทอผ้า ผู้ประกอบการ หรือนักออกแบบ ได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน ซึ่งเราเชื่อมั่นว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
  และจะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจตลาด ตอบโจทย์การผลิต และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า


  

  “จับคู่ทางธุรกิจ” – เราสร้างสรรค์กันอย่างไร?

  ในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  กลุ่มทอผ้า ผู้ประกอบการและนักออกแบบ จะได้มีโอกาสพบปะพูดคุยและแลกทัศนะคติ รวมถึงการตกลงร่วมงานกันในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
์ 

  วิธีเข้าร่วมโครงการ
  1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tcdcconnect.com หรือขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน (ฝ้ายแกมไหม)
  2. ส่งใบสมัครมาที่ tcdcconnect.matching@gmail.com หรือ โทรสาร. 02 664 7670
  *นักออกแบบ ต้องแนบประวัติและภาพผลงานอย่างน้อย 3 ชิ้น

  รางวัล
  ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาหรือออกแบบใหม่จากการเข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้
  1. โอกาสในการจัดนิทรรศการที่เชียงใหม่และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กรุงเทพฯ
  2. โอกาสในการวางจำหน่ายผลงานในร้าน THE SHOP@TCDC ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กรุงเทพฯ

  รับสมัครเข้าร่วมโครงการฟรี! 
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิ๊ก


  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-6647667 #118


ติดต่อเรา : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
  ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110 เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์
  (ปิดวันจันทร์) 10:30 - 21:00 น. โทร (66)26648448 แฟ็กซ์ (66)26648458
  e-mail:info@tcdcconnect.com

  www.tcdcconnect.com
  Business of Design Community Website "The Meeting Point of Creative Mind"
  ยกเลิกการรับ TCDCCONNECT Newsletter