หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.

TCDC ปิดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2553 ถึงวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2554
และจะเปิดทำการตามปกติในวันอังคารที่ 4 มกราคม 2554

TCDC Closed for New Year's Holidays
from Friday 31 December 2010 through Monday 3 January 2011.
TCDC will reopen on Tuesday 4 January 2011.
       


DISCLAIMER


TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร: (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์: (66) 2 664 8458
Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed Mondays), 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel: (66) 2 664 8448 Fax: (66) 2 664 8458


www.tcdc.or.th